EL COL·LEGI EN XIFRES EL COL·LEGI EN XIFRES

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE COL·LEGIATS

QUANTS COL·LEGIATS HI HA PER VOCALIA?

  Alimentació i Nutrició: 460

  Anàlisi Clíniques: 173

  Atenció Primària: 48

  Dermofarmàcia i Productes Sanitaris: 229

  Distribució: 104

  Hospitals: 269

  Indústria: 414

  Investigació i Docència: 55

  Oficina de Farmàcia: 6.467

  Ortopèdia: 599

  Plantes Medicinals i Homeopatia: 182

  Salut Pública: 74

 

SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

Barcelona capital 46
Barcelona província 46

OFICINES DE FARMÀCIA. CAPITAL/PROVÍNCIA

Nombre d'oficines de farmàcia 1.026 1.303
Farmacèutics titulars d'oficina de farmàcia 893 1.152
Farmacèutics en règim de copropietat d'oficina de farmàcia 268 309
Farmacèutics adjunts d'oficina de farmàcia 101 230
Farmacèutics substituts d'oficina de farmàcia 1.272 1.556
Oficines de farmàcia en règim de copropietat 128 148
Oficines de farmàcia en règim de regència 5 3
Noves oficines de farmàcia instal·lades durant l'any 2019 0 12

Nombre total d'oficines de farmàcia: 2.329

 

A LES 2.329 FARMÀCIES DE BARCELONA S'HAN FET...

 • 26.280 serveis de guàrdia nocturna. Cada nit han treballat unes 72 farmàcies de la província de Barcelona
 • 106.129.734 receptes facturades. D'aquestes, el 96,72% han estat electròniques.

 

PER L'EXCEL·LÈNCIA EN L'EXERCICI

 • 130 sol·licituds d’intervenció de la Comissió de Deontologia: 30 denúncies, 2 queixes, 1 reclamació, 14 consultes i 83 comunicacions.
 • 464 visites d’inspecció/assessorament per comprovar, en primer lloc, la presència de farmacèutic responsable i que es compleixen els requisits de la normativa vigent.
 • 4 expedients disciplinaris incoats.

 

RESOLEM CONSULTES

 • 60.804 des del Centre d’Informació del Medicament.
 • 7.848 des de Biblioteca.
 • 12.100 informàtiques i 3.454 controls remots.
 • 13.729 des d'Administració i Facturació de Receptes.
 • 27.092 des de Formació i Desenvolupament Professional.
 • 9.707 des d’Assessoria Jurídica.

 

ACTIVITAT A LA XARXA

 • El web de col·legiats (BBS) ha rebut 1.285.505 visites.
 • El web de salut farmaceuticonlione.com ha registrat 1.219.988 visites.
 • El web institucional cofb.org ha tingut 365.580 visites.
 • Més de 26.986 visites al Blog del Col·legi.
 • 890.700 impressions al compte de Twitter @farmaceuticsbcn.
 • 585 descàrregues de l’App del COFB.
 • L’aplicació Farmaguia s’ha descarregat 1.871 vegades i ha tingut 316.425 visites. S’han comptabilitzat 474 descàrregues del traductor de símptomes Health symptoms translator.
 • La Guia de Dispensació ha rebut 491.010 visites.
 • Mitjançant la borsa de treball online del COFB hem gestionat 2.229 ofertes de feina i s’han enviat 8.155 currículums.
 • Hem enviat 50 newsletters i 955 comunicacions als col·legiats.

 

HEM TRAMITAT

 • Secretaria: 3.083 expedients
 • Assessoria Jurídica: 1.758 documents d'entrada registrats i 840 expedients presentats a la Junta de Govern per resoldre.