Instal·lació del DNI digital

Tot seguit presentarem els primers passos que cal seguir per a la instal·lació de tot el software necessari per a poder treballar amb el nostre certificat digital.

  • Instal·lació del lector de targetes
  • Instal·lació del software del certificat
  • Comprovació de funcionament i instal·lació

 

INSTAL·LACIÓ DEL LECTOR DE TARGETES

Sempre que comprem un lector de targetes extern i vulguem instal·lar-lo al nostre ordinador ens podem trobar amb diferents situacions.

a) Pot ser que en connectar l’USB del lector a l’ordinador, ja s’instal·li automàticament tot el software que necessita per funcionar. En aquest cas el lector no s’acompanya de cap altre material (CDRom, USB, URL web...).

b) Es pot donar el cas que el lector s’acompanyi d’un CDRom per tal que nosaltres hàgim d’instal·lar el software, en aquest cas el primer que haurem de fer és seguir els passos que s’indiquin (dependran del fabricant) i acabar la instal·lació. Si és necessari, també reiniciarem l’ordinador (se’ns indicarà en cas que ho sigui). En alguns casos el software s’ha de descarregar de la web del proveïdor, si és així, s’indica a quin enllaç concret hem d’anar (accedirem al navegador d’internet que fem servir habitualment i seguirem els passos indicats).