NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

La coordinació entre l’Atenció Primària i els professionals que treballen a centres sociosanitaris, clau en l’atenció residencial en temps de COVID-19
 • Ha estat una de les conclusions del cicle de quatre sessions formatives, organitzades conjuntament pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, amb el patrocini de Menarini
 • La formació ha girat al voltant de l’atenció residencial i dels aprenentatges extrets per part dels professionals sanitaris després de la primera onada de la pandèmia, que ha posat de manifest la importància de replantejar-la i adaptar-la al nou context de la COVID-19
 • El futur de l’atenció farmacèutica de les residències -actualment centrada en el medicament- passarà per un  model centrat en la persona, en què els farmacèutics a banda de les activitats de gestió i control dels medicaments, desenvoluparan activitats clíniques i assistencials vinculades a la gestió del coneixement per donar suport als professionals

Barcelona, 21 d’octubre de 2020. Com ha de ser l’atenció residencial en temps de pandèmia? Quin paper pot tenir l’Atenció Primària? Són dues de les qüestions clau que s’han abordat al llarg de quatre sessions formatives organitzades per la vocalia de Catalunya de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), conjuntament amb el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB),  amb el patrocini de Menarini. La formació ha girat al voltant de l’abordatge de pacients en residències geriàtriques en el context de la COVID-19 i dels reptes que presenta el futur més immediat de les residències, des del punt de vista de l’Atenció Primària. Tot plegat, en un moment en què, a causa del fort impacte que hi ha provocat la pandèmia de la COVID-19, s’ha posat de manifest que en l’atenció dels centres sociosanitaris és important donar una resposta integrada (social i sanitària) a les necessitats de les persones que viuen en centres residencials.

L’Atenció Primària en residències geriàtriques en l’era de la COVID-19

En la primera sessió, que va tenir lloc el passat 15 de setembre, es va fer un repàs de com s’ha viscut l’atenció a les residències geriàtriques des del punt de vista dels professionals d’Atenció Primària, a través de les aportacions de la metgessa de família Anna Luque i de l’infermer José Luís Estébanez.

Tots dos van transmetre que, al principi, tot estava per fer i que faltava experiència a l’hora d’abordar la situació que s’estava vivint. Ara, amb molt esforç i interès per part dels professionals, hi ha molta més coordinació entre l’Atenció Primària i els professionals que treballen a les residències geriàtriques. Aquesta coordinació ha estat clau per anar millorant l’atenció en aquests centres, malgrat que encara hi ha aspectes  sanitaris i no tan sanitaris, com l’aspecte social i de relacions que tenen els residents en situació de pandèmia i confinament, que encara no estan ben resolts.

Optimització de l’ús d’antibiòtics en residències geriàtriques

El Dr. Carles Llor, metge de l’especialitat de medicina familiar i comunitària, va exposar durant la segona sessió que a Espanya l’elevat consum d’antibiòtics (tercer país a nivell mundial) és un problema perquè incrementa el risc de desenvolupar resistències. El Dr. Llor també va afirmar que a les residències geriàtriques la situació també és preocupant, ja que 10 de cada 100 residents tenen prescrit un antibiòtic, el doble de la mitjana europea, i d’aquests antibiòtics es calcula que només 20 de cada 100 estan ben indicats.

És en les infeccions d’orina i en les infeccions de vies respiratòries baixes on hi ha més marge de millora en la indicació del tractament antibiòtic. El farmacèutic d’Atenció Primària pot ajudar a millorar l’adequació del tractament antibiòtic en les residències geriàtriques, assessorant el metge i analitzant, en primer lloc, si l’antibiòtic prescrit està ben indicat per després valorar el tipus i la pauta prescrita.

 Model d’atenció a la complexitat

La tercera sessió va anar a càrrec del Dr. Jordi Amblàs, metge geriatre del Consorci Hospitalari de Vic. El Dr. Amblàs va posar el focus en la definició de complexitat, que té tres dimensions a considerar: la clínica, la social i la del propi sistema.

És a dir, des del seu punt de vista, les persones no només poden tenir unes necessitats a partir de la seva complexitat clínica (per exemple, la multimorbiditat), sinó que hem de tenir en compte també si hi ha necessitats socials (per exemple el suport familiar, xarxa social, etc.) i si hi ha complexitat en el sistema que realitza la seva atenció sanitària (múltiples professionals i diferents nivells assistencials).

El geriatre també va destacar que identificar correctament aquesta complexitat multidimensional és clau per tal d’establir els objectius adequats que volem assolir en l’atenció a la persona mitjançant un pla d’atenció individualitzat i multifuncional a partir de les necessitats detectades.

