Altres tipus de certificats digitals

Podem trobar diferents tipus de certificats depenent de:

  • L’entitat emissora
  • El suport: software, hardware
  • La identificació
  • Els llocs d’emissió