Introducció

Tot seguit veurem algunes opcions de consulta que ens ofereix el DNIe amb el nostre certificat digital. Es tracta només d’alguns exemples per tal de comprovar la seva utilitat en àmbits molt diferents.

   

Si voleu ampliar la informació sobre els diferents usos del DNIe, podeu accedir a aquest enllaç per tal de consultar-ne les opcions:

http://www.dnie.es/servicios_disponibles/index.html

 

En el procés de consulta online pot ser que se’ns demani diverses vegades que introduïm el codi PIN del nostre certificat digital. En aquest cas l’introduirem i farem clic a Aceptar.

També pot ser que el nostre navegador identifiqui com a no segura la pàgina que volem consultar. Si ens apareix un missatge d’advertència seguirem els passos que es marquen al darrer punt d’aquesta unitat: Com afegir excepcions al navegador.