NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Torna a la pàgina principal

Els farmacèutics destaquen el seu paper per garantir la seguretat dels pacients i millorar l'ús dels medicaments

  • Entre els serveis professionals vinculats a l’àmbit del medicament, hi ha el servei de dosificació i seguiment personalitzat de la medicació a través de l’SPD, el Programa d’educació sanitària a la gent gran i les farmàcies sentinella 
  • Més enllà de la farmàcia comunitària, l’Atenció Primària, Hospitals i Salut Pública són altres àmbits on també exerceixen els farmacèutics amb l’objectiu comú de millorar l’ús dels medicaments
  • Segons dades del 2018, a Catalunya hi ha 11.248 col·legiats i a Barcelona, 8.941. Alhora, l’extensa xarxa farmacèutica facilita l’accés dels usuaris a la farmàcia

Barcelona, 20 de setembre de 2019. El proper 25 de setembre se celebra el Dia Mundial del Farmacèutic, una commemoració organitzada per la Federació Internacional de Farmacèutics (FIP) que enguany té com a lema “Medicaments segurs i efectius per a tothom”.  

L’objectiu és donar a conèixer el rol fonamental que tenen els farmacèutics en garantir la seguretat dels pacients, a través de promoure un bon ús dels medicaments i de vetllar per la reducció dels errors en la medicació. A més, també es posa èmfasi en la tasca d’aquests professionals al voltant de la millora de l’efectivitat dels fàrmacs, i de l’ajuda que proporcionen als ciutadans fent  el seguiment dels seus tractaments. 

Amb motiu d’aquest Dia Mundial, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha difós un cartell i diverses imatges per compartir a les xarxes socials amb el hashtag #dmf2019. A més, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona donarà continuïtat al hashtag impulsat en anteriors edicions #SocFarmacèutic/#SocFarmacèutica animant a compartir amb aquestes etiquetes a les xarxes socials què va motivar-los a escollir aquesta professió, així com experiències relacionades amb el seu exercici professional. D’aquesta manera, el COFB se suma, juntament amb la resta d’organitzacions farmacèutiques de tot el món, a la commemoració del Dia Mundial del Farmacèutic.

Més de 8.900 farmacèutics de Barcelona treballen en els diversos àmbits d’exercici

Els farmacèutics de la província de Barcelona es troben organitzats en diverses vocalies en funció dels seus àmbits d’exercici i interessos. Són els següents: Alimentació i Nutrició, Anàlisis, Atenció Primària, Dermofarmàcia i Productes Sanitaris, Distribució, Hospitals, Indústria, Investigació i Docència, Oficina de Farmàcia, Ortopèdia, Plantes Medicinals i Homeopatia i Salut Pública.

En àmbits com l’Atenció Primària, els farmacèutics promouen activitats de millora en la utilització i prescripció de medicaments per a un ús segur i eficient dels fàrmacs. Així doncs, la seva missió principal és potenciar, assessorar i col·laborar en obtenir una assistència sanitària de qualitat pel que fa a l’ús de la medicació, sobretot en l’àmbit de l’Atenció Primària. Tot plegat, a partir d’una correcta gestió del coneixement que vetlla per la qualitat i la seguretat clínica en tots els àmbits que afecten a l’ús intern i la prescripció dels medicaments en l’Atenció Primària, i fomenta activitats de recerca o docència, entre d’altres.

Un altre dels àmbits on els farmacèutics estan presents és el de l’hospital. En aquest entorn, els farmacèutics poden aportar la seva expertesa a l'equip interdisciplinari que formen amb metges i infermeres en l'atenció al pacient ingressat, així com en l'atenció farmacèutica al pacient extern amb medicació d'ús hospitalari, i en definitiva garantir l'ús segur, efectiu i eficient del medicament a tota l’organització.

Pel que fa a la Salut Pública, els farmacèutics intervenen en àrees que comprenen la protecció de la Salut Pública, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la salut laboral.

Algunes de les funcions específiques d’aquest àmbit són: realitzar intervencions adreçades al control i la vigilància dels efectes negatius que diversos elements del medi poden tenir sobre la salut i el benestar de les persones; elaborar indicadors sanitaris; investigar les causes dels brots epidèmics d’origen ambiental i alimentari; o fer actuacions d’informació, difusió, promoció i educació sanitària per fomentar l’adopció d’estils de vida saludable. També exerceixen l’autoritat sanitària en assumptes relatius a la producció i comercialització d’aliments i vetllen per la seguretat i la salut dels pacients atesos pels diferents dispositius sanitaris existents.

