Entitat emissora

Si tenim en compte l'entitat emissora o AC podem trobar diferents tipus d'entitats que ofereixen la possibilitat a qui vulgui de crear el seu certificat digital. En el cas dels professionals pot ser que el mateix Col•legi ja estableixi acord amb alguna de les entitats que existeixen per crear tots els certificats digitals dels seus col•legiats. Algunes d'elles són les següents:

   

Agència Catalana de Certificació
http://www.catcert.cat/

Firma Profesional
http://www.firmaprofesional.com/

Camerfirma
http://www.camerfirma.com/

Agencia Nacional de Certificación
http://www.ancert.com/

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
http://www.fnmt.es/

Edicom
http://acedicom.edicomgroup.com/

Ceres
http://www.cert.fnmt.es/