Així doncs, la principal conclusió de la sessió va ser que les persones amb necessitats complexes necessiten “vestits a mida”, amb plans terapèutics individualitzats dins el marc del pla d’atenció individualitzat, on els objectius a assolir estiguin alineats amb les necessitats detectades i les que percep el propi pacient.

El futur de l’assistència sanitària en les residències geriàtriques

Finalment, la darrera sessió va anar a càrrec del Dr. Sebastià Santaeugènia, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Santaeugènia va fer una mirada al futur, centrant la seva intervenció en el Model d’atenció sanitària integrada a residències que es vol desenvolupar al nostre país.

En aquesta proposta organitzativa, el model d’atenció farmacèutica és un element clau en l’atenció a les residències,  que ha de ser de proximitat, equitativa, amb contínuum assistencial, de qualitat i segura. Així doncs, segons el model d’Atenció Farmacèutica per a les persones que viuen en residències de Catalunya, presentat per Santaeugènia, passarem de l’actual model d’atenció farmacèutica centrat en el medicament a un model centrat en la persona on el farmacèutic, a banda de les activitats de gestió i control dels medicaments, desenvoluparà activitats clíniques i assistencials vinculades a la gestió del coneixement per donar suport als professionals  tant en el moment de la prescripció en el centre de salut com en l’administració del medicament en la residència mitjançant el desplegament d’activitats clíniques assistencials, activitats pròpies de la seva cartera de serveis i de la gestió i control del medicament.

Els serveis de farmàcia d’atenció primària, sociosanitaris o d’hospitals i les oficines de farmàcia són les estructures que realitzaran les activitats vinculades a la cadena terapèutica i de suport als professionals dels Equips d’Atenció Primària i de les residències per fer aquesta correcta atenció farmacèutica centrada en la persona, a través del farmacèutic de referència.

Aquest model compta amb el suport dels diferents col·legis professionals (entre ells el dels col·legis de farmacèutics) i societats científiques, fet necessari per a la seva implementació. A més a més, caldrà un pla de formació i comunicació dirigit  als professionals assistencials i a la població, així com un anàlisi de resultats que permeti avaluar adequadament la qualitat, seguretat i eficiència d’aquest model en les seves diverses variants, segons l’organització territorial i tipus de residència.

Amb el patrocini de:


El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona presenta el programa formatiu 2020-2021, adaptat al context de la COVID-19
 • Per fer més accessible l’oferta formativa als col·legiats es basarà en quatre modalitats presencial, webinar en directe, doble modalitat (presencial o webinar) i online-, seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries

 

 • Durant la inauguració del programa formatiu 2020-2021 va tenir lloc la conferència “Control de dades i salut. Hem de renunciar a la privacitat per afavorir el bé comú?” a càrrec de Núria Terribas, jurista, vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya i directora de la Fundació Victor Grífols i Lucas

 

 • A causa de la situació d’incertesa provocada per la pandèmia, es tracta d’un programa viu, al qual s’aniran incorporant activitats formatives en funció de l’actualitat del moment i dels temes que poden ser més rellevants per als professionals farmacèutics

 

 • Els Trending Topics de Nutrició, les Tertúlies d’actualitat i les formacions sobre la col·laboració entre diferents àmbits d’exercici i altres institucions, algunes de les activitats més destacades del nou curs acadèmic

 

 

Barcelona, 19 d’octubre de 2020. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) ha presentat el programa de formació continuada 2020-2021, adaptat a la situació actual marcada per la COVID-19. L’objectiu del Col·legi és oferir formacions de qualitat; que proporcionin més eines als farmacèutics, sense necessitat de desplaçar-se, a l’hora d’oferir el servei; disminuint la mobilitat i seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries. És per això que enguany s’impulsa encara més l’oferta virtual del programa formatiu, hi ha una major integració de les noves tecnologies, més interacció amb els ponents i es continuen oferint formacions per a tots els àmbits d’exercici de la professió.

D’altra banda, a causa de la situació d’incertesa provocada per la pandèmia, es tracta d’un programa viu, al qual s’aniran incorporant activitats formatives en funció de l’actualitat del moment i dels temes que poden ser més rellevants per als professionals farmacèutics.

