La targeta criptogràfica i la targeta bancària

En el cas del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, es pot disposar d’una targeta com aquesta:

 

La targeta que fem servir al COFB és una targeta criptogràfica, és a dir, de màxima seguretat. Exclusivament es pot utilitzar com a signatura digital amb el certificat que hi incorpora, per a la realització de tràmits com a professional farmacèutic o bé com a usuari individual. Pot estar inserit dins del carnet de col·legiat o en una tarja verda.

També trobem targetes que a més de fer el servei de certificat digital, poden fer la funció de targeta bancària. En aquest cas les dues funcionalitats van per separat encara que formin part de la mateixa targeta física. Amb això volem dir que si se’ns caduca la targeta bancària no vol dir que el certificat s’hagi caducat, tenen un període de validesa diferent.

   

Recordeu les targetes criptogràfiques poden portar més d’un certificat digital! Per exemple, en el procés de renovació, si no esborrem l’antic, se’ns quedaran 2 certificats dins de la mateixa tarja.