NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona inaugura el programa formatiu 2019-2020 amb un 40% de cursos i conferències de nova creació
 • La posada en marxa de sessions d’innovació, formacions amb un enfocament multidisciplinari, l’àrea de seguretat del pacient -amb 6 nous cursos- i, per primer cop, un àmbit sobre desenvolupament directiu són alguns dels aspectes més destacats
 • Per fer més accessible la formació, s’ha continuat apostant per la bonificació dels cursos -46 en total- i la formació a distància, amb activitats online a través de la renovada plataforma Àgora Sanitària
 • La inauguració va comptar amb la tertúlia d’actualitat “Novetats en vacunes. Què cal saber” a càrrec dels doctors Magda Campins i Antoni Trilla

 

Barcelona, 22 d’octubre de 2019. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) va inaugurar el passat 10 d’octubre el Programa de Formació Continuada 2019-2020 amb una proposta formativa que conté més de 180 activitats, un 40% de les quals són de nova creació.

Durant l’acte, Jordi De Dalmases, president del COFB, va afirmar que “la formació és un aspecte clau en la professió farmacèutica, perquè els avenços són rapidíssims i es produeixen de manera exponencial”.

D’altra banda, Aina Surroca, vocal del COFB responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada, va apuntar que “el programa formatiu respon a la línia estratègica que tenim marcada com a Junta: vetllar per la qualitat de la professió proporcionant a tots els col·legiats la formació continuada adaptada a les seves necessitats”.

Primera tertúlia d’actualitat del curs acadèmic

La presentació va emmarcar-se en la primera tertúlia d’actualitat del nou curs titulada “Novetats en vacunes. Què cal saber” impartida per Magda Campins, epidemiòloga, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron; i Antoni Trilla, epidemiòleg, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic i degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB.

Durant el curs acadèmic, està previst que se celebrin sis tertúlies més centrades en la dieta i la prevenció i el tractament de malalties neurològiques; els tests farmacogenètics;l’activitat física; la importància de dormir bé i alimentar-nos millor; el dèficit de Vitamina D i el disseny racional de fàrmacs.

Què és el més destacat del programa formatiu 2019-2020?

Temes d’interès pel sector

El programa formatiu dissenyat pel COFB respon a les inquietuds i necessitats expressades en temes d’interès pel sector, des de les novetats que sorgeixen al voltant de l’activitat farmacèutica a la potenciació de la innovació.

Els canvis en la capacitat del consumidor per accedir a la informació, l’impacte de la transformació digital en el sector retail i els canvis en els hàbits de compra han generat també necessitats formatives que s’han recollit en l’àmbit del desenvolupament empresarial de la farmàcia. En són exemples cursos com “Processos de venda i consell actiu: les necessitats del client com a punt de partida” o “L’ABC de les xarxes socials en la farmàcia comunitària”.  

Sessions d’innovació

El Programa Formatiu inclou dues àrees relacionades amb la innovació. D’una banda, amb l’objectiu de promoure-la, es farà un seguit de sessions sota el paraigües de “Com aplicar processos d’innovació al sector farmacèutic”. Tot plegat, per donar continuïtat a l’aposta que va fer el Col·legi amb la iniciativa Infarmainnova -celebrada en el marc d’Infarma Barcelona 2019-.

D’altra banda, hi haurà formacions sobre continguts innovadors com “Fem camí cap a la farmacogenètica”, “Biosimilars: experiències pràctiques d’introducció i utilització en l’entorn clínic” o “Introducció a la immunoteràpia i al paper que juga en l’oncologia personalitzada”.

Enfocament multidisciplinari, activitats per a tots els àmbits d’exercici i sinergies

Alguns dels cursos inclosos dins l’oferta formativa tenen un enfocament multidisciplinari, a partir de concebre el pacient com un tot i d’abordar cadascun dels àmbits sanitaris que el tractaran. Ho exemplifiquen formacions com: “Patologies osteoarticulars, atenció centrada en el pacient”; “Menopausa, atenció centrada en la dona” i “Cardiodiabesitat, atenció centrada en el pacient”.