Quatre modalitats formatives

S’ha posat a disposició dels col·legiats quatre modalitats diferents per accedir a la formació continuada. En primer lloc, la modalitat presencial, que tindrà lloc a la seu del Col·legi sempre i quan la situació sanitària ho permeti i seguint totes les mesures de prevenció necessàries. En segon lloc, hi ha la modalitat webinar en directe, en què l’activitat es desenvolupa a través de les aules virtuals del COFB; la doble modalitat (presencial o webinar), en què l'activitat és desenvolupa al COFB i, a la vegada, a través de les aules virtuals del Col·legi en directe; i, finalment, la modalitat online, que es desenvolupa a través de les plataformes d’aprenentatge que el COFB posa a disposició dels alumnes: Àgora Sanitària o la pròpia del Col·legi. En aquesta darrera tipologia, l'alumne accedeix a un campus virtual on té accés als continguts i també pot interactuar amb altres alumnes i amb el professorat.

La importància de la formació en època de pandèmia

Aina Surroca, secretària del COFB i responsable de la Comissió de Formació Continuada, va animar els col·legiats a apostar per la formació, en un temps marcat per la incertesa: “Conscients que estem en una situació que no és fàcil, us volem animar a continuar-vos formant i accedir a les propostes formatives que posem al vostre abast. Malgrat que ens trobem en una època difícil, estem convençuts que és important estar al dia i actualitzar els nostres coneixements per seguir oferint el millor servei a la població”.

Conferència inaugural: control de dades i salut

La conferència inaugural, emmarcada en la presentació del programa formatiu 2020-2021, portava per títol “Control de dades i salut. Hem de renunciar a la privacitat per afavorir el bé comú?” i va impartir-la Núria Terribas, vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya i directora de la Fundació Victor Grífols i Lucas.

Moderada per Aina Surroca, secretària del COFB i responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada, la conferència va girar al voltant de les dades personals relatives a la salut, considerades com a dades sensibles, especialment protegides, i, després de la publicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), com una categoria especial de dades personals.

Tot plegat, en un context marcat per l'actual crisi sanitària, que no hauria d'aprofitar-se per establir mandats de retenció de dades desproporcionats. La ponent també va posar de manifest, entre altres aspectes, que les dades personals s'haurien de conservar únicament durant la crisi de la COVID-19. Després, com a regla general, totes les dades personals haurien de ser esborrades o anonimitzades.

Formacions destacades del curs 2020-2021

Les activitats formatives programades fins al moment –s’inclouen tant formacions de nova creació com cursos que es van haver de cancel·lar durant l’estat d’alarma i que s’han tornat a reprogramar– es poden consultar a la web institucional www.cofb.org (apartat “Activitats”) i a un catàleg online disponible a la intranet col·legial. Alhora, s’ha aconseguit preus reduïts, o fins i tot en alguns casos, formacions gratuïtes, gràcies al patrocini de la indústria farmacèutica.

Algunes de les propostes més destacades són:

Trending topics en Nutrició

Amb l’objectiu d’aprofundir en les darreres tendències en l’àmbit de la Nutrició, saber identificar les eines pràctiques de recomanació nutricional per millorar la salut i poder fer educació sanitària, assessorar i donar suport professional a la població per promoure i millorar el benestar i la qualitat de vida, es posa en marxa un cicle de cinc sessions sobre temes nutricionals sota el nom Trending topics en Nutrició”. Els temes que es tractaran seran: “Substitutius d’àpats, components i beneficis” (12 de novembre);  “Noves tendències en alimentació sostenible i vegetariana? Per a què i com” (28 de gener); “Proteïnes alternatives? Quines?” (25 de febrer); “Dejuni intermitent, tendència saludable?” (22 d’abril) i “Dieta cetogènica? Com i quan” (27 de maig).

Tertúlies d’actualitat

Es continua apostant pel format de les tertúlies d’actualitat, que aquest curs aborden temes com “Psicobiòtics, els bacteris que equilibren la salut mental” (27 d’octubre);  o “Recomanacions i tractament en incontinència fecal” (11 de febrer).  

Formacions sobre la col·laboració entre diferents àmbits d’exercici i altres institucions

Es continua apostant per reforçar la col·laboració entre els farmacèutics dels diferents àmbits d’exercici de la professió i per organitzar formacions en col·laboració amb altres institucions. En són exemples, “Intervenció en tabaquisme”, amb la col·laboració de ASPCAT, la CAMFIC i AIFICC (del 26 d’octubre al 4 de desembre); “Els biosimilars, experiències pràctiques d’introducció i utilització en l’entorn clínic”, organitzat conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (5 de novembre); “La immunoteràpia i el paper que juga en l’oncologia personalitzada” (16, 23 i 30 de novembre) i “Tractament farmacològic de la patologia en l’assistència primària” (1, 3, 8, 15 i 17 de març de 2021).

