Petició de correu de farmàcia


Per tal de sol·licitar els correus de la farmàcia a través de la BBS, haurem d’anar al menú Activitat de la farmàcia, després obrim el menú i finalment anem a Administració de la farmàcia > Sol·licitud adreça correu electrònic farmàcia:

Seguidament farem clic al botó “Formulari sol·licitud adreça”:

 

 

Ens apareixerà un document PDF que haurem de descarregar a l'ordinador i omplir amb les nostres dades personals i ens farà triar una adreça per la farmàcia.

Veurem les quatre opcions que es donen pel nostre correu de farmàcia. Aquestes opcions no es poden modificar, sempre responen als formats següents que van ser aprovats per Junta:

farmacia+cognom@cofb.net
farmacia+doscognoms@cofb.net
farmacia+inicialnom+cognom@cofb.net
farmacia+cognom2@cofb.net

 

 

Marcarem la casella amb l’opció que preferim, escriurem a la casella la dada que convingui (cognom, inicial...) i farem clic a “Enviar per email”.

A continuació ens demanarà la firma digital per signar electrònicament la petició, seleccionem el nostre certificat i fem clic a “Firmar”

 

 

 

Si la signatura és correcta, ens avisarà que ha estat ben signat:

 

 

Seguidament se’ns obrirà un requadre per fer l’enviament a través del correu electrònic. Cal seleccionar l’opció que preferim i clicar a “Continuar”. Aquesta opció només funciona si tenim un compte del col·legi (adreça personal) configurat en Outlook, de no ser així s'ha de fer un correu normal i afegir el document.

 

 

Finalment s’obrirà un correu ja creat amb la nostra petició de correu per la farmàcia adjuntada i només farà falta enviar el mail.