Certificat de col·legiat

Pot ser que si som col·legiats professionals, tinguem un certificat digital amb el carnet del Col·legi per a poder fer tràmits en línia des del nostre àmbit professional. D'aquesta manera no només podrem realitzar consultes i gestions personals, sinó que amb el certificat digital de col·legiat farem tasques pròpies de la nostra feina (per exemple farmacèutics, arquitectes, metges...).

Certificat del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

Habitualment amb el certificat professional també podrem realitzar els tràmits més personals, donat que garanteix la nostra identitat en qualsevol àmbit. En canvi, els tràmits professionals els haurem de fer amb el certificat digital del col·legi, que és el que acredita que desenvolupem una professió determinada.