PIN del COFB bloquejat

En el cas del certificat digital del COFB es pot desbloquejar el PIN amb el codi PUK. Aquest codi se’ns entrega quan ens entrega amb la nostra targeta, de manera que resulta molt interessant tenir-lo ben guardat i localitzat per si es dóna aquesta situació.

   

El PUK ens el poden guardar a secretaria sempre que, quan anem signar el contracte del certificat digital, acceptem que secretaria el guardi.

 

En aquest cas hauríem d’anar al nostre programa d’Administració de certificat (SafeSign o Bit4id segons el tipus de targeta que tinguem) i triar l’opció que digui Desbloquear PIN.