NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

“La resposta als reptes de la salut”, lema d’Infarma Barcelona 2023
 • La Trobada Europea de Farmàcia se celebrarà els dies 14, 15 i 16 de març de 2023, en el recinte firal Gran Via de Fira de Barcelona
 • A través de les diferents activitats programades, Infarma es convertirà en l'espai idoni per actualitzar coneixements, intercanviar experiències, compartir inquietuds i debatre sobre les principals novetats del sector
 • Durant aquest últim semestre del 2022, ja s'han realitzat diferents reunions del Comitè Organitzador i Comitè Científic on, entre altres aspectes, s'ha avançat en el disseny i l'estructura del programa científic

“La resposta als desafiaments de la salut” és el lema triat per a Infarma Barcelona 2023, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM) i Interalia. Aquesta 33a edició de la Trobada Europea de Farmàcia, que integra el Congrés Europeu d'Oficina de Farmàcia i el Saló de Medicaments i Parafarmàcia, se celebrarà els dies 14, 15 i 16 de març i tindrà lloc en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Infarma, l'espai idoni per donar resposta als reptes de la salut

Partint de l'aprenentatge adquirit després de dos anys de pandèmia i de l'important rol que ha tingut el farmacèutic com a agent de salut, Infarma té tres grans objectius amb l'elecció d'aquest lema.

En primer lloc, posar èmfasi en la importància d'estar preparats, des del sector farmacèutic, per poder donar resposta als reptes sanitaris presents i futurs. En segon lloc, destacar la necessitat de comptar amb eines que permetin afrontar aquests reptes des del desenvolupament, el creixement i la innovació. En tercer lloc, posar en valor tot el que poden aportar els farmacèutics a la salut pública, des dels diferents àmbits d'exercici, com un aliat més dins del sistema sanitari.

En aquest sentit, Infarma es convertirà en l'espai idoni per donar resposta als grans interrogants que plantegen els reptes de la salut. A través de les diferents activitats programades, serà de nou el punt de trobada de referència de la professió farmacèutica, on poder actualitzar coneixements, intercanviar experiències, compartir inquietuds i debatre sobre les principals novetats del sector.

En marxa les reunions del Comitè Organitzador i Comitè Científic

Durant aquest darrer semestre del 2022, ja s'han realitzat diferents reunions per posar en marxa l'organització d'Infarma, que el 2019, en la seva última cita a Barcelona, va reunir més de 33.700 visitants professionals, més de 3.400 congressistes i ponents i més de 400 expositors entre laboratoris i empreses. Concretament, el Comitè Científic va celebrar la primera reunió a principis del mes d'octubre, amb la finalitat d'avançar, entre altres, amb el disseny i l'estructura del programa científic, la proposta de la conferència inaugural i la presentació de l'espai “Iniciatives d'èxit”, així com els aspectes relacionats amb les normes i presentació dels pòsters científics d'aquesta edició.

Prèviament a la trobada del Comitè Científic, va tenir lloc la primera reunió del Comitè Organitzador, en la qual van participar els presidents i membres de tots dos Col·legis Farmacèutics i Interalia, com a coorganitzadora de l'esdeveniment.


La ciutadania de la Catalunya Central necessita millorar el coneixement de la resistència als antibiòtics, segons un estudi de l’ICS
 • Un 58% dels enquestats creu, erròniament, que la resistència als antibiòtics apareix quan l’organisme es fa resistent a aquest tipus de medicament
 • L’Organització Mundial de la Salut promou anualment la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l’Ús dels Antibiòtics, entre els dies 18 i 24 de novembre

La Unitat de Farmàcia d’Atenció Primària de l’ICS a la Catalunya Central ha liderat un estudi, en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb l’objectiu de conèixer què en sap la ciutadania de la resistència antibiòtica. Aquest estudi, que s’ha dut a terme entre els mesos de juny i octubre, determina que la població de la Catalunya Central suspèn en el coneixement de la resistència als antibiòtics. La puntuació mitjana de les enquestes ha estat de 4,8 punts sobre una puntuació total de 10 punts.

Els resultats de l’estudi es fan públics coincidint amb la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l’Ús dels Antibiòtics, que té lloc entre el 18 i el 24 de novembre, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El qüestionari s’ha difós entre la població de la Catalunya Central als centres d’atenció primària, a les farmàcies, als instituts i, també, a través d’un codi QR, i ha permès recollir les respostes de 2.085 participants. La majoria de les enquestes han estat respostes per dones (63%), per persones d’entre 14 i 18 anys d’edat (37% de la mostra) i, majoritàriament, de la comarca de l’Anoia (57% de respostes).

