NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Comunicat del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) sobre la col·laboració de les farmàcies en els tests COVID-19

Arran la roda de premsa de la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, on han explicat la possibilitat de fer cribratges similars al càncer de còlon i recte amb tests de PCR d´automostra a les farmàcies, volem informar-vos que:

 • Aprofitant la xarxa de farmàcies i l’experiència en projectes com el càncer de còlon i recte, aquesta setmana se’ns va demanar la predisposició per col·laborar en un cribratge a determinats grups de la població mitjançant un test PCR d´automostra de saliva i registre del circuit. Tal com ha indicat el doctor Argimon, s’està començant a treballar aquesta proposta conjuntament entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.
 • A dia d’avui, el que es planteja seria començar a fer una prova pilot en un àrea delimitada de Barcelona seguint aquest model, per després estendre el model a tot el territori en cas que els resultats siguin satisfactoris.
 • El Consell (CCFC) i el Departament de Salut, en properes reunions, continuaran treballant per definir i parlar de diferents circuits en la línia de treball d´integració de la xarxa de farmàcia i aspectes de col·laboració.
 • En tot cas, el circuit haurà de donar resposta als aspectes ja comentats amb anterioritat, com la fiabilitat, recollida de les mostres, la seguretat tant per l’usuari com per al farmacèutic, i el circuit de registre i notificació.

Propostes d'intervenció dels farmacèutics comunitaris catalans en la situació de pandèmia

Davant les notícies aparegudes als mitjans de comunicació, us informem que el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i els quatre COFs catalans continuen mantenint contacte constant amb les autoritats sanitàries per valorar la viabilitat de diferents propostes d'intervenció per part dels farmacèutics comunitaris, i anar-les ajustant a mesura que la situació sanitària evoluciona.

En referència amb la possibilitat de la realització de test COVID-19 a la farmàcia, mentre no hi hagi un test autoritzat d'autodiagnòstic, s'estan sospesant circuits com, per exemple, els que comprenen l'autopresa de mostra, però sempre garantint la seguretat de l'equip de la farmàcia i la corresponent adequació del local per tal de minimitzar qualsevol risc de contagi.

També hem elaborat un circuit de derivació protocol·litzada de pacients amb simptomatologia compatible amb la COVID-19. Algunes iniciatives preliminars han aflorat indicadors favorables a la intervenció farmacèutica.

Així mateix estem treballant en circuits d'integració de la xarxa de farmàcies per tal de col·laborar en la descongestió dels centres sanitaris, atesa la sobrepressió assistencial que pateixen. En aquesta línia s'estan definint circuits de gestió compartida de pacients crònics i, concretament, en compartir el registre de paràmetres de salut de pacients amb hipertensió, diabetis i/o insuficiència cardíaca, entre d'altres.


Jordi Casas: “L’equilibri entre la vessant assistencial i la de gestió és clau a les oficines de farmàcia”
 • Van ser paraules de Jordi Casas, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), a la inauguració de la XVI edició del MGOF
 • A la inauguració també van ser-hi presents Aina Surroca, secretària del COFB i responsable de la Comissió delegada de Formació Continuada; Juan Carlos Serra, director del MGOF; Cristina Rodríguez i Mónica Gallach, coordinadores del Màster i membres del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB
 • El Programa, adaptat a las demandes de l’entorn i a les necessitats del col·lectiu, comprèn tres mòduls: finances i fiscalitat, gestió de persones i màrqueting

Barcelona, 2 de novembre de 2020. El passat 8 d'octubre el COFB va celebrar la inauguració de la XVI edició del Màster de Gestió de l'Oficina de Farmàcia, en format presencial i seguint totes les mesures sanitàries per  prevenir els contagis per SARS-CoV-2. Jordi Casas, president del COFB, va donar la benvinguda als participants del Màster i els va dedicar unes paraules centrades en la importància de l'equilibri entre la vessant assistencial i la de gestió, clau per al dia a dia de les oficines de farmàcia. En la inauguració, també van ser-hi presents Aina Surroca, secretària del COFB i responsable de la Comissió delegada de Formació Continuada; Juan Carlos Serra, director del MGOF; Cristina Rodríguez i Mónica Gallach, coordinadores del Màster i membres del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB.

