NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Torna a la pàgina principal

El COF de Barcelona posa en marxa una campanya per conscienciar la població sobre la importància de la recepta en aquells medicaments que requereixen prescripció mèdica

  • Al cartell informatiu que s’ha elaborat en el marc de la iniciativa, es donen a conèixer els símbols presents als envasos dels medicaments que indiquen si els fàrmacs necessiten recepta
  • Així mateix, també incideix en el paper assistencial del farmacèutic davant de consultes sobre símptomes menors que poden requerir la dispensació d’un medicament sense recepta
  • En aquesta primera fase, el COFB se centra en l’ibuprofèn i el paracetamol, però es preveu realitzar una nova onada amb els antibiòtics 

 

Barcelona, 21 d’octubre de 2019. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha posat en marxa una campanya per conscienciar la població sobre la importància de la recepta en aquells medicaments que requereixen prescripció mèdica. En aquesta primera fase, les accions estan centrades en l’ibuprofèn i el paracetamol, però es preveu realitzar una nova onada amb els antibiòtics. 

Quins materials s’han elaborat?

En el marc d’aquesta iniciativa, s’ha elaborat un cartell informatiu per als usuaris on es recullen tres aspectes. En primer lloc, es mostren els símbols que contenen els envasos dels medicaments–un petit cercle a la part superior dreta- que indiquen si requereixen recepta. En segon lloc, es concreten quines presentacions d’ibuprofèn i paracetamol exigeixen sempre la prescripció del metge: ibuprofèn de 600 mg i més de 10 comprimits de paracetamol 1 g. Finalment, es recorda que hi ha medicaments que no necessiten recepta i, per tant, davant símptomes menors el farmacèutic pot aconsellar l’usuari

A banda, el Col·legi ha posat a disposició dels farmacèutics diferents materials de suport, entre ells, un argumentari per ajudar-los a clarificar els dubtes que puguin sorgir als usuaris en el moment de la dispensació. 

Els farmacèutics, agents de salut implicats en la millora del benestar del pacient

Amb aquesta campanya també s’ha volgut incidir en el paper del farmacèutic comunitari com a agent de salut implicat en la millora de la salut pública i el benestar del pacient. L’activitat assistencial encaminada a abordar els símptomes menors constitueix la indicació farmacèutica, entesa com el servei professional prestat davant de la demanda d’un pacient o usuari que sol·licita un tractament per un problema de salut concret. 

Aquest abordatge pot requerir la dispensació d’un medicament sense recepta, seleccionat segons la situació concreta del pacient i l’evidència científica disponible, en la dosi, forma farmacèutica, pauta i durada del tractament adeqüades, i garantint que el pacient ha rebut la informació suficient per utilitzar-lo de manera correcta. De forma general, es recomana l’ús de la dosi eficaç més baixa i durant el menor temps possible per controlar els símptomes d’acord amb l’objectiu terapèutic.

Ibuprofèn i paracetamol: quin tipus de medicament són i quina és la dosi recomanada?

L’ibuprofèn correspon al grup dels antiinflamatoris no esteroides o AINE, un grup heterogeni de medicaments amb activitat analgèsica, antipirètica (que serveix per reduir o eliminar la febre) i antiinflamatòria. La dosi recomanada és de 400 mg fins a tres vegades al dia i no existeix cap raó científica, en termes de seguretat i eficàcia, per utilitzar dosis de 600 mg davant la de 400 mg per al tractament del dolor lleu-moderat

Per la seva banda, el paracetamol és un fàrmac analgèsic i antipirètic considerat actualment com el medicament d’elecció en el tractament del dolor lleu-moderat. La recomanació general és no superar la dosi diària de 3 grams