IMATGES DE JORDI DE DALMASES, PRESIDENT DEL COFB IMATGES DE JORDI DE DALMASES, PRESIDENT DEL COFB