Validació de documents Validació de documents

El col·legi posa a disposició del públic en general un sistema per validar els certificats emesos per l'entitat. Aquest servei permet a qualsevol persona física o jurídica consultar les dades d'un diploma o certificat coneixent el seu número de referència. Si té qualsevol dubte, pot contactar amb nosaltres per qualsevol dels nostres canals habituals.Validar