Màster de Gestió de l’Oficina de Farmàcia

Com cada any, s’impartirà el Màster de Gestió de l’Oficina de Farmàcia, en aquesta ocasió, la XVI edició en format presencial i prenent totes les mesures sanitàries. El MGOF, pensat especialment per a farmacèutics comunitaris, està compost per 3 blocs: Finances i fiscalitat, Gestió de les persones i Màrqueting. Per fer-ho més accessible, els alumnes tenen l’opció de cursar-los per separat en funció dels seus interessos i disponibilitat. Entre altres objectius, el MGOF dona a conèixer les diferents àrees funcionals i els processos de negoci de la farmàcia, i proporciona una visió global, generalista i integradora de la direcció i gestió d’empreses.

Àgora Sanitària

El portal de formació online dels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i Madrid continua oferint diverses edicions de cursos –com la segona edició de “Zoonosis: malalties en auge”– amb una àmplia oferta formativa que engloba noves  àrees com  pediatria o situacions especials, sense deixar de banda  la dermofarmàcia, l’ortopèdia, la fitoteràpia, l’actualització terapèutica i l’alimentació i la nutrició. Precisament, dins d’aquest últim bloc, destaca l’Àgora de Nutrició i Salut, impulsada conjuntament amb Nestlé Health Science, que a banda d’aportar formació en format de cursos, com el de “Disfàgia, intervenció farmacèutica i solucions”, ofereix un conjunt de recursos online per millorar i professionalitzar el consell farmacèutic en l’àmbit de la nutrició en adults i persones grans.

També destaca l’actualització del curs d’“Antibioticoteràpia per a farmacèutics”, que proporciona els coneixements per reconèixer signes, símptomes i alertes de les principals malalties infeccioses, i el catàleg de clips formatius “Autocura en temps de COVID-19” impulsat conjuntament amb l’Associació per a l'Autocura de la Salut (anefp), que continuarà actiu fins al mes de desembre i és d’accés gratuït.

D’altra banda, una altra de les novetats de d’Àgora Sanitària és l’aposta per oferir nous formats formatius, incorporant al seu catàleg la modalitat Webinar en directe, per oferir formacions interactives, que donin resposta a qüestions actuals. Un exemple d’aquest nou format és la conferència “L’antisèpsia, clau en la prevenció d’infeccions. Especial atenció en coronavirus” (29 d’octubre), on es tractaran les diferents opcions del mercat, s’explicarà com reduir el risc de la resistència als antisèptics i el paper fonamental que tenen per prevenir i controlar pandèmies com la del coronavirus.


CANNABMED2020 reclama un marc de treball conjunt d’agents i entitats per reivindicar la regularització del cànnabis medicinal
 • Per fer més accessible l’oferta formativa als col·legiats es basarà en quatre modalitats presencial, webinar en directe, doble modalitat (presencial o webinar) i online-, seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries

 

 • Durant la inauguració del programa formatiu 2020-2021 va tenir lloc la conferència “Control de dades i salut. Hem de renunciar a la privacitat per afavorir el bé comú?” a càrrec de Núria Terribas, jurista, vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya i directora de la Fundació Victor Grífols i Lucas

 

 • A causa de la situació d’incertesa provocada per la pandèmia, es tracta d’un programa viu, al qual s’aniran incorporant activitats formatives en funció de l’actualitat del moment i dels temes que poden ser més rellevants per als professionals farmacèutics

 

 • Els Trending Topics de Nutrició, les Tertúlies d’actualitat i les formacions sobre la col·laboració entre diferents àmbits d’exercici i altres institucions, algunes de les activitats més destacades del nou curs acadèmic

 

 

Barcelona, 19 d’octubre de 2020. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) ha presentat el programa de formació continuada 2020-2021, adaptat a la situació actual marcada per la COVID-19. L’objectiu del Col·legi és oferir formacions de qualitat; que proporcionin més eines als farmacèutics, sense necessitat de desplaçar-se, a l’hora d’oferir el servei; disminuint la mobilitat i seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries. És per això que enguany s’impulsa encara més l’oferta virtual del programa formatiu, hi ha una major integració de les noves tecnologies, més interacció amb els ponents i es continuen oferint formacions per a tots els àmbits d’exercici de la professió.

D’altra banda, a causa de la situació d’incertesa provocada per la pandèmia, es tracta d’un programa viu, al qual s’aniran incorporant activitats formatives en funció de l’actualitat del moment i dels temes que poden ser més rellevants per als professionals farmacèutics.

