Consulta de la teva informació acadèmica

El primer que hem de fer és accedir a la URL següent, on podrem consultar les nostres titulacions acadèmiques validades pel Ministeri d’Educació Cultura i Esport:

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp
(Recordeu tenir el DNIe dins el lector de targetes!)

Una vegada dins de la pàgina farem clic a "Acceder" dins del primer recuadre anomenat "clave".

Sortirà una pantalla informativa durant uns segons.

A la següent pantalla farem clic a "Acceder" dins de l'apartat "DNIe/Certificado electrónico":

A continuació ens apareixerà una finestra on seleccionarem el nostre certificat i farem clic a "Aceptar":

 

Seguidament ens demanarà el nostre PIN:

La següent finestra ens mostrarà un seguit d'opcions per consultar, nosaltres escollirem "Gestión y homologación de títulos"

 

A continuació podrem consultar els nostres títols, tant universitaris  com no universitaris, seleccionem l'opció desitjada i continuem:

Caldrà escollir si el títol a consultar ha estat obtingut a Espanya o fora d'Espanya:


 

Finalment podrem accedir a l'apartat per consultar els nostres títols: