NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Torna a la pàgina principal

Propostes d'intervenció dels farmacèutics comunitaris catalans en la situació de pandèmia

Davant les notícies aparegudes als mitjans de comunicació, us informem que el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i els quatre COFs catalans continuen mantenint contacte constant amb les autoritats sanitàries per valorar la viabilitat de diferents propostes d'intervenció per part dels farmacèutics comunitaris, i anar-les ajustant a mesura que la situació sanitària evoluciona.

En referència amb la possibilitat de la realització de test COVID-19 a la farmàcia, mentre no hi hagi un test autoritzat d'autodiagnòstic, s'estan sospesant circuits com, per exemple, els que comprenen l'autopresa de mostra, però sempre garantint la seguretat de l'equip de la farmàcia i la corresponent adequació del local per tal de minimitzar qualsevol risc de contagi.

També hem elaborat un circuit de derivació protocol·litzada de pacients amb simptomatologia compatible amb la COVID-19. Algunes iniciatives preliminars han aflorat indicadors favorables a la intervenció farmacèutica.

Així mateix estem treballant en circuits d'integració de la xarxa de farmàcies per tal de col·laborar en la descongestió dels centres sanitaris, atesa la sobrepressió assistencial que pateixen. En aquesta línia s'estan definint circuits de gestió compartida de pacients crònics i, concretament, en compartir el registre de paràmetres de salut de pacients amb hipertensió, diabetis i/o insuficiència cardíaca, entre d'altres.