Qui es torna resistent a l’antibiòtic, nosaltres o els bacteris?

Les sis preguntes de l’enquesta s’interessen pel coneixement respecte a les indicacions dels antibiòtics, pel concepte de la resistència a aquests fàrmacs i quines conseqüències té, així com per quines accions pot fer la ciutadania per minimitzar-les. Entre els resultats destaca que un 58% dels enquestats creu, erròniament, que la resistència als antibiòtics apareix quan l’organisme es fa resistent a aquest tipus de medicament, però no és l’organisme qui es torna resistent als antibiòtics, sinó els bacteris, com a resultat de mutacions genètiques, fet que provoca que el medicament no sigui eficaç per combatre’ls i que sigui necessari utilitzar un antibiòtic menys accessible.  

Actualment, la resistència als antibiòtics representa una de les majors amenaces en salut pública al món. Apareix de forma natural amb el temps i l’ús inadequat i l’abús dels antibiòtics en plantes, animals i persones, que accelera el procés fins a nivells molt elevats. Un 54,6% dels enquestats sap que pot fer accions per aturar l’aparició de resistències com, per exemple, tenir les vacunacions al dia. Tanmateix, un 66% també opina que és un fenomen descontrolat que cada vegada va a pitjor i que no pot fer res per aturar-lo.

Com influir en el bon ús dels antibiòtics?

Mar Casanovas, farmacèutica de l’ICS Catalunya Central que ha liderat l’estudi, explica que “l’anàlisi detallada dels resultats s’orientarà a definir estratègies per millorar la divulgació i la conscienciació en diferents grups de població de la Catalunya Central, sobretot entre els joves. Aquestes estratègies, que seran consensuades entre els farmacèutics d’Atenció Primària que treballen als CAP i els farmacèutics comunitaris, permetran influir en el bon ús dels antibiòtics a través d’aquests mateixos col·lectius professionals, així com de la resta de treballadors de la salut dels diferents àmbits assistencials i, de forma específica, des de l’Atenció Primària”.

L’enquesta es repetirà amb una periodicitat de dos anys per poder fer un seguiment de l’impacte d’aquestes estratègies de millora en el coneixement i la sensibilització de la ciutadania sobre els antibiòtics i el seu ús. 


Salut, Educació i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya incorporen el Programa sobre el bon ús dels medicaments als centres educatius
 • La iniciativa pretén millorar els coneixements i les habilitats dels més joves en el maneig dels medicaments, entre ells dels antibiòtics
 • El Programa s’impartirà en gairebé una trentena de centres educatius de l’àrea metropolitana de Barcelona i de Girona i començarà amb prop de 30 xerrades adreçades a uns 900 alumnes de 3r d’ESO
 • Farmacèutics comunitaris guiaran aquestes xerrades orientades a potenciar el consum adequat d’antibiòtics, ja que combatre la resistència a aquests fàrmacs és una de les prioritats del Pla de Salut 2021-2025


El Departament de Salut, conjuntament amb el Departament d’Educació i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), impartiran xerrades informatives a una trentena de centres educatiusde l’àrea metropolitana de Barcelona i de Girona amb la voluntat d’informar i aconsellar sobre el bon ús dels medicaments. La iniciativa s’emmarca dins el Programa d’educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments (PESBUM) i consta de sessions impartides per farmacèutics comunitaris, per arribar directament als col·lectius més joves des de l’àmbit educatiu.

Les sessions, d’aproximadament una hora de durada i adreçades inicialment a uns 900 alumnes de 3r d’ESO, són de caràcter dinàmic i participatiu per ajudar les i els estudiants a comprendre i retenir els coneixements adquirits. Els centres seleccionats per participar en la prova han d’escollir un dels dos temes que ofereix el programa: “La importància de seguir bé els tractaments“, que treballa aspectes generals sobre els fàrmacs, i “Què cal saber sobre els antibiòtics?”, amb l’objectiu de promoure’n un consum adequat i reduir, així, la resistència a aquests fàrmacs.

Les xerrades, impartides per farmacèutics comunitaris, tenen com a finalitat fer reflexionar sobre la salut i la prevenció, així com parlar dels beneficis i de l’ús dels medicaments amb l’objectiu que els estudiants apliquin allò que han après en situacions de la vida quotidiana. Situacions com per exemple què fer amb els medicaments caducats, com cal actuar davant d’un error de medicació o en quins casos no és necessari prendre antibiòtics.

