SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA

El COFB ha posat en marxa un servei de cita prèvia, per a tràmits presencials, que es pot sol·licitar a través de dues vies: 

Per a quins tràmits es requereix atenció presencial?

Recordem que la majoria de tràmits i consultes es poden fer de manera telemàtica. Els tràmits que sí requereixen realitzar-se de manera presencial són els següents: 

Amb cita prèvia

  • Precol·legiació
  • Col·legiació
  • Sol·licitud de certificat digital nou
  • Tramitació d'expedients
  • Tràmits d'audiència
  • Centre de documentació: consulta Micromedex i altres bases de dades d'informació del medicament en format digital, llibres, revistes, prèstec,...

Sense cita prèvia

  • Registre de documents
  • Adquisició vals d'estupefaents i llibre receptari
  • Entrega de bosses de campanyes (VIH, càncer de còlon, etc.)
  • Entrega de bloc de guàrdies 

Si en algun moment es prefereix l’atenció presencial per tràmits que no ho requereixen, recordem que s'ha de venir amb cita. En cas que no s'hagi sol·licitat, la prestació del servei estarà condicionada a la presència simultània d’un nombre de persones que permeti mantenir la distància social de seguretat i a la disponibilitat del personal del Col·legi.