Equilibri entre coneixements científics i gestió professional

Durant la inauguració, el president del COFB va afirmar: “No ens podem limitar a la part científica, ja que el model majoritari que tenim de desenvolupament de la nostra activitat professional -que són les oficines de farmàcia- implica tenir coneixements de gestió de l'activitat professional”. En aquest sentit, Casas va reivindicar el model d'oficina de farmàcia que tenim actualment, basat en el binomi titularitat-propietat, que ofereix com a principal avantatge que, en l'exercici de la professió, és el mateix professional el gestor o empresari.

Per tot això, va voler posar en relleu l'encert que va suposar que, 16 anys enrere, el COFB apostés pel MGOF i, més concretament, el president del Col·legi va destacar la importància de la formació en un moment ple d'incertesa: “Hi ha farmàcies de zones turístiques o de pas que s'han vist afectades pel confinament i les conseqüències de la COVID-19”. Amb això, es va referir al fet que el MGOF pot proporcionar eines útils a les oficines de farmàcia i ser-los d'ajuda en un entorn de transició, de canvi i tan volàtil com el que estem vivint actualment.

Mòduls i metodologia

Dirigit a titulars de farmàcia comunitària o a graduats en Farmàcia que poden ser titulars aviat, el Màster comprèn tres mòduls: finances i fiscalitat, gestió de persones i màrqueting. Per a fer-ho més accessible, els alumnes tenen l'opció de cursar-los per separat en funció dels seus interessos i disponibilitat. Així mateix, es treballa amb exemples, exercicis, casos i altres recursos perquè l'aplicació dels coneixements adquirits sigui immediata. En cada edició es fomenta la capacitat de reflexió, el treball cooperatiu i la transmissió de coneixements.

El Màster, com en cada edició, ha adaptat el programa a les demandes de l'entorn i a les necessitats del col·lectiu i ha realitzat noves incorporacions en el mòdul de finances i de màrqueting com el taller d'habilitats directives sobre Programació Neurolingüística. D'altra banda, ha estat pioner a l'hora d'aplicar la tecnologia per a mantenir-nos més connectats i tenir els recursos per a continuar innovant. El Màster està preparat per a canviar a la modalitat virtual en qualsevol moment, si les recomanacions sanitàries així ho indiquen.

¿Què destaquen els alumnes de l’anterior edició?

Participants d'anteriors edicions destaquen que el Màster resulta molt útil per adquirir coneixements que després són totalment aplicables a l'oficina de farmàcia. A més, consideren que la gran quantitat i varietat de recursos pràctics que proporciona a través dels professionals que l’imparteixen resulten molt útils per portar de forma més conscient i eficient la gestió i direcció de l'oficina de farmàcia, juntament amb l'equip que la integra.

Com en d’altres edicions, el MGOF inclou conferències i casos d'èxit d'antics estudiants del Màster, amb l'objectiu d'aportar les seves experiències i impressions. A més, continuaran en marxa els Fòrum MGOF, un cicle de conferències de temes relacionats amb la gestió de la farmàcia i espai de reflexió conjunta.


