DNI electrònic

Actualment, quan ens renovem el DNI, aquest té la possibilitat d’incorporar el certificat digital en el xip que conté. D’aquesta manera s’estén a la població la possibilitat d’utilitzar els serveis telemàtics i agilitzar en la gestió dels recursos administratius, així com assegurar la identitat de la persona. Es tracta d’oferir un servei més als nous ciutadans de l’actual Societat de la Informació, perquè s’entén que en el futur cada vegada es faran més tràmits en línia a través de la xarxa.

El DNI electrònic consta de les dades gràfiques habituals que ja tenia (fotografia, dades personals i d’expedició, etc). Però ara també incorpora un xip que servirà per realitzar les tasques de certificat digital. Dins el xip hi ha la informació necessària per a garantir-ne la seguretat i el bon funcionament:

  • Dades de filiació del titular
  • Imatge digitalitzada de la fotografia
  • Imatge digitalitzada de la signatura manuscrita
  • Plantilla de la impressió tàctil
  • Certificat d’autentificació i de signatura
  • Certificat electrònic de l’Autoritat emissora (vegeu Autoritat de Certificació)
  • Dues claus (privada i pública)

 

Amb el DNI electrònic podem realitzar diferents tipus de tràmits com ara la declaració de la renda, pagar multes de trànsit, consultar el padró, etc.

 

Podem trobar més tràmits organitzats per administració en aquest enllaç:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_035&id_menu=[21]