Alhora, es manté l’aposta per incloure activitats que cobreixen els diferents àmbits d’exercici de la professió farmacèutica, amb continguts específics dirigits a cadascun d’ells. També s’han establert sinergies amb altres associacions i societats amb l’objectiu de generar formacions conjuntes útils per al professional. Aquest és el cas dels cursos plantejats en col·laboració amb la Societat Catalana d’Al·lèrgies, la Societat Catalana de Ciències de Laboratori Clínic o l’Associació per a l’Autocura de la Salut (anefp).

L’àrea de seguretat del pacient, renovada amb 6 nous cursos

L’àrea “Seguretat del pacient” s’ha renovat amb 6 nous cursos, com “Seguretat i eficàcia en la dispensació pediàtrica”, “Com tractar una patologia urgent a l’atenció primària”, o “La gestió de l’adherència en les patologies hospitalàries i en el pacient crònic”. També s’inclourà una formació al voltant del Programa per optimitzar l’ús dels antibiòtics (PROA) en pacients ambulatoris, en consonància amb els objectius del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) coordinat per l’AEMPS.

 Nou àmbit de desenvolupament directiu

D’altra banda, un dels àmbits que s’inclou per primera vegada és el de desenvolupament directiu a través del Digital Journey o el Programa LIDERA. Aquestes dues activitats pretenen formar els professionals per exercir un lideratge integrador en els quatre àmbits imprescindibles del sistema empresarial: persona, organització, negoci i entorn.

La formació del COFB, en xifres

L’oferta formativa del COFB inclou més de 100 cursos presencials, tertúlies, tallers i seminaris; 3 programes formatius de llarga durada (el Màster de Gestió de l’Oficina de Farmàcia; el Programa Dermoexpert i el Màster d’Ortopèdia) i 70 cursos a través de la plataforma de formació online Àgora Sanitària.

Per fer més accessible la formació, s’ha continuat apostant per la bonificació dels cursos -46 en total- i la formació a distància, amb cursos online i conferències amb metodologia Webinar. També s’han aconseguit preus reduïts o, fins i tot en alguns casos, formacions gratuïtes, gràcies al patrocini de la indústria farmacèutica.

Nou portal d’Àgora Sanitària i novetats del perfil formatiu a la intranet col·legial

Recentment, Àgora Sanitària ha renovat la web amb millores en l’accessibilitat dels cursos des de qualsevol dispositiu, més facilitat en el procés d’inscripció i recomanació de cursos i la creació d’itineraris amb els quals és molt més fàcil trobar el curs que interessa, entre d’altres.  

Pel que fa a l’espai “El meu perfil formatiu” dins la intranet col·legial, atesa la bona acollida que ha tingut -3.320 visites des de la posada en marxa- i a partir dels suggeriments rebuts, aquest curs incorporarà també la documentació dels cursos en què els alumnes hagin participat.

 

 


El COF de Barcelona posa en marxa una campanya per conscienciar la població sobre la importància de la recepta en aquells medicaments que requereixen prescripció mèdica
 • Al cartell informatiu que s’ha elaborat en el marc de la iniciativa, es donen a conèixer els símbols presents als envasos dels medicaments que indiquen si els fàrmacs necessiten recepta
 • Així mateix, també incideix en el paper assistencial del farmacèutic davant de consultes sobre símptomes menors que poden requerir la dispensació d’un medicament sense recepta
 • En aquesta primera fase, el COFB se centra en l’ibuprofèn i el paracetamol, però es preveu realitzar una nova onada amb els antibiòtics 

 

Barcelona, 21 d’octubre de 2019. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha posat en marxa una campanya per conscienciar la població sobre la importància de la recepta en aquells medicaments que requereixen prescripció mèdica. En aquesta primera fase, les accions estan centrades en l’ibuprofèn i el paracetamol, però es preveu realitzar una nova onada amb els antibiòtics. 

Quins materials s’han elaborat?

En el marc d’aquesta iniciativa, s’ha elaborat un cartell informatiu per als usuaris on es recullen tres aspectes. En primer lloc, es mostren els símbols que contenen els envasos dels medicaments–un petit cercle a la part superior dreta- que indiquen si requereixen recepta. En segon lloc, es concreten quines presentacions d’ibuprofèn i paracetamol exigeixen sempre la prescripció del metge: ibuprofèn de 600 mg i més de 10 comprimits de paracetamol 1 g. Finalment, es recorda que hi ha medicaments que no necessiten recepta i, per tant, davant símptomes menors el farmacèutic pot aconsellar l’usuari

A banda, el Col·legi ha posat a disposició dels farmacèutics diferents materials de suport, entre ells, un argumentari per ajudar-los a clarificar els dubtes que puguin sorgir als usuaris en el moment de la dispensació. 

Els farmacèutics, agents de salut implicats en la millora del benestar del pacient

Amb aquesta campanya també s’ha volgut incidir en el paper del farmacèutic comunitari com a agent de salut implicat en la millora de la salut pública i el benestar del pacient. L’activitat assistencial encaminada a abordar els símptomes menors constitueix la indicació farmacèutica, entesa com el servei professional prestat davant de la demanda d’un pacient o usuari que sol·licita un tractament per un problema de salut concret. 

Aquest abordatge pot requerir la dispensació d’un medicament sense recepta, seleccionat segons la situació concreta del pacient i l’evidència científica disponible, en la dosi, forma farmacèutica, pauta i durada del tractament adeqüades, i garantint que el pacient ha rebut la informació suficient per utilitzar-lo de manera correcta. De forma general, es recomana l’ús de la dosi eficaç més baixa i durant el menor temps possible per controlar els símptomes d’acord amb l’objectiu terapèutic.

Ibuprofèn i paracetamol: quin tipus de medicament són i quina és la dosi recomanada?

L’ibuprofèn correspon al grup dels antiinflamatoris no esteroides o AINE, un grup heterogeni de medicaments amb activitat analgèsica, antipirètica (que serveix per reduir o eliminar la febre) i antiinflamatòria. La dosi recomanada és de 400 mg fins a tres vegades al dia i no existeix cap raó científica, en termes de seguretat i eficàcia, per utilitzar dosis de 600 mg davant la de 400 mg per al tractament del dolor lleu-moderat

Per la seva banda, el paracetamol és un fàrmac analgèsic i antipirètic considerat actualment com el medicament d’elecció en el tractament del dolor lleu-moderat. La recomanació general és no superar la dosi diària de 3 grams


“Els farmacèutics hem de formar part de la solució als problemes i necessitats que tindrà la societat en les pròximes dècades”
 • Són paraules del president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) durant la celebració de la Diada del Farmacèutic 2019
 
 • L’acte, que es va celebrar al Palau de la Música Catalana, va servir per homenatjar els professionals que han complert 25 i 50 anys de col·legiació
 
 • També es van entregar els diplomes de les beques col·legials i el premi d’innovació i, per primera vegada, es van lliurar set premis corresponents a quatre categories posades en marxa aquest any

 

 

 

Barcelona, 9 d’octubre de 2019. “Els farmacèutics hem de formar part de la solució als problemes i necessitats que tindrà la societat en les pròximes dècades”. Són paraules de Jordi de Dalmases, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), durant la Diada del Farmacèutic que va tenir lloc la nit d’ahir al Palau de la Música Catalana, on també va destacar la importància de definir el paper del farmacèutic com a responsable del medicament en l’entorn dels pacients crònics complexos i dependents. “Tenim la xarxa  més propera al ciutadà, tant des d’un punt de vista geogràfic, com des d’un punt de vista professional. Això, sumat a la nostra organització, la nostra xarxa de tecnologies de la informació i els nostres servidors a totes les farmàcies a través del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya genera la conjunció perfecta per afrontar qualsevol situació amb garanties”, va afegir el president del COFB amb la mirada posada en el futur de la professió.

La necessitat d’adaptar-se a la digitalització, un dels grans reptes de la farmàcia

Durant la seva intervenció, De Dalmases també va fer referència a un dels grans reptes de la farmàcia:  “la necessitat d’adaptar-nos a la digitalització de la nostra societat i, en concret, de la nostra professió”. “Aquest repte no només implica canvis en el nostre dia a dia, sinó que també qüestiona quins passos hem de donar perquè la relació que existeix entre ciutadà i farmacèutic es continuï mantenint en el món digital”. En aquest escenari, s’haurà de treballar per garantir a l’usuari que, de les seves dades, no se’n farà cap altre ús que no sigui en favor de la seva salut. “D’aquesta manera, mantindrem dos dels principals valors que donen sentit al nostre model d’exercici: la confiança i la proximitat amb el ciutadà”, va concretar.

Més enllà d’això, el president del COFB també va fer menció a un dels grans objectius del Col·legi: impulsar la professió i el desenvolupament de nous serveis que contribueixin a millorar la salut de la població. “És per això que apostem per enfortir els serveis ja existents, com és el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte, i per posar en marxa nous projectes que posicionin el farmacèutic com a professional que pot donar consells útils i de valor a la societat, com estem fent amb la campanya ‘Atenció Pell 365’”.

Homenatge als col·legiats que compleixen 25 i 50 anys de col·legiació

Un dels actes centrals de la Diada va ser l’homenatge als farmacèutics que han complert 25 i 50 anys de col·legiació. Com a mostra de reconeixement a la seva tasca, es van entregar les insígnies d’or als 49 col·legiats que sumaven mig segle de col·legiació i les de plata als 199 col·legiats que complien un quart de segle.

Beques i premis col·legials

A més, també es van entregar els diplomes de les beques col·legials i el premi a la innovació, amb les quals es fomenta la recerca i la investigació.  A banda, per primera vegada, durant la Diada es van lliurar set premis corresponents a quatre categories que s’han posat en marxa enguany: el premi al projecte de millora de la qualitat assistencial, a la millor iniciativa en xarxes socials i noves tecnologies, al millor article publicat a la revista Circular Farmacèutica i al millor treball de fi de grau.

Finalment, la Diada va cloure amb l’actuació musical de Zalon, enaltit com un dels millors vocalistes del soul britànic i que va saltar a la fama per cantar amb Amy Winehouse.

L’acte va estar patrocinat per: Grupo Cofares, Mútua General de Catalunya, Alliance Healthcare i fedefarma.


Àgora de Nutrició i Salut posa en marxa la primera edició del curs sobre intervenció farmacèutica en disfàgia, una patologia que pot afectar fins al 30-40% de la població de més de 65 anys
 • La formació, que començarà el 21 d'octubre, té per objectiu proporcionar els coneixements perquè els farmacèutics puguin reconèixer els pacients amb disfàgia, ajudar a prevenir complicacions i aconsellar mesures nutricionals
 • En l'abordatge de la disfàgia és indispensable comptar amb un equip ampli de professionals sanitaris, premissa que ha tingut en compte la formació a l’hora de triar un equip docent multidisciplinari
 • Des que el portal es va posar en marxa el mes de març d'aquest any, ha sumat més de 1.400 registres. Al seu torn, el primer curs llançat dins d'aquesta àrea formativa, “Alimentació Saludable en l'adult”, ha comptat amb prop de 800 inscripcions entre les 2 edicions

 

Barcelona, 7 d'octubre de 2019. Segons la “Guia de diagnòstic i de tractament nutricional i rehabilitador de la disfàgia orofaríngia”, de Nestlé Health Science, fins al 30 i el 40% de la població de més de 65 anys pot patir disfàgia i la prevalença d'aquesta malaltia és més elevada en pacients amb malalties neurodegeneratives (fins al 80%), així com en aquells que han patit un accident cerebrovascular (el 40%). Malgrat ser una patologia molt prevalent, està infradiagnosticada i infratractada i poques vegades es vinculen a ella les seves complicacions més importants (malnutrició i pneumònia).

Per augmentar el coneixement d'aquesta malaltia, Àgora de Nutrició i Salut, impulsada pels Col·legis Farmacèutics de Barcelona i Madrid -a través d'Àgora Sanitària- i Nestlé Health Science, llança la primera edició del curs “Disfàgia, intervenció farmacèutica i solucions”. La formació començarà el 21 d'octubre i les inscripcions es poden realitzar a través del portal al llarg d'aquest mes.

Reconèixer els pacients amb disfàgia, ajudar a prevenir les possibles complicacions i aconsellar les mesures nutricionals adequades, els tres grans objectius del curs

La formació té per objectiu proporcionar els coneixements necessaris perquè els farmacèutics puguin reconèixer els pacients amb disfàgia, ajudar a prevenir les complicacions i aconsellar les mesures nutricionals oportunes. Més concretament, una vegada finalitzat el curs, s'espera que el farmacèutic sigui capaç, entre altres aspectes, de reconèixer els perfils de pacients que poden patir disfàgia i identificar els signes i símptomes característics per poder realitzar l'educació sanitària necessària.

Continguts i metodologia

La formació es divideix en 4 grans blocs. En el primer, titulat “Aspectes generals de la disfàgia”, s'aborden qüestions com què és la disfàgia, quines conseqüències té, causes i grups de risc o com detectar la sospita de disfàgia des de la farmàcia comunitària.

El segon bloc, “Aspectes relacionats amb el tractament nutricional i solucions des de l'oficina de farmàcia”, tracta les consultes freqüents relacionades amb l'alimentació i la hidratació en el pacient amb disfàgia, les mesures generals i higièniques i l'abordatge nutricional d'aquesta patologia.

El tercer i quart bloc es titulen, respectivament, “Preparació d’espessidors” i “Medicaments i disfàgia”. Aborden, d'una banda, les claus per a una correcta dispensació i consell farmacèutic pel que fa a l'administració d’espessidors; i els medicaments que provoquen disfàgia, la interacció fàrmacs-espessidors i l'administració de medicaments en pacients amb disfàgia, d’un altre.

El curs consta de vídeos didàctics explicatius a càrrec d'experts que analitzen la clínica de la disfàgia i el consell nutricional, i es completa amb recursos teòrics en format multimèdia i manuals en PDF. A més, els alumnes hauran de resoldre diferents casos pràctics que simulen la intervenció del farmacèutic. Juntament amb els continguts i els casos, es crearan diferents espais de discussió sobre les possibilitats d'intervenció i l'experiència pràctica de cada usuari.

La importància d'un abordatge multidisciplinari de la disfàgia

La “Guia de diagnòstic i de tractament nutricional i rehabilitador de la disfàgia orofaríngia” també es refereix a la gran transversalitat i multidisciplinarietat d'aquesta patologia, la qual cosa suposa que en el seu abordatge sigui indispensable que també hi participi el farmacèutic comunitari.

Seguint, doncs, aquesta premissa, la docència del curs va a càrrec d'Helena Bascuñana, metge especialista en rehabilitació del dany cerebral i directora del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Viridiana Arreola, logopeda especialista en disfàgia de l'Hospital de Mataró; Anna Paré, farmacèutica dietista-nutricionista i membre de la Vocalia d'Alimentació i Nutrició del COF de Barcelona; i Guadalupe Piñeiro, farmacèutica d'hospital, cap de servei del Servei Gallec de Salut i responsable de Farmàcia de l'Hospital de Vigo.

1.400 registres des que es va posar en marxa el portal Àgora de Nutrició i Salut

Des que es va llançar Àgora de Nutrició i Salut el passat mes de març, fruit de la col·laboració entre Nestlé Health Science i Àgora Sanitària, el portal formatiu dels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i Madrid, ha sumat 1.400 registres.

Al seu torn, el primer curs llançat dins d'aquesta àrea formativa, que portava per títol “Alimentació Saludable en l'adult”, ha comptat amb prop de 800 inscripcions entre les dues edicions que s'han impartit, amb un percentatge d'aptes que va superar el 60%.

El que van valorar més positivament els alumnes del curs va ser el coaching nutricional ofert des de la farmàcia i els continguts relacionats amb nutrients i requeriments nutricionals.

A més, després d'haver-ho cursat, alguns dels alumnes afirmen que han adquirit una millor capacitat de resposta davant les consultes relacionades amb l'alimentació saludable en l'adult i noves idees per a atendre pacients ancians. També reconeixen que la formació té una elevada aplicació pràctica, ja que moltes de les situacions del curs es donen en el dia a dia.

D'altra banda, el portal ofereix, de manera gratuïta, recursos formatius àgils i dinàmics com infografies, articles científics comentats o vídeos amb experts sobre temes relacionats amb l'alimentació i nutrició de l'adult.

Amb el curs de disfàgia es continua l'aposta estratègica d'Àgora Sanitària i Nestlé Health Science per elevar el valor de la nutrició a la farmàcia i la societat. Tot això a través de la promoció d'una alimentació equilibrada i un estil de vida saludable en una franja d'edat on la intervenció del farmacèutic -com a professional sanitari pròxim, accessible i de confiança- és clau per a aconseguir un envelliment sense mancances nutricionals.


