EL COL·LEGI EN XIFRES EL COL·LEGI EN XIFRES

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE COL·LEGIATS

QUANTS COL·LEGIATS HI HA PER VOCALIA?

  Alimentació i Nutrició: 459

  Anàlisi Clíniques: 171

  Atenció Primària: 49

  Dermofarmàcia i Productes Sanitaris: 227

  Distribució: 102

  Hospitals: 263

  Indústria: 412

  Investigació i Docència: 55

  Oficina de Farmàcia: 6.844

  Ortopèdia: 588

  Plantes Medicinals i Homeopatia: 183

  Salut Pública: 76

 

SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

Barcelona capital 46
Barcelona província 46

OFICINES DE FARMÀCIA. CAPITAL/PROVÍNCIA

Nombre d'oficines de farmàcia 1.027 1.321
Farmacèutics titulars d'oficina de farmàcia 899 1.163
Farmacèutics en règim de copropietat d'oficina de farmàcia 262 316
Farmacèutics adjunts d'oficina de farmàcia 95 123
Farmacèutics substituts d'oficina de farmàcia 1.247 1.557
Oficines de farmàcia en règim de copropietat 125 152
Oficines de farmàcia en règim de regència 3 6
Noves oficines de farmàcia instal·lades durant l'any 2019 0 11

Nombre total d'oficines de farmàcia: 2.348

 

A LES 2.348 FARMÀCIES DE BARCELONA S'HAN FET...

 • 21.594 serveis de guàrdia nocturna. Cada nit han treballat unes 59 farmàcies de la província de Barcelona
 • 103.528.150 receptes facturades. D'aquestes, el 97,43% han estat electròniques.

 

PER L'EXCEL·LÈNCIA EN L'EXERCICI

 • 69 sol·licituds d’intervenció de la Comissió de Deontologia: 41 denúncies, 7 queixes, 2 reclamacions, 2 consultes i 17 comunicacions.
 • 266 visites d’inspecció/assessorament per comprovar, en primer lloc, la presència de farmacèutic responsable i que es compleixen els requisits de la normativa vigent.
 • 3 expedients disciplinaris incoats.

 

RESOLEM CONSULTES

 • 64.620 des del Centre d’Informació del Medicament.
 • 7.521 des de Biblioteca.
 • 19.355 informàtiques i 6.145 controls remots.
 • 18.228 des d'Administració i Facturació de Receptes.
 • 30.141 des de Formació i Desenvolupament Professional.
 • 9.805 des d’Assessoria Jurídica.

 

ACTIVITAT A LA XARXA

 • 4.974.000 visites a les diferents webs del COFB. Els espais web del Col·legi (web institucional COFB.ORG, intranet col·legial, la web de salut Farmaceuticonline.com i el blog del Col·legi) han experimentat un creixement global del 71% respecte a l'any anterior.
 • Més de 36.000 interaccions a les xarxes socials del COFB. Suposen un increment sense precedents respecte al mateix període de 2019. En el cas de Twitter van augmentar en un 185%, Linkedin un 251% i Facebook un 755%.
 • 554 descàrregues de l'App del COFB.
 • L'aplicació Farmaguia s'ha descarregat 1.785 vegades i ha tingut 324.811 visites. 442 descàrregues del traductor de símptomes Health symptoms translator
 • La Guia de Dispensació ha rebut 391.098 visites.
 • A la borsa de treball online del COFB: 1.649 ofertes de feina tramitades i 7.121 currículums enviats. 
 • Hem enviat 1.029 comunicacions als col·legiats. 

 

HEM TRAMITAT

 • Secretaria: 2.828 expedients
 • Assessoria Jurídica: 2.280 documents d'entrada registrats i 1.079 expedients presentats a la Junta de Govern per resoldre.