El Pla de Salut 2021-2025 de Catalunya preveu potenciar el PESBUM a la farmàcia comunitària i l’educació de la població sobre el bon ús dels medicaments, específicament pel que fa al consum adequat dels antibiòtics.

Un programa d’educació sanitària en constant evolució

El PESBUM, Programa d’educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments, neix el 2006 adreçat inicialment a les persones grans. En principi el programa estava dirigit pel Departament de Salut, en col·laboració amb l’Associació de Farmacèutics Rurals de Catalunya (AFRUC) i els col·legis oficials de farmacèutics de Lleida i Tarragona. Tres anys més tard es va estendre a tot el territori de Catalunya i, a partir de l’any 2014, el CatSalut n’assumeix la coordinació amb la col·laboració del Consell del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i els quatre col·legis oficials de farmacèutics de Catalunya. A partir del 2019 l’àmbit del PESBUM s’amplia a diferents franges d’edat i col·lectius de població. Des de 2014 s’han realitzat més de 1.900 xerrades, que han comptat amb la participació de prop de 34.000 persones. Les enquestes realitzades han mostrat un grau de satisfacció molt elevat per part dels assistents i un impacte sobre els hàbits d’ús dels medicaments.

El mal ús dels antibiòtics pot tenir impacte negatiu en la salut de la població

Des del 2017, la utilització dels antibiòtics en la població ha anat disminuint any rere any, amb un clar descens els anys 2020 i 2021, molt marcats per la pandèmia de la COVID-19. No obstant això, encara hi ha marge de millora, i d’aquí la importància de continuar conscienciant sobre el bon ús d’aquest tipus de medicació. Des del Servei Català de la Salut, la Gerència del Medicament, juntament amb del programa de vigilància unificat de les infeccions a Catalunya (VINCat), han desenvolupat indicadors de seguiment per mesurar l’adequació de la prescripció antibiòtica en segons quines patologies. Aquests indicadors són fonamentals pel treball que estan realitzant els PROA territorials, que són els programes d’optimització d’us d’antibiòtics amb l’objectiu de disminuir les resistències bacterianes.

La resistència als antibiòtics ocorre quan patògens com els bacteris muten amb el temps i deixen de respondre als medicaments. Com a resultat, les infeccions que aquests causen es tornen més difícils de tractar i contenir.

El Govern de la Generalitat és conscient d’aquesta problemàtica i la va incloure com una de les 9 prioritats al Pla de salut de Catalunya 2021-2025`.

Any rere any, les xifres sobre la resistència dels patògens als antibiòtics són cada cop més decebedores; es calcula que per l’any 2050 es perdran 10 milions de vides relacionades directament amb aquestes malalties en què els antibiòtics ja no podran fer efecte. Segons estudis recents, més d’1,29 milions de persones moren anualmentper infeccions que ja no poden ser tractades per antibacterians, sent ja la tercera causa de mort al món.

‘La resistència als antimicrobians, què puc fer jo?’

L’abast del problema fa que molta gent es pregunti com pot col·laborar per reduir aquest problema. A Catalunya, l’acció ‘La resistència als antimicrobians, què puc fer jo?’ pretén conscienciar a la població sobre els bons usos dels antibiòtics, sempre receptats per un professional de la salut i evitant en tot moment l’automedicació. Aquesta acció descriu cinc punts claus:

 • No automedicar-se: Usar antibiòtics només quan un professional de la salut els recepti.
 • Complir fins al final el medicament prescrit: Prendre sempre el tractament prescrit, encara que ens trobem millor abans d’acabar-lo.
 • Portar els antibiòtics sobrants a la farmàcia: No llençar els antibiòtics sobrants a les escombraries per evitar contaminar el medi ambient.
 • Mantenir hàbits higiènics: Rentar-nos les mans i manipular els aliments higiènicament.
 • Cuinar bé els aliments: Ajuda a eliminar els bacteris resistents als antibiòtics.