Quatre modalitats formatives

S’ha posat a disposició dels col·legiats quatre modalitats diferents per accedir a la formació continuada. En primer lloc, la modalitat presencial, que tindrà lloc a la seu del Col·legi sempre i quan la situació sanitària ho permeti i seguint totes les mesures de prevenció necessàries. En segon lloc, hi ha la modalitat webinar en directe, en què l’activitat es desenvolupa a través de les aules virtuals del COFB; la doble modalitat (presencial o webinar), en què l'activitat és desenvolupa al COFB i, a la vegada, a través de les aules virtuals del Col·legi en directe; i, finalment, la modalitat online, que es desenvolupa a través de les plataformes d’aprenentatge que el COFB posa a disposició dels alumnes: Àgora Sanitària o la pròpia del Col·legi. En aquesta darrera tipologia, l'alumne accedeix a un campus virtual on té accés als continguts i també pot interactuar amb altres alumnes i amb el professorat.

La importància de la formació en època de pandèmia

Aina Surroca, secretària del COFB i responsable de la Comissió de Formació Continuada, va animar els col·legiats a apostar per la formació, en un temps marcat per la incertesa: “Conscients que estem en una situació que no és fàcil, us volem animar a continuar-vos formant i accedir a les propostes formatives que posem al vostre abast. Malgrat que ens trobem en una època difícil, estem convençuts que és important estar al dia i actualitzar els nostres coneixements per seguir oferint el millor servei a la població”.

Conferència inaugural: control de dades i salut

La conferència inaugural, emmarcada en la presentació del programa formatiu 2020-2021, portava per títol “Control de dades i salut. Hem de renunciar a la privacitat per afavorir el bé comú?” i va impartir-la Núria Terribas, vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya i directora de la Fundació Victor Grífols i Lucas.

Moderada per Aina Surroca, secretària del COFB i responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada, la conferència va girar al voltant de les dades personals relatives a la salut, considerades com a dades sensibles, especialment protegides, i, després de la publicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), com una categoria especial de dades personals.

Tot plegat, en un context marcat per l'actual crisi sanitària, que no hauria d'aprofitar-se per establir mandats de retenció de dades desproporcionats. La ponent també va posar de manifest, entre altres aspectes, que les dades personals s'haurien de conservar únicament durant la crisi de la COVID-19. Després, com a regla general, totes les dades personals haurien de ser esborrades o anonimitzades.

Formacions destacades del curs 2020-2021

Les activitats formatives programades fins al moment –s’inclouen tant formacions de nova creació com cursos que es van haver de cancel·lar durant l’estat d’alarma i que s’han tornat a reprogramar– es poden consultar a la web institucional www.cofb.org (apartat “Activitats”) i a un catàleg online disponible a la intranet col·legial. Alhora, s’ha aconseguit preus reduïts, o fins i tot en alguns casos, formacions gratuïtes, gràcies al patrocini de la indústria farmacèutica.

Algunes de les propostes més destacades són:

Trending topics en Nutrició

Amb l’objectiu d’aprofundir en les darreres tendències en l’àmbit de la Nutrició, saber identificar les eines pràctiques de recomanació nutricional per millorar la salut i poder fer educació sanitària, assessorar i donar suport professional a la població per promoure i millorar el benestar i la qualitat de vida, es posa en marxa un cicle de cinc sessions sobre temes nutricionals sota el nom Trending topics en Nutrició”. Els temes que es tractaran seran: “Substitutius d’àpats, components i beneficis” (12 de novembre);  “Noves tendències en alimentació sostenible i vegetariana? Per a què i com” (28 de gener); “Proteïnes alternatives? Quines?” (25 de febrer); “Dejuni intermitent, tendència saludable?” (22 d’abril) i “Dieta cetogènica? Com i quan” (27 de maig).

Tertúlies d’actualitat

Es continua apostant pel format de les tertúlies d’actualitat, que aquest curs aborden temes com “Psicobiòtics, els bacteris que equilibren la salut mental” (27 d’octubre);  o “Recomanacions i tractament en incontinència fecal” (11 de febrer).  

Formacions sobre la col·laboració entre diferents àmbits d’exercici i altres institucions

Es continua apostant per reforçar la col·laboració entre els farmacèutics dels diferents àmbits d’exercici de la professió i per organitzar formacions en col·laboració amb altres institucions. En són exemples, “Intervenció en tabaquisme”, amb la col·laboració de ASPCAT, la CAMFIC i AIFICC (del 26 d’octubre al 4 de desembre); “Els biosimilars, experiències pràctiques d’introducció i utilització en l’entorn clínic”, organitzat conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (5 de novembre); “La immunoteràpia i el paper que juga en l’oncologia personalitzada” (16, 23 i 30 de novembre) i “Tractament farmacològic de la patologia en l’assistència primària” (1, 3, 8, 15 i 17 de març de 2021).