La coordinació entre l’Atenció Primària i els professionals que treballen a centres sociosanitaris, clau en l’atenció residencial en temps de COVID-19
 • Ha estat una de les conclusions del cicle de quatre sessions formatives, organitzades conjuntament pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, amb el patrocini de Menarini
 • La formació ha girat al voltant de l’atenció residencial i dels aprenentatges extrets per part dels professionals sanitaris després de la primera onada de la pandèmia, que ha posat de manifest la importància de replantejar-la i adaptar-la al nou context de la COVID-19
 • El futur de l’atenció farmacèutica de les residències -actualment centrada en el medicament- passarà per un  model centrat en la persona, en què els farmacèutics a banda de les activitats de gestió i control dels medicaments, desenvoluparan activitats clíniques i assistencials vinculades a la gestió del coneixement per donar suport als professionals

Barcelona, 21 d’octubre de 2020. Com ha de ser l’atenció residencial en temps de pandèmia? Quin paper pot tenir l’Atenció Primària? Són dues de les qüestions clau que s’han abordat al llarg de quatre sessions formatives organitzades per la vocalia de Catalunya de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), conjuntament amb el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB),  amb el patrocini de Menarini. La formació ha girat al voltant de l’abordatge de pacients en residències geriàtriques en el context de la COVID-19 i dels reptes que presenta el futur més immediat de les residències, des del punt de vista de l’Atenció Primària. Tot plegat, en un moment en què, a causa del fort impacte que hi ha provocat la pandèmia de la COVID-19, s’ha posat de manifest que en l’atenció dels centres sociosanitaris és important donar una resposta integrada (social i sanitària) a les necessitats de les persones que viuen en centres residencials.

L’Atenció Primària en residències geriàtriques en l’era de la COVID-19

En la primera sessió, que va tenir lloc el passat 15 de setembre, es va fer un repàs de com s’ha viscut l’atenció a les residències geriàtriques des del punt de vista dels professionals d’Atenció Primària, a través de les aportacions de la metgessa de família Anna Luque i de l’infermer José Luís Estébanez.

Tots dos van transmetre que, al principi, tot estava per fer i que faltava experiència a l’hora d’abordar la situació que s’estava vivint. Ara, amb molt esforç i interès per part dels professionals, hi ha molta més coordinació entre l’Atenció Primària i els professionals que treballen a les residències geriàtriques. Aquesta coordinació ha estat clau per anar millorant l’atenció en aquests centres, malgrat que encara hi ha aspectes  sanitaris i no tan sanitaris, com l’aspecte social i de relacions que tenen els residents en situació de pandèmia i confinament, que encara no estan ben resolts.

Optimització de l’ús d’antibiòtics en residències geriàtriques

El Dr. Carles Llor, metge de l’especialitat de medicina familiar i comunitària, va exposar durant la segona sessió que a Espanya l’elevat consum d’antibiòtics (tercer país a nivell mundial) és un problema perquè incrementa el risc de desenvolupar resistències. El Dr. Llor també va afirmar que a les residències geriàtriques la situació també és preocupant, ja que 10 de cada 100 residents tenen prescrit un antibiòtic, el doble de la mitjana europea, i d’aquests antibiòtics es calcula que només 20 de cada 100 estan ben indicats.

És en les infeccions d’orina i en les infeccions de vies respiratòries baixes on hi ha més marge de millora en la indicació del tractament antibiòtic. El farmacèutic d’Atenció Primària pot ajudar a millorar l’adequació del tractament antibiòtic en les residències geriàtriques, assessorant el metge i analitzant, en primer lloc, si l’antibiòtic prescrit està ben indicat per després valorar el tipus i la pauta prescrita.

 Model d’atenció a la complexitat

La tercera sessió va anar a càrrec del Dr. Jordi Amblàs, metge geriatre del Consorci Hospitalari de Vic. El Dr. Amblàs va posar el focus en la definició de complexitat, que té tres dimensions a considerar: la clínica, la social i la del propi sistema.

És a dir, des del seu punt de vista, les persones no només poden tenir unes necessitats a partir de la seva complexitat clínica (per exemple, la multimorbiditat), sinó que hem de tenir en compte també si hi ha necessitats socials (per exemple el suport familiar, xarxa social, etc.) i si hi ha complexitat en el sistema que realitza la seva atenció sanitària (múltiples professionals i diferents nivells assistencials).

