Instal·lació del Certificat de Col·legiat

Primer de tot haurem d'instal·lar el certificat arrel, el qual és un certificat emès per l'Autoritat de Certificació per a si mateixa. En aquest certificat hi consta la clau pública de l'Autoritat de Certificació i per tant serà necessari per comprovar l'autenticitat de qualsevol certificat emès per ella. És el certificat origen de la cadena de confiança.

Per instal·lar el certificat arrel anirem a la pàgina de "firmaprofesional" i ens posarem a sobre de "Soporte y ayuda" i dins d’aquest apartat seleccionem "Certificados raíz". També pot clicar aquest enllaç:

https://www.firmaprofesional.com/esp/2012-12-03-09-57-22/certificados-raiz

A la següent pantalla seleccionarem "Información para usuarios finales".

S’obrirà una finestra on podrem descarregar el certificat arrel, i ens indicaran els passos a seguir.


Pel que fa al software que necessitem per a treballar amb el certificat digital del COFB, el que haurem de fer és anar al següent enllaç de Firma Professional:

https://www.firmaprofesional.com/esp/2012-12-03-09-57-22/kit-de-instalacion


 

Li direm "Ejecutar":

 

Seguidament començarà la instal·lació.

 Fem clic a "Siguiente":

 

 

Seleccionarem l'opció "Instalación por defecto" i clicarem a "Siguiente":

 

 

Cal triar el lector del qual disposem, si tenim el lector que ens va proporcionar el COFB seleccionarem la primera opció. A continuació farem clic a "Siguiente":

 

 

Cliquem "Siguiente" novament:

 

 

Ara cal acceptar els termes d'ús i ja podem clicar a "Instalar":

 

 

Durant la instal·lació pot ser que ens aparegui el següent avís, que indica que ja tenim instal·lada una versió del Safesign Standard, així que cliquem "Aceptar" i continuem:

 

 

Després caldrà esperar que finalitzi la instal·lació del primer programa del kit i un cop hagi acabat clicarem a "Cerrar":

 

 

Per acabar ens demanarà instal·lar un últim programa. Així que clicarem a "Siguiente":

 

 

A continuació tornem a clicar a "Siguiente":

 

 

Clicarem a "Terminar" les dues vegades que ens ho demani i haurem acabat.

 

 

Amb aquesta instal·lació ja tindrem tot el software necessari per a fer funcionar correctament el nostre certificat digital. Tinguem en compte que seguirà sent convenient que fem la comprovació de funcionament del nostre navegador (veure apartat Comprovació d’instal·lació als navegadors).