Consulta i pagament de multes


Enllacem a aquesta adreça d’internet amb el DNIe dins el lector de targetes:

https://sede.dgt.gob.es/sede/faces/paginas/multas/pago_multas/pago_multas.xhtml?tit=%22Pago%20de%20multas%20en%20Internet%22

Farem clic sobre Pago de multas:

A la següent pantalla cliquem a Pago de Multas con Certificado Digital o DNI electrónico:

Ens demanarà el PIN:


Seleccionem el certificat que du el nostre nom i fem clic sobre Aceptar:


Podrem veure les multes pendents de pagament de forma detallada (número d’expedient, import pendent i total, matrícula, data de sanció):