El geriatre també va destacar que identificar correctament aquesta complexitat multidimensional és clau per tal d’establir els objectius adequats que volem assolir en l’atenció a la persona mitjançant un pla d’atenció individualitzat i multifuncional a partir de les necessitats detectades.

Així doncs, la principal conclusió de la sessió va ser que les persones amb necessitats complexes necessiten “vestits a mida”, amb plans terapèutics individualitzats dins el marc del pla d’atenció individualitzat, on els objectius a assolir estiguin alineats amb les necessitats detectades i les que percep el propi pacient.

El futur de l’assistència sanitària en les residències geriàtriques

Finalment, la darrera sessió va anar a càrrec del Dr. Sebastià Santaeugènia, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Santaeugènia va fer una mirada al futur, centrant la seva intervenció en el Model d’atenció sanitària integrada a residències que es vol desenvolupar al nostre país.

En aquesta proposta organitzativa, el model d’atenció farmacèutica és un element clau en l’atenció a les residències,  que ha de ser de proximitat, equitativa, amb contínuum assistencial, de qualitat i segura. Així doncs, segons el model d’Atenció Farmacèutica per a les persones que viuen en residències de Catalunya, presentat per Santaeugènia, passarem de l’actual model d’atenció farmacèutica centrat en el medicament a un model centrat en la persona on el farmacèutic, a banda de les activitats de gestió i control dels medicaments, desenvoluparà activitats clíniques i assistencials vinculades a la gestió del coneixement per donar suport als professionals  tant en el moment de la prescripció en el centre de salut com en l’administració del medicament en la residència mitjançant el desplegament d’activitats clíniques assistencials, activitats pròpies de la seva cartera de serveis i de la gestió i control del medicament.

Els serveis de farmàcia d’atenció primària, sociosanitaris o d’hospitals i les oficines de farmàcia són les estructures que realitzaran les activitats vinculades a la cadena terapèutica i de suport als professionals dels Equips d’Atenció Primària i de les residències per fer aquesta correcta atenció farmacèutica centrada en la persona, a través del farmacèutic de referència.

Aquest model compta amb el suport dels diferents col·legis professionals (entre ells el dels col·legis de farmacèutics) i societats científiques, fet necessari per a la seva implementació. A més a més, caldrà un pla de formació i comunicació dirigit  als professionals assistencials i a la població, així com un anàlisi de resultats que permeti avaluar adequadament la qualitat, seguretat i eficiència d’aquest model en les seves diverses variants, segons l’organització territorial i tipus de residència.

Amb el patrocini de:


El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona presenta el programa formatiu 2020-2021, adaptat al context de la COVID-19
 • Per fer més accessible l’oferta formativa als col·legiats es basarà en quatre modalitats presencial, webinar en directe, doble modalitat (presencial o webinar) i online-, seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries

 

 • Durant la inauguració del programa formatiu 2020-2021 va tenir lloc la conferència “Control de dades i salut. Hem de renunciar a la privacitat per afavorir el bé comú?” a càrrec de Núria Terribas, jurista, vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya i directora de la Fundació Victor Grífols i Lucas

 

 • A causa de la situació d’incertesa provocada per la pandèmia, es tracta d’un programa viu, al qual s’aniran incorporant activitats formatives en funció de l’actualitat del moment i dels temes que poden ser més rellevants per als professionals farmacèutics

 

 • Els Trending Topics de Nutrició, les Tertúlies d’actualitat i les formacions sobre la col·laboració entre diferents àmbits d’exercici i altres institucions, algunes de les activitats més destacades del nou curs acadèmic

 

 

Barcelona, 19 d’octubre de 2020. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) ha presentat el programa de formació continuada 2020-2021, adaptat a la situació actual marcada per la COVID-19. L’objectiu del Col·legi és oferir formacions de qualitat; que proporcionin més eines als farmacèutics, sense necessitat de desplaçar-se, a l’hora d’oferir el servei; disminuint la mobilitat i seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries. És per això que enguany s’impulsa encara més l’oferta virtual del programa formatiu, hi ha una major integració de les noves tecnologies, més interacció amb els ponents i es continuen oferint formacions per a tots els àmbits d’exercici de la professió.