Màster de Gestió de l’Oficina de Farmàcia

Com cada any, s’impartirà el Màster de Gestió de l’Oficina de Farmàcia, en aquesta ocasió, la XVI edició en format presencial i prenent totes les mesures sanitàries. El MGOF, pensat especialment per a farmacèutics comunitaris, està compost per 3 blocs: Finances i fiscalitat, Gestió de les persones i Màrqueting. Per fer-ho més accessible, els alumnes tenen l’opció de cursar-los per separat en funció dels seus interessos i disponibilitat. Entre altres objectius, el MGOF dona a conèixer les diferents àrees funcionals i els processos de negoci de la farmàcia, i proporciona una visió global, generalista i integradora de la direcció i gestió d’empreses.

Àgora Sanitària

El portal de formació online dels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i Madrid continua oferint diverses edicions de cursos –com la segona edició de “Zoonosis: malalties en auge”– amb una àmplia oferta formativa que engloba noves  àrees com  pediatria o situacions especials, sense deixar de banda  la dermofarmàcia, l’ortopèdia, la fitoteràpia, l’actualització terapèutica i l’alimentació i la nutrició. Precisament, dins d’aquest últim bloc, destaca l’Àgora de Nutrició i Salut, impulsada conjuntament amb Nestlé Health Science, que a banda d’aportar formació en format de cursos, com el de “Disfàgia, intervenció farmacèutica i solucions”, ofereix un conjunt de recursos online per millorar i professionalitzar el consell farmacèutic en l’àmbit de la nutrició en adults i persones grans.

També destaca l’actualització del curs d’“Antibioticoteràpia per a farmacèutics”, que proporciona els coneixements per reconèixer signes, símptomes i alertes de les principals malalties infeccioses, i el catàleg de clips formatius “Autocura en temps de COVID-19” impulsat conjuntament amb l’Associació per a l'Autocura de la Salut (anefp), que continuarà actiu fins al mes de desembre i és d’accés gratuït.

D’altra banda, una altra de les novetats de d’Àgora Sanitària és l’aposta per oferir nous formats formatius, incorporant al seu catàleg la modalitat Webinar en directe, per oferir formacions interactives, que donin resposta a qüestions actuals. Un exemple d’aquest nou format és la conferència “L’antisèpsia, clau en la prevenció d’infeccions. Especial atenció en coronavirus” (29 d’octubre), on es tractaran les diferents opcions del mercat, s’explicarà com reduir el risc de la resistència als antisèptics i el paper fonamental que tenen per prevenir i controlar pandèmies com la del coronavirus.


CANNABMED2020 reclama un marc de treball conjunt d’agents i entitats per reivindicar la regularització del cànnabis medicinal
Associacions de pacients, societats científiques, corporacions de professionals sanitaris i la indústria farmacèutica debaten al voltant dels avantatges i les oportunitats del cànnabis medicinal
700 persones s’inscriuen per seguir el congrés online, de les quals més del 60% són professionals de la salut 
 
 
Barcelona, 7 d’octubre de 2020. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) ha acollit la primera jornada de CANNABMED2020, celebrada ahir en format virtual, amb l’objectiu de portar a debat l’ús sanitari del cànnabis medicinal. Òscar Parés, subdirector de la Fundació ICEERS, Guillermo Bagaría, vocal d’Oficina de Farmàcia del COFB, i Queralt Prat, presidenta de la Unió de Pacients per la Regulació del Cànnabis (UPRC) han coincidit a senyalar que en el futur l’accés al cànnabis medicinal hauria de realitzar-se sempre amb seguiment mèdic i garantint un producte de qualitat.
La primera jornada de CANNABMED2020 va comptar amb la inscripció de més de 700 persones, de les quals 210 eren farmacèutics, 175 eren metges i 42 infermers.  
 
Situació actual del cànnabis medicinal
Manel Rabanal, cap del servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha explicat les iniciatives del Departament de Salut en aquest àmbit, com una revisió sistemàtica de l’evidència científica i el desenvolupament de tres estudis: SEGUIVEX, SATEME i SEGUIVEX-SATEME amb pacients que no responien a cap tractament conegut. Rabanal considera que en el futur és necessari potenciar l’evidència científica i aconseguir consensos amb les administracions i les agències reguladores. 
 
Per la seva part, Kenzi Riboulet, expert en processos de regulació de l’OMS i la ONU, ha recalcat la idea de que els productes relacionats amb el cànnabis estan fiscalitzats de diferent manera depenent del país. 
Janosch Kratz, metge a la Clínica Kalapa de Barcelona, ha traslladat l’experiència viscuda a Alemanya, on tots els metges poden receptar medicaments amb cannabinoides, excepte els dentistes i els veterinaris. 
 
