Dades econòmiques


Per consultar les dades econòmiques d’una farmàcia s'ha de ser necessàriament el titular. Accedirem a la secció Activitat de la farmàcia i després a Dades econòmiques.

 

 

Farem clic sobre el botó ACCEDIU AQUÍ.

 

 

Ens demanarà el nostre PIN del certificat, i un cop escrit farem clic sobre Acceptar.

 


 

Una vegada accedim, veurem quatre camps destacats. Aquests camps contenen les últimes liquidacions mensuals, les facturacions mensuals, les devolucions de receptes i la coincidència de cupons dels darrers mesos. 

Com a novetat, veurem que tenim l'opció de descarregar les carpetes amb tots els documents de la facturació mensual de cada mes. (Cal tenir en compte que al descarregar la carpeta aquesta contindrà els fitxers que actualment estan pujats al servidor).

 

En fer clic se'ns descarregarà la carpeta comprimida amb la facturació del mes seleccionat.

 

 

Un cop descarregada, l'obrim i podrem veure els documents de facturació.

 

 

També tenim l'opció de realitzar una cerca en el cas que vulguem alguns documents en concret. Per cercar cal fer clic a cerca avançada de documents.

 

Passarem a una pantalla on podrem triar els criteris de cerca.

 

 

 

A més a més a la part superior podrem consultar les següents dades:

  • la facturació mensual  i la liquidació de la farmàcia al Servei Català de la Salut

 

  • Els resums de facturació

 

  • Les devolucions de receptes 

     

     

  • el control de qualitat dels cupons precinte de la recepta electrònica

 

 

  • les dades comparatives de la farmàcia amb l’ABS o amb el sector sanitari (nombre de receptes per farmàcia, de clients...)

  

   

L’apartat de facturació es va actualitzant, per la qual cosa cal tenir en compte que  els continguts es vagin adaptant al nou procés de facturació.