D’altra banda, a causa de la situació d’incertesa provocada per la pandèmia, es tracta d’un programa viu, al qual s’aniran incorporant activitats formatives en funció de l’actualitat del moment i dels temes que poden ser més rellevants per als professionals farmacèutics.

Quatre modalitats formatives

S’ha posat a disposició dels col·legiats quatre modalitats diferents per accedir a la formació continuada. En primer lloc, la modalitat presencial, que tindrà lloc a la seu del Col·legi sempre i quan la situació sanitària ho permeti i seguint totes les mesures de prevenció necessàries. En segon lloc, hi ha la modalitat webinar en directe, en què l’activitat es desenvolupa a través de les aules virtuals del COFB; la doble modalitat (presencial o webinar), en què l'activitat és desenvolupa al COFB i, a la vegada, a través de les aules virtuals del Col·legi en directe; i, finalment, la modalitat online, que es desenvolupa a través de les plataformes d’aprenentatge que el COFB posa a disposició dels alumnes: Àgora Sanitària o la pròpia del Col·legi. En aquesta darrera tipologia, l'alumne accedeix a un campus virtual on té accés als continguts i també pot interactuar amb altres alumnes i amb el professorat.

La importància de la formació en època de pandèmia

Aina Surroca, secretària del COFB i responsable de la Comissió de Formació Continuada, va animar els col·legiats a apostar per la formació, en un temps marcat per la incertesa: “Conscients que estem en una situació que no és fàcil, us volem animar a continuar-vos formant i accedir a les propostes formatives que posem al vostre abast. Malgrat que ens trobem en una època difícil, estem convençuts que és important estar al dia i actualitzar els nostres coneixements per seguir oferint el millor servei a la població”.

Conferència inaugural: control de dades i salut

La conferència inaugural, emmarcada en la presentació del programa formatiu 2020-2021, portava per títol “Control de dades i salut. Hem de renunciar a la privacitat per afavorir el bé comú?” i va impartir-la Núria Terribas, vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya i directora de la Fundació Victor Grífols i Lucas.

Moderada per Aina Surroca, secretària del COFB i responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada, la conferència va girar al voltant de les dades personals relatives a la salut, considerades com a dades sensibles, especialment protegides, i, després de la publicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), com una categoria especial de dades personals.

Tot plegat, en un context marcat per l'actual crisi sanitària, que no hauria d'aprofitar-se per establir mandats de retenció de dades desproporcionats. La ponent també va posar de manifest, entre altres aspectes, que les dades personals s'haurien de conservar únicament durant la crisi de la COVID-19. Després, com a regla general, totes les dades personals haurien de ser esborrades o anonimitzades.

Formacions destacades del curs 2020-2021

Les activitats formatives programades fins al moment –s’inclouen tant formacions de nova creació com cursos que es van haver de cancel·lar durant l’estat d’alarma i que s’han tornat a reprogramar– es poden consultar a la web institucional www.cofb.org (apartat “Activitats”) i a un catàleg online disponible a la intranet col·legial. Alhora, s’ha aconseguit preus reduïts, o fins i tot en alguns casos, formacions gratuïtes, gràcies al patrocini de la indústria farmacèutica.

Algunes de les propostes més destacades són:

Trending topics en Nutrició

Amb l’objectiu d’aprofundir en les darreres tendències en l’àmbit de la Nutrició, saber identificar les eines pràctiques de recomanació nutricional per millorar la salut i poder fer educació sanitària, assessorar i donar suport professional a la població per promoure i millorar el benestar i la qualitat de vida, es posa en marxa un cicle de cinc sessions sobre temes nutricionals sota el nom Trending topics en Nutrició”. Els temes que es tractaran seran: “Substitutius d’àpats, components i beneficis” (12 de novembre);  “Noves tendències en alimentació sostenible i vegetariana? Per a què i com” (28 de gener); “Proteïnes alternatives? Quines?” (25 de febrer); “Dejuni intermitent, tendència saludable?” (22 d’abril) i “Dieta cetogènica? Com i quan” (27 de maig).

