Entrega del KIT a l'usuari


Per introduïr les dades de les cartes quan s'entrega el kit a l'usuari, cliqueu a la pestanya de ENTREGA DEL KIT A L'USUARI i introduïu les dades següents:

 

  • Data de l'activitat: Data en curs quan s'introdueix la dada.
  • Nom del majorista: Nom del majorista escollit per recollir les mostres. Queda per defecte per a entrades anteriors.
  • Codi del Kit: Codi que es troba al tub entregat per la recollida de mostres.
  • CIP de l'usuari: Número de la targeta sanitària individual.
  • NCCR: Número que apareix a la carta, sota el nom i l'adreça.

 

Per guardar, cliqueu a DESAR. Es poden introduïr més mostres una vegada desada l'actual.

Per acabar, podeu tancar la sessió clicant a TANCAR.