Entrega de bosses al majorista


L'entrega de bosses al majorista requereix un albarà, que registri les dades de la data exacta d'entrega al repartidor dels distribuïdors, que recullen les bosses per portar-les al LABORATORI D'ANALISI.

La data de tancament de bossa no pot coincidir amb la data real d'entrega al majorista.

 

Aquest albarà es pot generar de dues maneres:

 

A) ENTREGA DE BOSSES AMB L'APLICATIU INFORMÀTIC

Es genera un informe d'entrega amb l'aplicatiu, però en aquest cas és necessari que es realitzi al mateix moment la entrega de les bosses al majorista.

  • Cliqueu sobre LLIURAMENT DE BOSSES AL MAJORISTA

 

Seleccioneu les bosses que s'entregaran clicant a cadascuna de les que apareixen llistades i tot seguit, cliqueu a la opció "Seleccionar totes les bosses per entregar".

 

Es generarà un requadre amb el número de bosses que s'entregaran. És necessari introduïr el nom del repartidor que recollirà les bosses:

 

A continuació, cliqueu sobre el botó "Lliurar bosses al majorista". Si tot va bé, es generarà un requadre que verifica el procés.

 

També s'haurà generat un informe d'entrega per duplicat, que tant la farmàcia com el repartidor hauran de signar.

 

 

 B) ENTREGA DE BOSSES AMB ALBARÀ MANUAL I POSTERIOR ENTRADA DE DADES A L'APLICATIU

  • Es crea l'albarà manualment, omplint a mà els volants autocopiatius d'entrega del PDPCCR, però en aquest cas és necessari que s'introdueixin posteriorment les dades d'entrega a l'aplicatiu abans de 24h. Per introduir les dades, es pot realitzar mitjançant el procediment A.
  • Quan s'introdueixi la informació d'entrega, es generarà un informe d'entrega que s'ha de guardar juntament amb el volant omplert amb anterioritat i que ha estat entregat al repartidor de la distribuidora.

Aquest és el volant a omplir per la farmàcia: