NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

La nova Junta de Govern del COF de Barcelona pren possessió per al mandat 2020-2024
  • Ho van fer en el marc d’un acte intern, adaptat a la situació actual marcada per la COVID-19 i respectant en tot moment les mesures de prevenció que recomanen les autoritats sanitàries
  • Les quatre grans línies estratègiques del COFB seran assegurar la solvència, eficiència i sostenibilitat de la institució; liderar la consolidació professional en tots els àmbits d'exercici; promoure el posicionament del farmacèutic com a agent de salut; i fomentar la innovació, agilitat, transparència, digitalització i proximitat del Col·legi
  • La nova Junta compta amb 10 noves incorporacions que garanteixen un relleu generacional i un equip renovat amb noves visions per aportar a la institució

 

Barcelona, 24 de juliol de 2020.- Els membres de la nova Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) van prendre possessió ahir dels seus càrrecs per al mandat comprès entre el 2020 i el 2024. Ho van fer en el marc d’un acte intern, adaptat a la situació actual marcada per la COVID-19 i respectant en tot moment les mesures de prevenció que recomanen les autoritats sanitàries.

Quatre grans línies estratègiques del COFB

Durant l’acte, el nou president del COFB, Jordi Casas Sánchez, va destacar les quatre grans línies estratègiques que s’ha marcat la nova Junta de Govern. “En primer lloc, assegurar la solvència, eficiència i sostenibilitat de la institució; en segon lloc, liderar la consolidació professional en tots els àmbits d'exercici de la professió; en tercer lloc, promoure el posicionament del farmacèutic com a agent de salut; i, finalment, fomentar la innovació, agilitat, transparència, digitalització i proximitat del Col·legi”, va explicar Casas. “Aquestes línies són fonamentals per aconseguir l’excel·lència professional, que, al cap i a la fi, és el que estem buscant”, va afegir.

“Afronto aquesta nova etapa amb una enorme il·lusió, però soc conscient de la responsabilitat que suposa estar al capdavant de 9.000 col·legiats”

A la seva intervenció, Casas també va compartir que, des de ben jove, té un vincle molt estret amb el COFB, i és per això que afronta aquesta nova etapa com a president de la institució amb “una il·lusió enorme i una gran satisfacció personal”. Així mateix, és conscient “de la responsabilitat que suposa estar al capdavant de pràcticament 9.000 col·legiats, amb reptes molt grans en tots els àmbits de la professió, i més en una situació de crisis sanitària com l’actual”,  va apuntar.

Finalment, va dedicar unes paraules d’agraïment a totes les persones que han confiat en ell i han fet possible que pugui assumir aquest nou càrrec, fent una menció especial a Jordi de Dalmases pels anys dedicats a la institució, 12 dels quals ho ha fet com a president del COFB. “Hem viscut moments molt intensos, sense anar més lluny aquests últims mesos amb la pandèmia. Ens hem de sentir molt orgullosos del Col·legi que deixes”, va traslladar-li Casas a De Dalmases.

10 noves incorporacions que garanteixen un relleu generacional

Aquesta Junta, proclamada electa el passat 2 de juliol, després que no es presentessin candidatures alternatives, compta amb 10 noves incorporacions provinents dels diferents àmbits de la professió. En paraules del nou president del COFB, “garanteixen, d’una banda, un relleu generacional; i, d’altra banda, un equip renovat amb noves idees i visions per aportar a la institució”.

Les noves incorporacions, corresponents a la meitat de la Junta, s’han produït als àmbits de la tresoreria i la vicetresoreria, i a les vocalies de número, d’Anàlisi, Distribució, Hospitals, Indústria, Investigació i Docència i Ortopèdia. La relació completa dels càrrecs dels membres de la nova Junta és la següent: 

