CONSELLS DE SALUT CONSELLS DE SALUT

Mensualment, la web del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i el Blog del COFB publiquen consells sobre diverses qüestions de salut, extrets de Farmaceuticonline.

VIU AMB SALUT

Hipertensió i exercici físic

La pràctica habitual d’exercici físic produeix una disminució de la pressió arterial i té efectes favorables sobre altres factors de risc cardiovasculars. D’aquesta manera, juntament amb una dieta baixa en sodi, la disminució de pes i la reducció del consum d’alcohol es considera una eina no farmacològica de primer ordre en la prevenció i tractament de la hipertensió arterial (HTA).

La prescripció de l’exercici físic en pacients hipertensos ha d’estar guiada pel personal sanitari. Així s’aconseguirà adaptar la intensitat, la freqüència i la durada a les característiques de cada pacient.

L’ideal seria fer exercici cada dia, però amb una freqüència de 3 a 5 dies per setmana ja es redueix de forma efectiva la pressió arterial.

Llegeix l'article al nostre web de salut.