Comunicat de suport per tal que la futura Agència Estatal de Salut Pública (AESAP) s'ubiqui a Catalunya

 

Catalunya ha tingut sempre una llarga tradició i un paper molt actiu en el desenvolupament de les estructures sanitàries, especialment, pel que fa al suport i organització de les corresponents a la salut pública i, en concret, a la vigilància, prevenció i control de les malalties transmissibles. A l’empara de la Llei de Salut Pública (2009), es va crear l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

En l’àmbit acadèmic i de recerca, Catalunya és capdavantera en matèria de salut pública, amb el desenvolupament de projectes de recerca i de cooperació internacional i d’activitats docents de gran qualitat i nivell. Aquesta activitat la desenvolupen nombrosos professionals adscrits a les universitats catalanes i a instituts de recerca de reconegut prestigi, institucions molt ben situades en les classificacions acadèmiques i docents internacionals. Una bona part dels grups de recerca del CIBER de Epidemiología y Salud Pública de l’Instituto de Salud Carlos III estan ubicats a Catalunya.

Cal destacar, a més, el paper que, més enllà dels professionals sanitaris, també tenen en la salut pública catalana diferents professionals i institucions no sanitàries, com molt bé exemplifiquen els integrants del Grup Interdisciplinari de Professionals de la Salut (GIPS), donant bona mostra del treball en equip dins del paradigma “Un món, una sola salut”.

Catalunya té totes les condicions necessàries per acollir la futura Agència Estatal de Salut Pública (AESAP), especialment per la seva capacitat d’integrar, d’innovar i de tenir una visió àmplia del que significa una agència d’aquestes característiques, consolidant i reforçant el model de treball interdisciplinari i en xarxa entre tots els actors implicats, tant del conjunt de l’Estat com dins de la Unió Europea. També per la capacitat demostrada de treballar sota els estàndards de màxima qualitat i eficiència i amb tots els mecanismes exigibles de competència, transparència, rigor i avaluació de resultats.

Com a institucions col·legials professionals implicades en la salut pública i en la salut de tothom i reconeixent la importància cabdal i estratègica de l’AESAP, donem tot el nostre suport al Govern de Catalunya per tal que faci possible la ubicació de la futura agència a Catalunya.

 

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya

Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya


La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, inaugura el nou programa formatiu del COFB destacant el paper del farmacèutic en l’estratègia sanitària de Catalunya
 • Ho va fer en el marc de la conferència “Estratègies de Salut Pública 2022-2023: què ens espera?”. La Dra. Cabezas, entre altres aspectes, va destacar les diferents iniciatives de salut pública a fer des de les farmàcies, així com la necessitat de treballar per establir un canal de comunicació entre farmàcia comunitària i atenció primària
 • Per al nou curs acadèmic s’han programat més de 190 activitats formatives impartides per ponents i professors experts en cada matèria, amb una forta presència de la metodologia híbrida i online


Barcelona, 18 d’octubre de 2022.- La secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Carmen Cabezas, va inaugurar el 13 d’octubre, a la seu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), el nou Programa de Formació Continuada de la institució. Ho va fer en el marc de la conferència “Estratègies de Salut Pública 2022-2023: què ens espera?”, on va destacar que durant la pandèmia “tot el sistema sanitari ha realitzat un treball conjunt molt important”. Més concretament, en referència als cribratges amb tests d’antígens adreçats a la comunitat educativa, va afegir: “Per poder mantenir les escoles obertes, necessitàvem els recursos de tothom i els farmacèutics éreu el recurs més proper i apropiat”.

El paper del farmacèutic en les estratègies de Salut Pública de Catalunya

Durant aquest acte moderat per Jordi Casas, president del COFB, la Dra. Cabezas va fer un repàs de les diferents prioritats dins l’estratègia de Salut Pública de Catalunya i va remarcar que "hi ha moltes iniciatives de salut pública a fer des de les farmàcies”, com és el cas de la detecció precoç del VIH o el consell farmacèutic en el camp de la deshabituació tabàquica. Així mateix, també va posar en valor la tasca del farmacèutic “com a primer punt de contacte amb el sistema sanitari per conscienciar a les persones joves amb condicions de risc sobre la importància de vacunar-se de la COVID-19 i la grip”, així com el paper essencial que té la farmàcia “per arribar a col·lectius en situació de vulnerabilitat”. Finalment, la Dra. Cabezas va abordar la importància de la col·laboració entre diferents nivells assistencials: “Em sembla una bona idea treballar per establir un canal de comunicació estructurat i real entre farmàcia comunitària i atenció primària".

