Suport: Hardware i software

Si tenim en compte el suport en què es presenta el certificat digital, trobarem que n'hi ha de dos tipus bàsics:

 

 

H
A
R
D
W
A
R
E

 

TARGETA DE MEMÒRIA

Descripció

Dispositiu extern, com ara una targeta o un USB.

On es creen les dades

L'AC crea el parell de claus i el Certificat, igual que en software, per després introduir-lo a una targeta de memòria. Les operacions de firma i encriptat es realitzen fora de la targeta.

Tipus de seguretat

Molt alta.

Valoració

Permet fer-ho servir en qualsevol ordinador que tingui lector de targetes, però algunes dades es treballen fora de la targeta i ho fa una mica menys segur que la criptogràfica.

 

TARGETA CRIPTOGRÀFICA

Descripció

Dispositiu extern, com ara una targeta o un token en usb.

On es creen les dades

Totes les operacions es realitzen a l'interior de la targeta, inclosa la creació del parell de claus. La clau privada no surt mai de la targeta.

Tipus de seguretat

Màxima.

Valoració

Per temes de seguretat i practicitat esdevé el format més convenient.

 

SOFTWARE

Descripció

Arxius que cal instal·lar a l'ordinador des d'on es faran els tràmits.

On es creen les dades

El parell de claus i el Certificat es creen a les instal·lacions de l'Autoritat  de Certificació. Després s'instal·len a l'ordinador.

Tipus de seguretat

Alta.

Valoració

És menys segura i menys pràctica perquè limita treballar en altres ordinadors que no sigui aquell.