Finalment, Mireia Ventura, directora dels serveis d’anàlisi d’Energy Control, ha explicat que els seus anàlisis permeten conèixer la composició dels cannabinoides i altres compostos. “En els últims anys hem vist un lleuger descens de la quantitat de THC. El CBD és un valor que creix: des del 2011 s’ha vist un augment de la seva presència”. 
 
Avenços científics del potencial terapèutic del cànnabis
Carlos Goicoechea, catedràtic de farmacologia de la Universitat Rey Juan Carlos, ha parlat de com interactua el sistema endocannabinoide humà amb el dolor, concloent que “existeix evidència científica: els cannabinoides redueixen alguns tipus de dolor”. Goicoechea afirma que el cànnabis medicinal permet reduir dolors neuropàtics, quan existeix un dany en el teixit nerviós. 
 
Mariano García de Palau, director mèdic a la Clínica Kalapa, parlant de la relació amb el càncer, considera que “el cànnabis medicinal ha de ser un complement al tractament oncològic”. Entre els avantatges que veu García de Palau, afirma que amb el cànnabis terapèutic “evitem la polimedicació, podem treballar amb altres fàrmacs, regulem la son i reduïm costos de tractament”. 
 
Hari Bhathal, neuròleg especialista en epilèpsia, va destacar que “el CBD té dades preclíniques que apunten a l’eficàcia epilèptica a través de diferents mecanismes, mentre que dades clíniques controlades mostren una reducció estadísticament significativa de crisis en pacients amb epilèpsia farmacorresistent”.  
 
Per acabar, José Carlos Bouso, director científic de la Fundació ICEERS ha conclòs: “El cànnabis porta més temps que la medicina basada en l’evidència, no s’ajusta als seus estàndards perquè té una farmacologia erràtica”. 
 
Dosificació, biodisponibilitat i vies d’administració
Maria Perelló, responsable del Centre d’Informació del Medicament del COFB, ha analitzat el sistema endocannabinoide, recordant que els cannabinoides endògens són àcids grassos poliinsaturats de cadena llarga que s’uneixen a receptors específics, actuant com a neuromoduladors de diferents processos fisiològics.
 
Genís Oña, investigador de la Fundació ICEERS, ha definit el concepte d’efecte sèquit i ha valorat la seva utilitat en la investigació contemporània. 
 
Per la seva part, Ariadna Crusellas, presidenta d’APROFARM (Associació Professional Independent de Farmacèutics Formuladors) afirma que la formulació individualitzada és important quan parlem de cànnabis medicinal perquè “podem ajustar les concentracions i determinar les seves proporcions segons les necessitats dels pacients, podem eliminar riscos i variabilitats i podem realitzar una elaboració personalitzada i revisada per professionals sanitaris”.  
 
Magí Farré, cap del servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona ha tancat la taula recordant que “el cànnabis no és homogeni: es una substància natural que pot ser que cadascú planti per a que tingui unes propietats específiques. Existeix una gran varietat de contingut”. 
 
Autoconsum i auto cultiu: avantatges i riscos 
Josep Allué, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COFB, ha evidenciat una problemàtica clau de l’auto cultiu: la presència de metalls pesats, pesticides, insectes i insecticides a les plantes canvien la seva composició, convertint-se en un problema perquè “les plantes cultivades no tenen l’efecte desitjat”. 
 
Iñaki García, director tècnic i científic del laboratori Fundación Canna ha recordat que “abastir un medicament a través de l’autocultiu és pràcticament impossible”.
 
Alberto Sainz, psicòleg i investigador clínic de GH Medical, ha recordat que el cost de tenir un producte medicinal fet a casa és molt més barat, mentre que la indústria farmacèutica té uns costos afegits, com els permisos, l’estandardització dels processos i la seguretat. Com a solució al problema de que el cultiu del cànnabis medicinal no estigui estandarditzat ha proposat la utilització de plantes mare: “cultivar in vitro i sense micropigmentació per obtenir sempre la mateixa planta amb els mateixos paràmetres”. 
 
Reivindicant la regulació de l’ús medicinal del cànnabis 
Tot seguit, va tenir lloc un diàleg entre Guillermo Bagaría i Salvador Cañigueral, vicepresident de la farmacopea europea, que va explicar en què consistia la farmacopea Europea, ressaltant que és “d’obligatori compliment” pels països membres de la Unió Europea un cop s’aprovi. 
 
