Canviar el PIN del DNIe

Sempre que ho vulguem podem canviar la clau de pas del nostre certificat digital. En el cas del DNIe podem fer-ho anant a un Punt d’Actualització del DNIe. 
No és necessari demanar cita prèvia ni fer cua, el procés està automatitzat.

Podem veure més informació a: www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action