No m'apareix el DNIe


1. Instal·lació correcta del software del DNIe
Comprovarem que la instal·lació del software del DNIe és correcta. Per procedir, haurem de seguir les passes de l'apartat Descàrrega i instal·lació del software del DNIe

2. Instal·lació del certificat arrel
Per comprovar que tenim el certificat arrel instal·lat revisarem el punt Instal·lació del certificat arrel.

3. Comprovació d'identificació al navegador

Finalment és necessari veure si el nostre navegador identifica el certificat, això ho podem veure a Comprovació d'instal·lació als navegadors.

 

4. Comprovació des dels programes d'administració del certificat digital
Habitualment els lectors de targetes inclouen un software per poder treballar amb el certificat (veure que està en bones condicions, canviar el PIN, etc.). Des d'aquest software en concret, podem comprovar que s'identifica correctament el certificat, obrint l'apartat Mostrar ID digitales registrados on haurem de localitzar el nostre nom:

5. Comprovació des de la web de DNIe
Es pot realitzar la comprovació en línia per veure que la targeta està en òptimes condicions. Per procedir, haurem de posar la targeta dins del lector i anar a la següent adreça d'Internet:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_320&id_menu=[15]


Accedirem a l'enllaç que es troba al final de la pàgina i en la pàgina web que se'ns obri seleccionarem "Solicitar verificación":

Ens sol·licitarà confirmació del nostre certificat digital i seleccionarem Aceptar:

Ens sol·licitarà el nostre PIN i una vegada introduït, seleccionarem Aceptar:

Si el nostre certificat es troba actiu i en bones condicions, veurem una taula com la següent amb les nostres dades:


Si no apareix, voldrà dir que la targeta està malmesa o inservible i haurem de tramitar la sol·licitud per obtenir una nova targeta.