Finalment, es va donar pas a les conclusions de la primera jornada de CANNABMED2020 on, entre altres aspectes, es va remarcar de nou la necessitat de definir un marc de col·laboració conjunt entre associacions de pacients, societats científiques, corporacions de professionals sanitaris i indústria farmacèutica per avançar respecte a la situació actual i reivindicar, dins del context sanitari, l’ús medicinal del cànnabis.  

La comunitat científica impulsa el debat de l’ús medicinal del cànnabis a causa de la creixent reclamació de metges, farmacèutics i pacients
La Fundació ICEERS organitza, juntament amb el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i la Unió de Pacients per la Regulació del Cànnabis (UPRC), la tercera edició del congrés de cànnabis terapèutic més important d’Espanya.
 
Les conferències del primer dia (6 d’octubre), adreçades principalment a professionals sanitaris, es retransmetran des de la seu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; i, les del segon dia (7 d’octubre), dirigides a públic en general, des de la seu de la Fundació ICEERS
La Unió de Pacients per la Regulació del Cànnabis (UPCR) denuncia la precarietat i la vulnerabilitat dels pacients per accedir als tractaments
Segons l’última enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), el 84% de la població està a favor de regular el cànnabis medicinal 
 
 
Barcelona, 29 de setembre de 2020. Gratuïta, oberta a tothom i online. Així serà la tercera edició de CANNABMED, que la Fundació ICEERS coorganitza juntament amb el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i la Unió de Pacients per la Regulació del Cànnabis (UPRC) sota el lema “Cap a una farmacopea cannàbica”. Les conferències del primer dia (6 d’octubre), adreçades principalment a professionals sanitaris, es retransmetran des de la seu del COFB; i, les del segon dia (7 d’octubre), dirigides a públic en general, des de la seu de la Fundació ICEERS. Les inscripcions a ambdues jornades es poden realitzar a través de la web del Congrés, cannabmedforum.com
 
La ciència marca el ritme de CANNABMED2020
Aquest any, com a novetat, CANNABMED ha incorporat la perspectiva científica dels professionals de la salut. Metges, farmacèutics i investigadors debatran i analitzaran la situació actual d’aquesta planta després de més de 20 anys d’estudis científics que evidencien que l’ús del cànnabis com a complement terapèutic pot ser efectiu en pacients amb càncer, malalties neurodegeneratives, malalties inflamatòries intestinals, ansietat i dolor nerviós. 
Des del punt de vista dels professionals sanitaris, tots aquells que participin durant la primera jornada podran obtenir crèdits formatius acreditats pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. 
 
Taules rodones multidisciplinàries amb intervencions d’experts de cada matèria
Durant les dues jornades del Congrés, es duran a terme diferents taules rodones multidisciplinàries que comptaran amb experts de cada matèria. A les conferències del 6 d’octubre, s’abordarà quina és la situació actual del cànnabis medicinal, es repassaran els avenços científics i el potencial terapèutic del cànnabis, es donaran a conèixer les dosis i les vies d’administració del cànnabis medicinal, i també es revisaran els avantatges i els riscos de l’autoconsum i de l’autocultiu del cànnabis. El 7 d’octubre es comptarà amb la participació de Lucía Muñoz, diputada de Unidas Podemos al Congrés dels Diputats per les Illes Balears, que respondrà a totes les preguntes de caire legal i jurídic que li formularà Constanza Sánchez, directora de Lleis i Política de la Fundació ICEERS. Unidas Podemos, de fet, ultima una proposta de llei per a realitzar una regulació integral del cànnabis que espera consensuar amb el PSOE. Així mateix, es parlarà de les dificultats d’accés al cànnabis en temps de COVID-19 i dels obstacles i oportunitats en el futur dels cannabinoides. 
 
Necessitat d'una regulació específica
La pandèmia de la COVID-19 posa novament de manifest la precarietat de les persones malaltes que utilitzen el cànnabis com a complement terapèutic, que denuncien que cada vegada és més difícil accedir-hi. Des de la Fundació ICEERS recorden que sense una regulació específica, el pacient i també les seves famílies i cuidadors estan desprotegits i es veuen obligats a buscar productes de pitjor qualitat i sense controls sanitaris al mercat negre. De fet, segons l’última enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), el 84% de la població està a favor de regular el cànnabis medicinal. 
 
Visió dels professionals sanitaris i testimonis de pacients que prenen cànnabis terapèutic
CANNABMED posa a disposició de qui ho necessiti testimonis de professionals sanitaris, que aporten la seva visió sobre l’ús terapèutic del cànnabis, i testimonis de persones que prenen cànnabis per alleugerir el dolor produït per malalties o accidents i els efectes secundaris de tractaments amb quimioteràpia i radioteràpia, entre d’altres.