Junta de Govern del COFB 2020-2024

President: Jordi Casas Sánchez

Vicepresidenta: Núria Bosch Sagrera

Secretària: Aina Surroca Rebés

Tresorer: Miquel Recasens Isart

Vicetresorera: Marta Gento Senallé

Vocal Alimentació i Nutrició: Anna Bach Faig

Vocal Anàlisi: Xavier Tejedor Ganduxé

Vocal Atenció Primària: Roser Vallès Fernández

Vocal Dermofarmàcia i Productes Sanitaris: Marta Alcalde Matarranz

Vocal Distribució: Mª Victoria Martínez Abad

Vocal Hospitals: David Conde Estévez

Vocal Indústria: Meritxell Cortés López

Vocal Investigació i Docència: Mª Rosa Ballester Verneda

Vocal Oficina de Farmàcia: Guillermo Bagaría de Casanova

Vocal Ortopèdia: Elena Palau Roig

Vocal Plantes Medicinals i Homeopatia: Josep Allué Creus

Vocal Salut Pública: Núria Oliva Salart

Vocal núm. 1: Montserrat Gironès Saderra

Vocal núm. 2: Marta Roig Martínez

Vocal núm. 3: Laura Gomà Llairó


El COFB s’adhereix al Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya
  • El document reclama més recursos, millors condicions i major coordinació entre els professionals de la salut
  • La professió farmacèutica aposta decididament per alinear esforços i objectius amb els altres agents de salut per donar la resposta necessària a la ciutadania

 

Barcelona, 22 de juliol de 2020.- El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona s’ha adherit al Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya, un document que reclama la necessitat de reformes significatives i urgents al sistema sanitari català, arran de les lliçons apreses durant la crisi sanitària de la COVID-19.

El COFB se suma així a la petició dels principals actors de l’àmbit de l'atenció sanitària que reclamen reformes en el Sistema de Salut de Catalunya per solucionar les mancances que s'han mostrat durant la pandèmia, a partir de la iniciativa impulsada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGD) i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CIIC).

Més recursos, millors condicions i major coordinació entre els professionals de la salut

El document reclama un nou pacte per la sanitat entre les forces polítiques per realitzar les reformes necessàries per a dotar dels recursos adequats i millorar les condicions dels professionals.  L’objectiu és posar la sanitat pública al nivell que requereix la societat i el moment actual, on la pandèmia ha posat de manifest que la salut de les persones és absolutament prioritària i on la coordinació entre els diferents àmbits assistencials és fonamental.

La crisi provocada per aquesta emergència sanitària ha fet palès que quan els diferents agents del sistema de salut alineen forces i objectius, s’aconsegueix donar la resposta necessària a la ciutadania.  Des del COFB s’ha evidenciat la importància cabdal de garantir aquesta coordinació a partir d’enfortir una relació col·laborativa, dins i fora de la professió, posant sempre al pacient en el centre del sistema. Especialment durant els darrers mesos els farmacèutics i farmacèutiques han ofert a la societat diferents exemples d’aquesta col·laboració, posant en valor la rellevància i utilitat de la seva actuació, i reivindicant la necessitat que aquestes accions perdurin en el futur, dins del sistema sanitari.

Les experiències de la farmàcia davant la COVID-19: un exemple de col·laboració en l’àmbit sanitari

Els farmacèutics hospitalaris, integrats en equips multidisciplinaris, han actualitzat constantment els protocols de tractament aplicats als centres hospitalaris i s’han coordinat amb farmacèutics comunitaris i de la distribució, organitzant un circuit per facilitar als pacients fràgils o amb problemes de mobilitat, la seva medicació hospitalària. Des de la farmàcia d’Atenció Primària, s’han elaborat protocols i recomanacions en l’abordatge terapèutic d’aquesta patologia per difondre entre els professionals assistencials de l’Atenció Primària, resolent les consultes que aquests plantejaven. A més s’han creat i implementat circuits que han facilitat la gestió dels plans terapèutics en coordinació amb la farmàcia comunitària i els serveis de farmàcia dels hospitals. Els farmacèutics d’anàlisis clíniques també han estat clau durant la crisi sanitària. Les seves proves diagnòstiques han ajudat i recolzat les decisions mèdiques, per tal de valorar la gravetat de la malaltia i predir el risc d’evolució d’aquesta cap a formes més severes.  

Des de l’àmbit de la Salut Pública, els farmacèutics i farmacèutiques han format part i han donat suport als equips de vigilància epidemiològica i han treballat en els plans de contingència en centres de gent gran per prevenir el contagi de residents i treballadors. Els professionals farmacèutics de la distribució, com a nexe entre les institucions sanitàries, la Indústria i la Farmàcia Comunitària, han fet possible que els ciutadans tinguessin accés ràpid a tots els medicaments en qualsevol punt del territori i s’ha treballat conjuntament amb Sanitat per distribuir de forma controlada els productes crítics. Els farmacèutics de la Indústria han assegurat la continuïtat del subministrament, especialment de tots aquells medicaments essencials per al tractament dels pacients en les Unitats de Cures Intensives.

Finalment, els farmacèutics comunitaris, com a professionals més propers a la ciutadania, s’han implicat en la gestió de la crisi sanitària resolent consultes de la població, facilitant informació sobre la COVID-19 i el corresponent tractament. En coordinació amb la resta de professionals sanitaris i diferents àmbits assistencials, han dissenyat i implementat nous circuits excepcionals per evitar visites als Centres d’Atenció Primària i el contacte amb el recinte hospitalari, així com garantir el subministrament de medicaments en nous entorns assistencials com els Hotels-Salut. Des de la xarxa de 3.227 farmàcies comunitàries a Catalunya s'han posat en marxa diferents iniciatives amb l'objectiu de fer arribar la medicació a persones vulnerables amb la creació d'una xarxa de voluntaris o de facilitar l'accés de la població a les mascaretes, oferint un canal segur i de qualitat en un moment en què hi havia escassetat.

 

 


Els farmacèutics dels diferents àmbits d’exercici de la professió s’impliquen activament en l’abordatge de la COVID-19

 

  • Des de les àrees de farmàcia hospitalària, Atenció Primària, salut pública, anàlisis clíniques, distribució, farmàcia comunitària i indústria, entre altres, s’han focalitzat de forma prioritària en la protecció de la salut de les persones en una situació excepcional com la crisi sanitària que s’ha viscut

 

Barcelona, 3 de juliol de 2020. Els farmacèutics s’han implicat activament en l’abordatge de la COVID-19 des dels diferents àmbits d’exercici professional. Amb una gran capacitat d’adaptació, des de la farmàcia hospitalària, atenció primària, salut pública, anàlisis clíniques, distribució, farmàcia comunitària i indústria, entre altres, s’han focalitzat de forma prioritària en la protecció de la salut de les persones en una situació excepcional com la crisi sanitària que s’ha viscut.

Quines actuacions s’han dut a terme des dels diferents àmbits d’exercici de la farmàcia?

Farmàcia hospitalària: Actualització constant dels protocols de tractament aplicats als centres hospitalaris

Els farmacèutics d’hospital, integrats en equips multidisciplinaris, han treballat en l’actualització constant dels protocols de tractament a mesura que s’han anat generant noves evidències científiques. També s’han implicat en el condicionament, reenvasat, reetiquetat i adaptació de la informació farmacoterapèutica de medicaments importats de tot el món per garantir el subministrament i, alhora,  la seguretat en l’ús dels medicaments sedants i relaxants musculars que han necessitat els pacients crítics intubats i que han hagut de ser importats per problemes de desproveïment.

En coordinació amb els farmacèutics comunitaris i de la distribució, han organitzat un circuit per evitar que durant el confinament els pacients immunodeprimits, amb problemes greus de mobilitat o fragilitat social, haguessin de desplaçar-se a l’hospital únicament per recollir la seva medicació hospitalària. Quan ha calgut, s’ha seguit fent atenció farmacèutica per telèfon o vídeo consulta.

Farmàcia d’Atenció Primària: Gestió contínua de l'evidència científica i creació de circuits de coordinació amb altres àmbits assistencials farmacèutics

Des de l’Atenció Primària, els farmacèutics han gestionat el coneixement sobre el tractament i prevenció de la COVID-19, analitzant l’evidència científica; elaborant protocols i recomanacions en l’abordatge terapèutic d’aquesta patologia; difonent entre els professionals assistencials de l’Atenció Primària la informació disponible i resolent les consultes que aquests plantejaven.

Des de l’Atenció Primària s’han creat i implementat circuits que faciliten la gestió dels plans terapèutics per part de la població dins el marc de les mesures del confinament, en coordinació amb la farmàcia comunitària i els serveis de farmàcia dels hospitals.

Així mateix, s’ha subministrat la medicació als Centres d’Atenció Primària que necessiten per l’atenció domiciliària i de residències geriàtriques en situacions de final de vida i d’atenció i tractament específic per la COVID-19; i per l’assistència interna del Centre d’Atenció Primària.

Salut Pública: Gestió de casos positius i contactes, seguiment i control dels centres de gent gran, en coordinació amb equips multidisciplinars

Des de l’àmbit de la Salut Pública, han format part i han donat suport als equips de vigilància epidemiològica, elaborant enquestes, recomanacions de confinament domiciliari i estudiant els casos positius i els seus contactes, facilitant-los també protocols de seguretat.

Així mateix, els farmacèutics de Salut Pública han donat suport als plans de contingència en centres de gent gran per prevenir el contagi de residents i treballadors. També han fet seguiment de l’aplicació dels protocols mitjançant visites i redacció d’informes, que inclouen sectorització per zones del centre; control de circuits de roba, menjar; aïllaments dels residents, neteja i desinfecció, entre d’altres.

També s’han format els responsables de prevenció i higiene de les activitats de lleure d’estiu 2020 en els àmbits de la prevenció, protecció i higiene alimentària.

Anàlisis clíniques: El paper del laboratori, clau, sobretot, en valorar la gravetat i predir el risc d'evolució cap a formes més severes

El paper dels laboratoris també ha estat clau durant la crisi sanitària. Més enllà de la importància de les proves diagnòstiques, se n’han realitzat d’altres que han ajudat a valorar la gravetat de la malaltia i a predir el risc d’evolució d’aquesta cap a formes més severes.

Els farmacèutics d’anàlisis clíniques han participat en la confecció de perfils analítics per avaluar l’estat dels pacients a urgències afectats per aquesta malaltia. S’han validat en un temps rècord les proves diagnòstiques (RT-PCR de mostres respiratòries) i les serològiques, per recolzar el diagnòstic i avaluar la seroprevalença de determinat grups de població.

També s’ha format el personal per a la realització d’aquestes tècniques, tant per a la seva protecció, com la d’adquirir les habilitats per dur a terme tots els procediments analítics durant 24 hores, tots els dies de la setmana, organitzant els torns de treball. Amb participació a nivell hospitalari, s’han confeccionat els protocols per a la resta d’equips assistencials, presa de mostra, transport i interpretació de resultats.

Distribució: Garantir l’accessibilitat al medicament durant la situació d’emergència

Com a nexe entre les institucions sanitàries, la indústria i la farmàcia comunitària, des de la distribució s’ha fet possible que els ciutadans tinguessin accés ràpid a tots els medicaments en qualsevol punt del territori.

S’ha reforçat l’aprovisionament de productes amb una demanda incrementada per evitar problemes de subministrament i s’ha treballat conjuntament amb Sanitat per distribuir de forma controlada els productes crítics, com la hidroxicloroquina, l’interferó i les mascaretes, entre d’altres.  

Farmàcia comunitària: Gestió de les necessitats i consultes de la ciutadania, així com l’aplicació amb celeritat de mesures excepcionals per descongestionar el sistema sanitari

Els farmacèutics comunitaris, com a professionals més propers a la ciutadania, s’han implicat en la gestió de la crisi sanitària resolent consultes de la població, facilitant informació sobre la COVID-19 i el corresponent tractament i transmetent confiança i tranquil·litat. Més concretament, en coordinació amb la resta de professionals sanitaris i diferents àmbits assistencials, han dissenyat i implementat nous circuits excepcionals per evitar visites als Centres d’Atenció Primària i el contacte amb el recinte hospitalari, així com garantir el subministrament de medicaments en nous entorns assistencials com els Hotels-Salut.

També s’han actualitzat de manera intensiva sobre els nous tractaments aplicats per poder fer tant la corresponent atenció farmacèutica, com per continuar millorant la seguretat de l'ús dels medicaments a través de les notificacions al sistema de farmacovigilància. D’altra banda, han adaptat els medicaments per aquells pacients amb característiques especials, ja sigui per qüestions de dosificació o via d’administració (pediatria, dificultats de deglució).

Així mateix, des de la xarxa de 3.227 farmàcies comunitàries a Catalunya s'han posat en marxa diferents iniciatives amb l'objectiu de fer arribar la medicació a persones vulnerables amb la creació d'una xarxa de voluntaris o de facilitar l'accés de la població a les mascaretes, oferint un canal segur i de qualitat en un moment en què hi havia escassetat.

Indústria: Assegurar el subministrament dels medicaments essencials utilitzats a les UCI i recerca de vacunes i potencials tractaments

Els farmacèutics de la indústria han assegurat la continuïtat del subministrament, especialment de tots aquells medicaments essencials per al tractament dels pacients en les Unitats de Cures Intensives, informant permanentment de les quantitats disponibles; racionalitzant l’estoc, seguint les instruccions de l’AEMPS, per garantir que els medicaments disponibles eren destinats als punts on podien ser més crítics; i treballant amb les instal·lacions productives per assegurar una cobertura racional i continuada adequada a les necessitats canviants, entre d’altres. També han garantit la continuïtat de les instal·lacions productives, planificant els recursos humans i materials i adoptant mesures higièniques i organitzatives, que permetessin mantenir la continuïtat del personal, tant en les plantes com en els centres de distribució.

D’altra banda, han treballat per assegurar els fluxos de productes cap als centres de distribució nacional, monitoritzant les situacions frontereres per desbloquejar aquelles situacions en què les entregues de medicaments i/o matèries primeres van quedar bloquejades. Finalment, han participat en la recerca dels potencials tractaments entre els medicaments disponibles i/o vacunes, contribuint amb els assajos clínics en la captació de pacients i en el subministrament dels medicaments.


Jordi Casas Sánchez, escollit president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona per al mandat 2020-2024
  • La institució renovarà la seva Junta de Govern amb 10 noves incorporacions provinents dels diferents àmbits d’exercici de la professió


Barcelona, 2 de juliol de 2020. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) ha donat per tancat avui el seu procés electoral amb la proclamació de la candidatura encapçalada per Jordi Casas Sánchez com a electa, després que no es presentessin candidatures alternatives. La nova Junta de Govern, amb un total de 20 membres, comptarà amb 10 noves incorporacions provinents dels diferents àmbits d’exercici de la professió. Núria Bosch es manté com a vicepresidenta i Aina Surroca, que en l’anterior mandat va ser vocal de número i responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada, assumeix la Secretaria. L’equip econòmic de la nova Junta de Govern es completa amb les incorporacions de Miquel Recasens, a la tresoreria, i de Marta Gento, a la vicetresoreria.

“El propòsit del COFB és, i continuarà sent, impulsar professionalment els farmacèutics i farmacèutiques de tots els àmbits d’exercici com a agents de salut”

Jordi de Dalmases, que ha estat 12 anys al capdavant del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona,  deixa el càrrec “amb la màxima confiança dipositada en aquesta nova Junta, que seguirà  apostant per la professió i dotant-la de tot el contingut possible”. De Dalmases es mostra “molt satisfet d’haver aconseguit grans reptes al llarg d’aquests tres mandats. Reptes que passen per la consolidació i aplicació de serveis professionals com el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte que, amb la incorporació de la farmàcia, ha aconseguit incrementar la taxa de participació de forma molt notable”. I afegeix: “El propòsit del COFB és, i continuarà sent, impulsar professionalment els farmacèutics i farmacèutiques de tots els àmbits d’exercici com a agents de salut”.

“Cal seguir treballant per promoure el desenvolupament professional i aportar solucions, des de la farmàcia, a les necessitats que tindrà la societat en les pròximes dècades”

D’altra banda, Jordi Casas es mostra “il·lusionat d’encapçalar aquest nou repte, amb una Junta que representa un relleu generacional, i de continuar construint un Col·legi per a tots els farmacèutics i farmacèutiques”. “Cal seguir treballant per promoure el desenvolupament professional i aportar solucions, des de la farmàcia, als problemes i necessitats que tindrà la societat en les pròximes dècades, com l’envelliment de la població i la dependència”, assenyala Casas.

Jordi Casas, doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, ha estat secretari del COFB en els darrers quatre anys i, anteriorment, del 2012 al 2016, va ocupar el càrrec de vicetresorer. Casas actualment és titular d’oficina de farmàcia (des del 2009), també és professor associat de la Unitat de Coordinació Docent d’Estades en Pràctiques Tutelades a la Universitat de Barcelona (des del 2010) i, prèviament, havia treballat com a científic investigador al Departament d’I+D de P&G d’Alemanya (2004—2008), a més de realitzar un stage en Farmàcia Hospitalària a l'Hôpital Pitié- Salpêtrière de França (2002).

10 noves incorporacions provinents dels diferents àmbits d’exercici de la professió

La nova Junta, proclamada electa avui, 2 de juliol, presenta 10 noves incorporacions. A banda dels canvis en la tresoreria i la vicetresoreria, també n’hi ha a la vocalia d’Anàlisi, que ocuparà Xavier Tejedor; a la vocalia de Distribució, que encapçalarà Mª Victòria Martínez o a la vocalia d’Hospitals, que assumirà David Conde. Així mateix, Meritxell Cortés s’incorpora com a vocal d’Indústria; Mª Rosa Ballester, com a vocal d’Investigació i Docència; Elena Palau, com a vocal d’Ortopèdia; i Marta Roig i Laura Gomà, com a vocals de número.

D’altra banda, Anna Bach-Faig continuarà sent vocal d’Alimentació i Nutrició; Marta Alcalde seguirà al capdavant de la vocalia de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris; Josep Allué es manté com a vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia; Roser Vallès, com a vocal d’Atenció Primària, i Núria Oliva, com a vocal de Salut Pública. També segueixen formant part de la Junta Guillermo Bagaría, que passa de vicetresorer a vocal d’Oficina de Farmàcia, i Montserrat Gironès, que en l’anterior Junta era vocal d’Ortopèdia i en aquest nou mandat serà vocal de número. La relació completa dels càrrecs dels membres de la nova Junta és la següent:  

Junta de Govern del COFB 2020-2024

President: Jordi Casas Sánchez

Vicepresidenta: Núria Bosch Sagrera

Secretària: Aina Surroca Rebés

Tresorer: Miquel Recasens Isart

Vicetresorera: Marta Gento Senallé

Vocal Alimentació i Nutrició: Anna Bach Faig

Vocal Anàlisi: Xavier Tejedor Ganduxé

Vocal Atenció Primària: Roser Vallès Fernández

Vocal Dermofarmàcia i Productes Sanitaris: Marta Alcalde Matarranz

Vocal Distribució: Mª Victoria Martínez Abad

Vocal Hospitals: David Conde Estévez

Vocal Indústria: Meritxell Cortés López

Vocal Investigació i Docència: Mª Rosa Ballester Verneda

Vocal Oficina de Farmàcia: Guillermo Bagaría de Casanova

Vocal Ortopèdia: Elena Palau Roig

Vocal Plantes Medicinals i Homeopatia: Josep Allué Creus

Vocal Salut Pública: Núria Oliva Salart

Vocal núm. 1: Montserrat Gironès Saderra

Vocal núm. 2: Marta Roig Martínez

Vocal núm. 3: Laura Gomà Llairó


Àgora Sanitària i Anefp posen en marxa un catàleg de vídeos formatius sobre autocura en temps de COVID-19

• Tots els usuaris registrats a Àgora Sanitària podran accedir de manera gratuïta als continguts d'aquests clips formatius, que estaran disponibles a través de la web www.agorasanitaria.com

• En cadascuna de les 50 píndoles, que es publicaran setmanalment, es recullen, entre altres aspectes, la incidència de la COVID-19 i recomanacions respecte a les consultes, valor afegit, indicació farmacèutica i posicionament, formes de presentació i exposició en la farmàcia

Barcelona / Madrid, 1 de juliol 2020.- L'Associació per a l'Autocura de la Salut (anefp) i Àgora Sanitària, el portal de formació online dels Col·legis de Farmacèutics de Madrid i Barcelona, han posat en marxa un catàleg de clips formatius anomenat “Autocura en temps de COVID-19”. Aquest espai té com a objectiu contribuir a la formació de més de 25.000 farmacèutics en les categories de medicaments i productes d'autocura, que adquireixen una gran importància per a donar resposta, des de l'oficina de farmàcia, a les necessitats actuals que tenen els ciutadans derivades d'aquesta crisi sanitària.