El COF de Barcelona i la Universitat de Barcelona llancen la VI edició del Màster d'ortopèdia per a farmacèutics
 • Es tracta d'un programa formatiu exclusiu per a farmacèutics i que en aquesta VI edició s'impartirà des de l'11 de novembre de 2019 fins al 20 de març de 2020
 • El Màster té per objectius ampliar i actualitzar coneixements sobre anatomia, fisiologia, biomecànica i fisiopatologia relacionats amb aquest camp i suposa una oportunitat com a sortida professional per als farmacèutics
 • Gràcies a l'orientació pràctica del Màster –el 45% de les seves hores lectives són sessions pràctiques- i a l'equip docent format per experts en la matèria, els farmacèutics podran diferenciar-se i créixer professionalment en aquesta àrea

 

Barcelona, 30 de setembre de 2019. Falta poc més d'un mes perquè arrenqui la VI edició del Màster d'ortopèdia per a farmacèutics impulsat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona. Des de l'11 de novembre de 2019 fins al 20 de març de 2020, els alumnes que cursin el Màster podran ampliar i actualitzar coneixements sobre anatomia, fisiologia, biomecànica i fisiopatologia relacionats amb l'ortopèdia, així com aconseguir els coneixements i les habilitats pràctiques per a elaborar els aparells ortopèdics que prescriu el metge especialista i per a obtenir la competència necessària per a dispensar ortesis, pròtesis i altres dispositius.

Durant la formació, també es revisen les pautes a seguir durant tot el procés fins a l'adaptació final dels elements ortopèdics corresponents. Al mateix temps, es posa especial èmfasi en els diferents tipus de materials i en la documentació necessària en cada cas per a dispensar articles ortopèdics d'acord amb la legislació actual. Tot plegat, amb l'objectiu d'oferir als farmacèutics eines que els ajudin a diferenciar-se i a créixer professionalment en aquesta àrea.

El Màster suposa una oportunitat com a sortida professional per als farmacèutics, no només perquè els permet diversificar l'oferta des de la farmàcia, ja que es tracta d'un camp amb moltes possibilitats que no sempre coneixen els farmacèutics, sinó perquè també ofereix la possibilitat d'obrir una ortopèdia sense tenir una farmàcia.

Quina estructura té el Màster?
El Màster es compon de tres blocs principals. En el primer es tracten qüestions relacionades amb l'organització general del cos humà i les extremitats inferiors (maluc, genolls, turmells i peu). En el segon, les extremitats superiors, les pròtesis i la gestió de l'ortopèdia. L'últim mòdul consisteix en el Treball Final de Màster.

Metodologia docent: classes magistrals, sessions teoricopràctiques i tallers
El Màster s'imparteix a través classes magistrals, sessions teoricopràctiques i tallers. Les classes magistrals a l'aula compten amb la utilització de mitjans informàtics i audiovisuals que permeten visualitzar i comprendre el material gràfic. D'altra banda, a les sessions teoricopràctiques s'apliquen els coneixements adquirits en la resolució de casos pràctics i es fa servir material divers utilitzat en l'ortopèdia.

Finalment, en les sessions de taller s'aprèn a prendre mesures, elaborar motlles d'escaiola o les tècniques de termomodelat. Les sessions es realitzen als laboratoris de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB i en tallers d'ortopèdia.

Aquesta metodologia es duu a terme de la mà d'un equip docent format per experts en la matèria, tots ells professors de la Facultat de Medicina, Farmàcia, Podologia i Tècnics Ortopèdics, que faciliten que cada assignatura es pugui impartir des de diferents perspectives.

L'ortopèdia, un àmbit estratègic per a la formació dels farmacèutics
Des del curs 2003-2004, el COFB ha situat l'ortopèdia com un àmbit estratègic per a la formació dels farmacèutics impulsant un postgrau impartit conjuntament amb la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona que, a partir de 2009, es va decidir convertir en un Màster que aquest any arriba a la VI edició.

Amb una orientació molt pràctica -el 45% de les hores lectives són sessions pràctiques-, al llarg de la formació els alumnes poden aprofundir en l'ortopèdia, ja sigui amb un enfocament encaminat a la fabricació, un altre amb una orientació més comercial i, finalment, un altre que atengui sobretot patologies d'urgència. A més, el Màster té una gran utilitat perquè al llarg de la carrera de Farmàcia hi ha poques assignatures que aprofundeixin tant en l'anatomia, la patologia i el tractament orto protètic.