Formulari de subscripció Formulari de subscripció

 

 

Subscripció periodistes

Recibe las convocatorias y notas de prensa del COFB.

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA
D’acord amb el Reglament del Parlament Europeu i del Consell de Protecció de Dades de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals, el Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona és el responsable de tractament de la base de dades que es genera amb l'accés dels usuaris a aquest apartat. 
 
Finalitat del tractament
Per gestionar la comunicació externa del COFB, contactes amb mitjans de comunicació i/o persones que demanden informació i serveis a través d’aquest mitjà. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari en concret a través de la web.
 
Conservació de la informació
La informació dels accessos es conserva durant 38 mesos, i un cop finalitzat aquest termini es cancel·larà  el tractament de les dades. Es conservaran durant el termini necessari per respondre de les responsabilitats que es poguessin derivar per un ús inadequat d'aquestes.
 
Legitimació
El Col·legi com a corporació de dret públic d’acord amb la Llei de Col·legis professionals, els seus Estatuts, la normativa sobre transparència, i el consentiment de l’usuari que demana la informació i/o contacte amb el COFB.
 
Destinataris
No hi ha prevista cap cessió de dades ni transferències internacionals de les dades.
 
Exercici de drets
L’usuari té dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació, la supressió, i portabilitat, així com la limitació i l’oposició, al tractament de les seves dades, a retirar el consentiment prestat amb una comunicació escrita dirigida al carrer Girona número 64, 08009 Barcelona o per correu electrònic a l’adreça “protecciodades.cofb@cofb.cat”, i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.