Llocs d'emissió

L'emissió del certificat digital és presencial, per això cada AC tindrà oficines o uns espais determinats on poder anar a buscar el certificat digital. En el cas del DNIe, l'Estat Espanyol té 350 oficines d'expedició.

És habitual que per l'emissió es requereixi la presència de la persona sol·licitant i que aquesta aporti el DNI per tal de verificar que és qui diu ser.

Aquest tràmit es fa un primer cop, pot ser que després la renovació al cap dels anys es pugui fer en línia en un màxim de 5 anys. A partir dels 5 anys, s'haurà de tornar al lloc d'emissió. En cas de pèrdua del certificat s'haurà de tornar a fer el tràmit presencial.

 

 

Per a més informació de las oficines d'expedició:

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1030