EL COL·LEGI EN XIFRES EL COL·LEGI EN XIFRES

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE COL·LEGIATS

QUANTS COL·LEGIATS HI HA PER VOCALIA?

  Alimentació i Nutrició: 460

  Anàlisi Clíniques: 163

  Atenció Primària: 48

  Dermofarmàcia i Productes Sanitaris: 227

  Distribució: 102

  Hospitals: 257

  Indústria: 417

  Investigació i Docència: 59

  Oficina de Farmàcia: 7.274

  Ortopèdia: 574

  Plantes Medicinals i Homeopatia: 180

  Salut Pública: 80

 

SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

Barcelona capital 46
Barcelona província 46

OFICINES DE FARMÀCIA. CAPITAL/PROVÍNCIA

Nombre d'oficines de farmàcia 1.027 1.330
Farmacèutics titulars d'oficina de farmàcia 897 1.177
Farmacèutics en règim de copropietat d'oficina de farmàcia 260 310
Farmacèutics adjunts d'oficina de farmàcia 106 135
Farmacèutics substituts d'oficina de farmàcia 1.251 1.625
Oficines de farmàcia en règim de copropietat 124 150
Oficines de farmàcia en règim de regència 4 5
Noves oficines de farmàcia instal·lades durant l'any 2019 0 9

Nombre total d'oficines de farmàcia: 2.357

 

A LES 2.357 FARMÀCIES DE BARCELONA S'HAN FET...

 • 22.630 serveis de guàrdia nocturna. Cada nit han treballat unes 62 farmàcies de la província de Barcelona
 • S’han facturat 107.481.762 receptes. D’aquestes, 97,85% han estat electròniques

 

PER L'EXCEL·LÈNCIA EN L'EXERCICI

 • 67 sol·licituds d’intervenció de la Comissió de Deontologia: 23 denúncies, 9 queixes, 5 reclamacions, 5 consultes i 25 comunicacions.
 • 429 visites d’inspecció/assessorament per comprovar en primer lloc la presència de farmacèutic responsable i que es compleixen els requisits de la normativa vigent.
 • 1 expedient disciplinari incoat.

 

RESOLEM CONSULTES

47.899 des del Centre d’Informació del Medicament

7.011 des de Biblioteca

16.350 informàtiques i 5.084 controls remots

14.288 des d’Administració i Facturació de Receptes

41.776 des de Formació i Desenvolupament Professional

9.057 des d’Assessoria Jurídica

 

ACTIVITAT A LA XARXA

 • 5.209.204 visites a les diferents webs del COFB. Els espais web del Col·legi (web institucional COFB.ORG, web de col·legiats (BBS), la web de salut Farmaceuticonline.com i el blog del Col·legi) han experimentat un creixement global del 4,72% respecte a l'any anterior.
 • 1.871 publicacions a xarxes socials que han generat més de 17.000 Interaccions. Al seu torn, la comunitat del COFB a xarxes socials ha crescut un 19,9%.
 • 401 descàrregues de l’App del COFB.
 • L'aplicació Farmaguia s'ha descarregat 1.655 vegades i ha tingut 250.264 visites. 326 descàrregues del traductor de símptomes Health symptoms translator
 • La Guia de Dispensació ha rebut 383.570  visites.
 • A la borsa de treball online del COFB: 1.945 ofertes de feina tramitades i 7.671 currículums enviats. 
 • Hem enviat 1.057 comunicacions als col·legiats. 

 

HEM TRAMITAT

 • Secretaria: 3.168 expedients
 • Assessoria Jurídica: 2.670 documents d'entrada registrats i 783 expedients presentats a la Junta de Govern per resoldre.