Esborrar memòria de la SSLCaché

Pot resultar d’utilitat realitzar neteges de la SSLcaché del navegador d’internet que utilitzem, perquè, per qüestions de seguretat, no memoritzi les dades que hi hem introduït treballant amb el certificat digital. Resulta d’utilitat especialment quan en un mateix ordinador es treballa amb diferents certificats alhora. Vegem com fer-ho des d’Internet Explorer.


Fem clic sobre la icona d’eines de la barra del navegador i seleccionar "Opciones de Internet":

 


A la pestanya "Contenido" fem clic al botó "Borrar estado SSL":


Es mostrarà aquesta finestra i farem clic sobre "Aceptar":