Elements necessaris: hardware i software

Per tal de realitzar la instal·lació del certificat digital necessitarem una sèrie de materials bàsics pel que fa al hardware (maquinària) i al software (programari):

La base sobre la que treballarem amb el certificat digital serà el nostre ordinador personal, que pot ser un PC o un Mac, portàtil o de sobretaula, o fins i tot una tauleta tàctil, que en incorporar una entrada d’USB permet també tenir el lector de targetes instal·lat.

El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador. Els sistemes operatius amb què ens podem trobar segons el hardware que utilitzem són els següents:

Per a treballar amb el certificat digital haurem d’utilitzar un navegador d’internet. Tot seguit explicarem com configurar el nostre navegador habitual per a utilitzar-lo. Els navegadors habituals són:

   

Actualment s’està treballant en la integració del certificat digital en els mòbils, per tal de facilitar al màxim la realització de tràmits des d’aquest dispositiu per part dels usuaris.

En aquest cas el més probable és que el certificat digital utilitzat sigui de software, per la dificultat d’incorporar-hi el lector de targetes.