Introducció de Dades


Cliqueu a recollida de dades i es desplegarà un menú. Cal seleccionar l'opció PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE CÀNCER DE CÒLON I RECTE:

Apareixerà una pantalla amb tres opcions: