Com signar un document PDF

Primer de tot ens assegurem de tenir el certificat digital inserit al lector i funciona correctament. Obrirem el document que volem signar. Alguns documents PDF ja incorporen un camp per signar (com el de la imatge), al qual hauríem de fer clic:

 En cas que no aparegui, aniríem a "Herramientas" i "Certificados":

Ara ens apareixerà un menú superior on seleccionarem "Firmar digitalmente", arrossegarem el ratolí amb el botó esquerra pressionat i marcarem una àrea on es col·locarà la firma:

Tant si hem fet clic sobre el camp que ja incloïa el document com si hem afegit la firma, se'ns obrirà una finestra on hi haurà tots els certificats. S’haurà d’escollir el que es vulgui per a signar aquest document i s’haurà de fer clic a "Continuar":

 

Quan s’hagi fet clic a "Continuar", ens apareixerà una nova pestanya, en la qual podrem veure la vista prèvia de la signatura i, si volem, també podrem veure els detalls del certificat clicant al botó "Ver detalles del certificado". Per a signar el PDF s’ha de fer clic a "Firmar". Potser, ens apareixerà una nova pestanya, en la qual hem de posar el pin del certificat.

Un cop fem clic al botó "Firmar" se’ns obrirà una finestra per tal de guardar el document omplert i signat en el nostre ordinador. Triarem el destí on guardarem el document i escriurem li donarem un nom i farem clic al botó "Guardar".

 

Finalment haurem de validar la firma, fent clic amb el botó dret a sobre d’aquesta i escollint l'opció "Validar firma".

 

Si apareix un missatge que diu que la firma és desconeguda o invàlida, s’ha de fer clic a "Propiedades de la firma".

A la seguent pestanya haurà de fer clic a "mostrar certificado de firmante..." i se li obrirà una altra pestanya on li apareixerà vàries configuracions sobre el certificat, haurà de situar-se a "Confianza" i "Agregar a certificados de confiança...".

A la següent pestanya s’ha de marcar amb un tic on posa "Utilizar este certificado como raíz de confiança", a "Documentos certificados" i s’ha de fer clic a "Aceptar".

En cas que el document es pugui enviar, farem clic al botó "Enviar" un cop l’hàgim omplert:

 

En cas que tinguem el programa en local de correu configurat (Outlook express, Microsoft outlook, Windows life...) se’ns crearà automàticament un correu amb l’arxiu adjunt signat preparat per enviar-se.

 

En cas de no tenir-lo, l’haurem de guardar i l’enviarem adjuntant-lo des del webmail que utilitzem.