Tertúlies d’actualitat

Es continua apostant pel format de les tertúlies d’actualitat, que aquest curs aborden temes com “Psicobiòtics, els bacteris que equilibren la salut mental” (27 d’octubre);  o “Recomanacions i tractament en incontinència fecal” (11 de febrer).  

Formacions sobre la col·laboració entre diferents àmbits d’exercici i altres institucions

Es continua apostant per reforçar la col·laboració entre els farmacèutics dels diferents àmbits d’exercici de la professió i per organitzar formacions en col·laboració amb altres institucions. En són exemples, “Intervenció en tabaquisme”, amb la col·laboració de ASPCAT, la CAMFIC i AIFICC (del 26 d’octubre al 4 de desembre); “Els biosimilars, experiències pràctiques d’introducció i utilització en l’entorn clínic”, organitzat conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (5 de novembre); “La immunoteràpia i el paper que juga en l’oncologia personalitzada” (16, 23 i 30 de novembre) i “Tractament farmacològic de la patologia en l’assistència primària” (1, 3, 8, 15 i 17 de març de 2021).

Màster de Gestió de l’Oficina de Farmàcia

Com cada any, s’impartirà el Màster de Gestió de l’Oficina de Farmàcia, en aquesta ocasió, la XVI edició en format presencial i prenent totes les mesures sanitàries. El MGOF, pensat especialment per a farmacèutics comunitaris, està compost per 3 blocs: Finances i fiscalitat, Gestió de les persones i Màrqueting. Per fer-ho més accessible, els alumnes tenen l’opció de cursar-los per separat en funció dels seus interessos i disponibilitat. Entre altres objectius, el MGOF dona a conèixer les diferents àrees funcionals i els processos de negoci de la farmàcia, i proporciona una visió global, generalista i integradora de la direcció i gestió d’empreses.

Àgora Sanitària

El portal de formació online dels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i Madrid continua oferint diverses edicions de cursos –com la segona edició de “Zoonosis: malalties en auge”– amb una àmplia oferta formativa que engloba noves  àrees com  pediatria o situacions especials, sense deixar de banda  la dermofarmàcia, l’ortopèdia, la fitoteràpia, l’actualització terapèutica i l’alimentació i la nutrició. Precisament, dins d’aquest últim bloc, destaca l’Àgora de Nutrició i Salut, impulsada conjuntament amb Nestlé Health Science, que a banda d’aportar formació en format de cursos, com el de “Disfàgia, intervenció farmacèutica i solucions”, ofereix un conjunt de recursos online per millorar i professionalitzar el consell farmacèutic en l’àmbit de la nutrició en adults i persones grans.

També destaca l’actualització del curs d’“Antibioticoteràpia per a farmacèutics”, que proporciona els coneixements per reconèixer signes, símptomes i alertes de les principals malalties infeccioses, i el catàleg de clips formatius “Autocura en temps de COVID-19” impulsat conjuntament amb l’Associació per a l'Autocura de la Salut (anefp), que continuarà actiu fins al mes de desembre i és d’accés gratuït.

D’altra banda, una altra de les novetats de d’Àgora Sanitària és l’aposta per oferir nous formats formatius, incorporant al seu catàleg la modalitat Webinar en directe, per oferir formacions interactives, que donin resposta a qüestions actuals. Un exemple d’aquest nou format és la conferència “L’antisèpsia, clau en la prevenció d’infeccions. Especial atenció en coronavirus” (29 d’octubre), on es tractaran les diferents opcions del mercat, s’explicarà com reduir el risc de la resistència als antisèptics i el paper fonamental que tenen per prevenir i controlar pandèmies com la del coronavirus.