IMATGES DE JORDI CASAS, PRESIDENT DEL COFB IMATGES DE JORDI CASAS, PRESIDENT DEL COFB