NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

El COFB s’adhereix al Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya

  • El document reclama més recursos, millors condicions i major coordinació entre els professionals de la salut
  • La professió farmacèutica aposta decididament per alinear esforços i objectius amb els altres agents de salut per donar la resposta necessària a la ciutadania

 

Barcelona, 22 de juliol de 2020.- El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona s’ha adherit al Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya, un document que reclama la necessitat de reformes significatives i urgents al sistema sanitari català, arran de les lliçons apreses durant la crisi sanitària de la COVID-19.

El COFB se suma així a la petició dels principals actors de l’àmbit de l'atenció sanitària que reclamen reformes en el Sistema de Salut de Catalunya per solucionar les mancances que s'han mostrat durant la pandèmia, a partir de la iniciativa impulsada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGD) i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CIIC).

Més recursos, millors condicions i major coordinació entre els professionals de la salut

El document reclama un nou pacte per la sanitat entre les forces polítiques per realitzar les reformes necessàries per a dotar dels recursos adequats i millorar les condicions dels professionals.  L’objectiu és posar la sanitat pública al nivell que requereix la societat i el moment actual, on la pandèmia ha posat de manifest que la salut de les persones és absolutament prioritària i on la coordinació entre els diferents àmbits assistencials és fonamental.

La crisi provocada per aquesta emergència sanitària ha fet palès que quan els diferents agents del sistema de salut alineen forces i objectius, s’aconsegueix donar la resposta necessària a la ciutadania.  Des del COFB s’ha evidenciat la importància cabdal de garantir aquesta coordinació a partir d’enfortir una relació col·laborativa, dins i fora de la professió, posant sempre al pacient en el centre del sistema. Especialment durant els darrers mesos els farmacèutics i farmacèutiques han ofert a la societat diferents exemples d’aquesta col·laboració, posant en valor la rellevància i utilitat de la seva actuació, i reivindicant la necessitat que aquestes accions perdurin en el futur, dins del sistema sanitari.

Les experiències de la farmàcia davant la COVID-19: un exemple de col·laboració en l’àmbit sanitari

Els farmacèutics hospitalaris, integrats en equips multidisciplinaris, han actualitzat constantment els protocols de tractament aplicats als centres hospitalaris i s’han coordinat amb farmacèutics comunitaris i de la distribució, organitzant un circuit per facilitar als pacients fràgils o amb problemes de mobilitat, la seva medicació hospitalària. Des de la farmàcia d’Atenció Primària, s’han elaborat protocols i recomanacions en l’abordatge terapèutic d’aquesta patologia per difondre entre els professionals assistencials de l’Atenció Primària, resolent les consultes que aquests plantejaven. A més s’han creat i implementat circuits que han facilitat la gestió dels plans terapèutics en coordinació amb la farmàcia comunitària i els serveis de farmàcia dels hospitals. Els farmacèutics d’anàlisis clíniques també han estat clau durant la crisi sanitària. Les seves proves diagnòstiques han ajudat i recolzat les decisions mèdiques, per tal de valorar la gravetat de la malaltia i predir el risc d’evolució d’aquesta cap a formes més severes.  

Des de l’àmbit de la Salut Pública, els farmacèutics i farmacèutiques han format part i han donat suport als equips de vigilància epidemiològica i han treballat en els plans de contingència en centres de gent gran per prevenir el contagi de residents i treballadors. Els professionals farmacèutics de la distribució, com a nexe entre les institucions sanitàries, la Indústria i la Farmàcia Comunitària, han fet possible que els ciutadans tinguessin accés ràpid a tots els medicaments en qualsevol punt del territori i s’ha treballat conjuntament amb Sanitat per distribuir de forma controlada els productes crítics. Els farmacèutics de la Indústria han assegurat la continuïtat del subministrament, especialment de tots aquells medicaments essencials per al tractament dels pacients en les Unitats de Cures Intensives.

Finalment, els farmacèutics comunitaris, com a professionals més propers a la ciutadania, s’han implicat en la gestió de la crisi sanitària resolent consultes de la població, facilitant informació sobre la COVID-19 i el corresponent tractament. En coordinació amb la resta de professionals sanitaris i diferents àmbits assistencials, han dissenyat i implementat nous circuits excepcionals per evitar visites als Centres d’Atenció Primària i el contacte amb el recinte hospitalari, així com garantir el subministrament de medicaments en nous entorns assistencials com els Hotels-Salut. Des de la xarxa de 3.227 farmàcies comunitàries a Catalunya s'han posat en marxa diferents iniciatives amb l'objectiu de fer arribar la medicació a persones vulnerables amb la creació d'una xarxa de voluntaris o de facilitar l'accés de la població a les mascaretes, oferint un canal segur i de qualitat en un moment en què hi havia escassetat.