APP – POLÍTICA PRIVACITAT

A través d’aquesta app no s’obtenen dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu consentiment, ni es cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d’oferir un millor servei i per facilitar la usabilitat de l’app, es contabilitzen i s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de les visites i l’activitat de les persones que les visiten, únicament amb finalitats estadístiques

Tampoc s’utilitzen cookies per recollir informació de dades de caràcter personal i no es registren adreces IP. Només s’utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica. Els enllaços a tercers que té aquesta app que no siguin del COFB tenen unes polítiques de privacitat alienes i el COFB no se’n fa responsable.

D’acord amb el Reglament del Parlament Europeu i del Consell de Protecció de Dades de 27 d’abril de 2016 I La llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals es proporciona informació bàsica sobre el tractament de les dades:

Responsable de tractament:

El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona és el responsable de tractament de la base de dades que es genera amb l’accés dels usuaris a aquesta app del COFB (Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona).

Dades del Representant del COFB en aquesta matèria:

Sr. Josep Gavaldà Litran, Gerent:

C/ Girona 64

Correu electrònic gerencia@cofb.net

Tel. 932440719

Dades del Delegat de Protecció de Dades:

Mercedes Gras Balaguer.

C/ Girona 64

Correu electrònic protecciodades.cofb@cofb.cat

Tel. 932440719

Finalitat del tractament de les dades:

Les finalitats pròpies del funcionament de l’accés i per a aquelles altres funcions que permetin millorar la prestació del servei, comunicar incidències i realitzar acció comercial pròpia de la web.

Conservació de la informació:

La informació dels accessos es conserva durant 38 mesos.

No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat de l’usuari en concret a través de l’app.

Legitimació:

El Col·legi ostenta aquesta legitimació per la seva condició de corporació de dret públic d’acord amb la Llei de Col·legis professionals, els seus Estatuts, la normativa sobre transparència, i el consentiment de l’usuari en accedir a la pàgina i acceptar els criteris i requisits de navegació.

Destinataris:

No hi ha prevista cap cessió de dades ni transferències internacionals de les dades.

Exercici de drets:

L’usuari té dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació, la supressió, i portabilitat, així com la limitació i l’oposició, al tractament de les seves dades, a retirar el consentiment prestat amb una comunicació escrita dirigida al carrer Girona número 64, 08009 Barcelona o per correu electrònic a l’adreça “protecciodades.cofb@cofb.cat”, i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Això es tancarà 0 segons

Desplaça cap amunt