Projectes relacionats amb el bon ús dels medicaments

A la província de Barcelona, els més de 8.900 col·legiats vetllen pel bon ús dels medicaments i la seguretat dels pacients en els diversos àmbits d’exercici de la professió. En l’àmbit de la farmàcia comunitària, el COFB impulsa els següents projectes orientats a l’ús segur i eficaç de la medicació.

Sistema Personalitzat de Dosificació

Concretament, durant l’any 2018, 1.353 farmàcies (466 farmacèutics i 391 tècnics formats) han ofert el Sistema Personalitzat de Dosificació. De fet, durant els mesos d’abril i maig de 2018 el COFB va impulsar la campanya Atenció Medicació per donar a conèixer aquest servei, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida i l’adherència als tractaments dels pacients crònics i polimedicats.

Programa d’educació sanitària a la gent gran

Així mateix, dins del Programa d’educació sanitària a la gent gran, 32 farmacèutics han dut a terme 77 sessions informatives en 26 poblacions, per a un total de 1.429 assistents.

Farmàcies sentinella

Finalment, pel que fa a les farmàcies sentinella -dedicades a vigilar el bon ús dels medicaments i determinades malalties per contribuir a avançar-se als potencials problemes de salut- cal destacar que l’any 2018 van realitzar 269 notificacions de farmacovigilància i 163 de l’Observatori de Medicaments d’Abús (OMA).

El compromís social dels farmacèutics

El Dia Mundial del Farmacèutic és també un bon moment per recordar els projectes d’acció social que duen a terme durant el seu dia a dia. Un d’ells és el Projecte Radars, en què 539 farmàcies de Barcelona participen per detectar gent gran en risc d’exclusió social. L’any 2018 les farmàcies van fer un total de 24 derivacions.

D’altra banda, les farmàcies de Barcelona també participen al Programa de manteniment amb metadona (PMM), en què l’any 2018 van participar-hi 89 farmàcies i van atendre 676 pacients; i el Programa d’intercanvi de xeringues (PIX), que compta amb la col·laboració de 291 farmàcies.

La farmàcia a Catalunya i Barcelona (dades 2018)

Quants col·legiats hi ha a Catalunya?

Segons dades de l’Informe anual Estadístiques de Col·legiats i Farmàcies Comunitàries corresponent al 2018, a Catalunya hi ha 11.248 col·legiats, un 15,2% més que l’any 2017. Barcelona repeteix com a segona província amb un nombre de col·legiats més elevat (8.941).

Nombre d’oficines de farmàcia

A tot Catalunya hi ha 3.212 oficines de farmàcia. Aquesta comunitat ha liderat l’obertura d’aquests establiments sanitaris, amb un total de 18. La meitat d’aquestes s’han obert a la província de Barcelona, que, al seu torn, compta amb un total de 2.321 farmàcies.

En quins àmbits exerceixen?

La farmàcia comunitària és l’àmbit d’exercici amb més col·legiats tant a Catalunya (amb 7.527 professionals) com a la província de Barcelona (amb 5.897).

Quin perfil predomina?

A la província de Barcelona, el 73,7% dels col·legiats són dones (6.587). Al conjunt de Catalunya, el percentatge és gairebé idèntic, el 73,8% (8.298).

Pel que fa a les edats dels col·legiats, en l’àmbit de tot Catalunya, la franja d’edat on es concentra un major nombre de col·legiats és la que va dels 45 a menys de 55 anys, seguida de la de 35 a menys de 45 anys i la de menys de 35 anys.

També s’observa una feminització progressiva de la professió, ja que el nombre de dones se situa en percentatges similars a les franges d’edat de fins a menys de 55 anys, amb una forquilla que va del 79,20% al 75,24% de dones i del 24,75% al 20,80% d’homes. En el cas de la franja de 65 i més anys, hi ha un 61,35% de dones i un 38,65% d’homes.

Com es distribueixen les farmàcies al territori?

De mitjana, a l’Estat espanyol hi ha una farmàcia per cada 2.117 habitants, una de les ràtios més baixes d'Europa si es compara amb països com Dinamarca, que té més de 12.000 habitants per farmàcia, o Holanda, amb prop de 6.000 habitants. L’extensa xarxa farmacèutica facilita l’accés dels usuaris a la farmàcia. Concretament, a Catalunya hi ha una oficina de farmàcia per cada 2.366 habitants i, en el cas de Barcelona, 1 farmàcia cada 2.417 habitants.