Quins continguts ofereix l'espai formatiu?

Els continguts d'aquests clips formatius, presentats en format vídeo amb una durada aproximada de deu minuts, han estat elaborats per experts de més de vint companyies associades a anefp. Podran accedir-hi, de manera gratuïta, tots els usuaris registrats a Àgora Sanitària, a través d web www.agorasanitaria.com. En cadascuna de les 50 píndoles, que es publicaran setmanalment, es recullen, entre altres aspectes, la incidència de la COVID-19 i recomanacions respecte a les consultes, valor afegit, indicació farmacèutica i posicionament, formes de presentació i exposició a la farmàcia.

El director general de anefp, Jaume Pey, valora molt positivament la posada en marxa d'aquesta formació, que ajudarà els professionals farmacèutics, tant en la seva formació en relació amb els medicaments i productes d'autocura, com en el seu rol d’aconsellar sobre la salut dels ciutadans, i encara més en aquesta situació provocada per COVID-19, en la qual la prevenció i l'autocura són essencials per a la societat.

Pilar Varela, vocal de Docència del COF de Madrid, assenyala que la formació és un pilar bàsic per al farmacèutic, i que en aquests moments que vivim, Àgora Sanitària s'ha erigit com una plataforma clau per a assegurar l'actualització dels farmacèutics i la seva capacitació especialment per a afrontar la nova realitat que societat i farmàcies hem d'afrontar.

D’altra banda, Pilar Gascón, vocal de Docència del COF de Barcelona, recalca que la coordinació i col·laboració amb anefp i la indústria farmacèutica és avui dia més important que mai. La farmàcia viu una situació excepcional on el consell és encara més important, ja que la societat està més preocupada per la seva salut i l'autocura s'ha convertit en una prioritat. Fer arribar propostes formatives pràctiques i rigoroses es fa indispensable per a mantenir el valor assistencial que la societat espera de nosaltres.

El paper de la farmàcia i l'autocura davant la nova realitat generada per la COVID-19

El confinament, l'aïllament i distanciament social, la cura de la pell, el teletreball, la represa de la pràctica esportiva i dels desplaçaments són algunes de les noves situacions en les quals la farmàcia i l'autocura poden tenir un paper rellevant. Concretament, el farmacèutic pot oferir consell professional sobre hàbits, medicaments o productes que poden ajudar en aquesta nova realitat i que poden estar relacionats amb trastorns del son, falta de vitamines, afeccions dermatològiques, la prevenció cardiovascular o la nutrició, entre altres.

Sobre Anefp

Creada el 1978, l'Associació per a l'Autocura de la Salut (anefp) treballa per promoure l'autocura responsable de la salut i per mantenir el benestar diari com l'instrument adequat per prevenir malalties, fer front als problemes lleus de salut, fomentar hàbits de vida saludable i contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari.

anefp agrupa les companyies farmacèutiques que fabriquen i comercialitzen medicaments i productes per a l'autocura de la salut.

Sobre Àgora Sanitària

Impulsada pels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i de Madrid, des del 2010 Àgora Sanitària és el portal de formació de referència per al col·lectiu farmacèutic, amb un programa formatiu dirigit a promoure i millorar les seves competències i reforçar el seu paper en diferents àmbits, com per exemple, en la prevenció de la malaltia, la detecció precoç de pacients no diagnosticats, l'adaptació d'hàbits saludables, la recomanació de tractaments enfront de símptomes menors, la dispensació de medicaments facilitant l'adherència i l'empleno i la gestió de la farmàcia.

Àgora Sanitària compta amb més de 25.000 usuaris registrats i uns índexs de finalitzación de les activitats formatives de més del 70%. Així mateix, a través de la col·laboració amb altres col·legis professionals, institucions del sector i la indústria farmacèutica, elaborem un programa anual amb més de 70 formacions.