Des del nostre navegador Explorer podem fer clic sobre la icona d’eines de la barra del navegador i seleccionar "Opciones de Internet":

Seleccionem la pestanya "Contenido", i dins d’aquesta "Certificados":

 

Veurem quins certificats identifica el nostre ordinador, hauríem de veure el nostre nom entre els que es mostrin. Això voldrà dir que el navegador ho identifica correctament.

Pot ser que directament ens demani el PIN del nostre DNI, l’haurem d’introduir i fer clic a "Aceptar" per tal de començar a treballar amb ell.

 

 

   

Si utilitzem un sistema operatiu diferent de Windows (Mac, Linux), podem obtenir informació sobre el procés d’instal·lació en aquest enllaç:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1110&id_menu=[67]