Més de 190 activitats programades, amb forta presència de la metodologia híbrida i online

Abans de la intervenció de la Dra. Cabezas, la secretària i responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada del COFB, Aina Surroca, va donar els detalls del nou programa formatiu del Col·legi del curs 2022-2023. “Per al COFB la formació és una línia estratègica per assegurar l’adquisició contínua de coneixements a tots els àmbits d’exercici, estar acreditats per oferir serveis professionals i fomentar la capacitat investigadora del farmacèutic”, va explicar Surroca.

També va destacar que el COFB “segueix treballant per adaptar la formació a una metodologia híbrida i online", realitzant una inversió contínua en tecnologia, instal·lacions i recursos educatius innovadors. Tot seguit, va traslladar un agraïment a tots els patrocinadors i col·laboradors provinents de la indústria farmacèutica “per contribuir a tenir un programa formatiu atractiu, amb molta oferta, i facilitar l’actualització constant del farmacèutic com a professional sanitari”.

Per al nou curs acadèmic s’han programat més de 190 activitats formatives impartides per ponents i professors experts en cada matèria. D’aquestes, 26 seran presencials, 27 es faran en format webinar, 43 seran híbrides (presencial + webinar) i 102 s’impartiran online (95 a través d’Àgora Sanitària i 7 corresponents als cursos d’actualització en SPD). Les formacions més destacades són les següents:

3 cicles de conferències: Tertúlies d’actualitat, Trending tòpics en nutrició i Fòrums Dermoexpert

Durant el curs 2022-2023, hi haurà un nou cicle de Tertúlies d’actualitat, en el qual s’abordaran 7 sessions relacionades, respectivament, amb el càncer de pròstata i el seu impacte en la sexualitat, les tendències en addiccions, els avenços de la farmacogenètica en l’evolució de certes malalties, l’actualització en la vacunació i tractaments de la COVID, l’endometriosi, les infeccions de transmissió sexual i la CAR-T i teràpia personalitzada.

També es tornaran  a celebrar els Trending tòpics en nutrició, amb temes relacionats amb postbiòtics, fakes i fonts fiables davant la comunicació en alimentació, residus food waste, disruptors endocrins, connexió entre nutrició i emocions i nutrició personalitzada en la dona.

Quant als Fòrums Dermoexpert, s’abordaran diferents qüestions relacionades amb la Dermofarmàcia, com la situació del mercat de la Dermocosmètica i la cosmètica sòlida (ecosostenibilitat).

Nous cursos en diferents àrees formatives

Les diferents àrees del programa formatiu s’han renovat amb nous cursos que permetran al farmacèutic continuar actualitzant-se en el seu dia a dia. En aquest sentit, dins l’àrea d’Actualització terapèutica, hi haurà formacions sobre el maneig de l’anticoagulació oral, la revisió de l’abordatge de les infeccions multiresistents, farmacoteràpia en medicaments d’ús hospitalari i casos pràctics dels tractaments dels pacients diabètics.

L’àmbit d’Alimentació i Nutrició inclourà un curs sobre l’acompanyament de la mare en l’alimentació del nadó i, en la Dermofarmàcia, es parlarà per primera vegada sobre les infeccions fúngiques de la pell i mucoses, entre altres temes. Pel que fa a la Distribució, hi haurà una activitat relacionada amb el calibratge i verificació d’equips; i en el marc de la Fitoteràpia, s’abordarà com pot ser utilitzada en les etapes de la vida de la dona.

També hi haurà novetats a l’àrea de Metodologia i qualitat, amb formacions sobre ciberseguretat i com elaborar pòsters i comunicacions per a congressos. Els usos i recomanacions de plantilles serà un dels nous cursos de l’àrea d’Ortopèdia i, amb relació a la Seguretat del pacient, es tractaran conceptes sobre epidemiologia i hi haurà un taller d’insulines i dispositius d’administració.

Àgora Sanitària

El portal de formació online dels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i Madrid, Àgora Sanitària, continuarà oferint una àmplia oferta formativa, amb nous cursos relacionats amb els efectes dels fàrmacs en l’estat nutricional, la vacunació en les diferents etapes de la vida, els efectes secundaris del tractament oncològic, casos pràctics en el tractament cardiovascular i la interpretació dels resultats d’anàlisis clíniques.

Així mateix, continuarà sent el portal de referència de les diferents formacions associades a Farmaseveis (hipertensió, paràmetres biomèdics, consell alimentari i cessació tabàquica). D’altra banda, gràcies a la subvenció per Fons Europeus gestionats a través del Departament de Salut, podrà oferir gratuïtament formacions als col·legiats, com l’actualització en antibioticoteràpia i consultes freqüents en pediatria.