Tràmits més habituals Tràmits més habituals

Validació de documents digitals amb Codi Segur de Verificació (CSV)

Permet validar un document digital emés pel COFB mitjançant un Codi Segur de Verificació vàlid

  Tràmit online

  Accedir-hi

Consulta d'expedients de farmàcia

Permet consultar l'estat d'un expedient de farmàcia ja iniciat, cal tenir el DNI del sol·licitant i el número d'expedient

  Tràmit online

  Accedir-hi

Queixes, consultes i comunicacions

Permet adreçar una queixa, consulta o comunicació deontologica al COFB. En el cas de les queixes és obligatori fer servir el DNIe o certificat digital per identificar-se

  Tràmit online

  Accedir-hi

Col·legiació online

Permet iniciar la sol·licitud de col·legiació de forma telemàtica. Es imprescindible fer servir el DNIe per identificar-se al sistema

  Tràmit online

  Accedir-hi

Borsa de treball

Permet publicar noves ofertes de treball i registrar-se com empresa

  Tràmit online

  Accedir-hi