No m'apareix el certificat

1. Instal·lació correcta del software de Firmaprofesional
Comprovarem que la instal·lació del software de Firmaprofesional és correcta. Per procedir, haurem de seguir les següents passes - Instal·lació software Firmaprofesional.

2. Instal·lació del certificat arrel
Per comprovar que tenim el certificat arrel instal·lat, revisarem el següent punt - Instal·lació certificat arrel.

3. Mirar si està operativa la targeta 
Anirem a Inicio -> Todos los programas -> SafeSign Standard -> Administración de tokens

Mirarem que en l'estat posi operativo, si no posa operativo no està detectant correctament la targeta, en aquest cas desconnectarem el lector i la targeta i els tornarem a connectar.

Si l'estat del token és operativo, polsarem sobre Token -> Mostrar información de token... i s'obrirà la següent finestra, on haurem de poder veure el nostre nom:

4. Comprovació d'identificació al navegador

Finalment és necessari veure que el nostre navegador identifica el nostre certificat, això ho podrem comprovar seguint les següents passes - Comprovació d'instal·lació als navegadors.


 

5. Comprovació des de la web de Firmaprofesional
Podem realitzar un test de certificat a través de la web de Firma Profesional: http://www.firmaprofesional.com/

Per procedir, haurem d'accedir a l'apartat "Soporte y ayuda" i després a "Test informació sistema":

A continuació, actualitzarem la versió de Java i Adobe Reader si fa falta i anirem a "Realizar test"

Polsarem sobre "Para realizar un test de certificado haz click aquí":

Ens sol·licitarà que seleccionem el nostre certificat digital a través d'una finestra. Seleccionarem el certificat que vulguem utilitzar.

Farem clic sobre Aceptar i ens demanarà el nostre codi PIN del certificat.

Quan hàgim escrit el codi, seleccionarem Acceptar. Seguidament podrem veure les nostres dades a la web de Firma Profesional, finalitzant així la comprovació i estant segur que tot funciona correctament. En cas de no aconseguir-ho, haurem de contactar amb el departament de Secretaria.