Visualització de les característiques dels certificats

Si volem podem consultar la clau pública del nostre certificat, i comprovar la informació que els altres usuaris poden veure de nosaltres, tenim dues opcions:

A través del programa d’administració de certificats, podem seleccionar el certificat i consultar la informació que es mostra:

  1. Dades de la persona: nom  i cognoms, si és col·legiat, data d’expedició i caducitat. En alguns casos pot tenir vinculat un correu electrònic, si el té apareixerà en aquest apartat. En el cas del DNIe no hi té cap correu electrònic vinculat, per la qual cosa no en veurem cap a la clau pública.
  2. Data de venciment del certificat.
  3. Si se’ns ha caducat un certificat o el volem eliminar el seleccionarem i farem clic sobre aquest botó.

Si realitzem la consulta al navegador d’internet també veurem aquesta informació, per exemple en el cas d’Internet Explorer ho veuríem així:


 

  1. En aquest botó s’obrirà una finestra amb les dades de la clau pública.
  2. Data d’expiració