NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Comunicat del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya en relació amb els tests d’antígens per coronavirus i posicionament davant la seva possible dispensació a través de les farmàcies

  • Avui en dia, aquests tipus de tests els han de realitzar els professionals sanitaris en centres i establiments sanitaris de diagnòstic i, per tant, les farmàcies no estan autoritzades a dispensar-los

  • No obstant això, l’experiència en altres tipus de cribratges, així com la seva proximitat i accessibilitat i la possibilitat de comptar amb un sistema de registre dins el sistema de salut, fan de la xarxa de farmàcies comunitàries un recurs sanitari idoni per poder oferir aquest tipus de proves, tal com ja va traslladar el Consell a l’Administració al mes d’abril 

 

Barcelona, 18 de setembre de 2020. En relació amb les diferents informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre els tests d’antígens per coronavirus, que proporcionen una detecció més ràpida i menys costosa de la infecció per COVID-19, des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya volem recordar que:

 

  1. Fins avui, i d'acord amb la informació subministrada per les autoritats sanitàries competents, els tests ràpids per al diagnòstic de la infecció per COVID-19 existents en el mercat de l’Estat espanyol són considerats productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro», és a dir, no són "productes per a autodiagnòstic" i, per tant, han de realitzar-se per professionals sanitaris en els centres i establiments sanitaris de diagnòstic, no podent ser dispensats al públic.
  2. Els únics tests que les farmàcies poden dispensar actualment a la població són els anomenats “tests d’autodiagnòstic”, aquells destinats a ser utilitzats pel ciutadà al seu domicili. Els tests d’antígens per coronavirus no són considerats com a tals. D’acord amb la normativa sanitària vigent, la venda al públic dels productes d’autodiagnòstic es realitza únicament des de les oficines de farmàcia i requereixen prescripció mèdica per a la seva dispensació en farmàcies, llevat de les excepcions en els casos dels tests d’embaràs, glucosa i VIH.
  3. Segons la informació proporcionada per l’AEMPS, a hores d’ara no existeix cap producte al mercat espanyol, dins del marc legal, que s’utilitzi per a l’autodiagnòstic de la COVID-19. Per tant, no es poden dispensar als usuaris a través de la farmàcia, ni per cap altre canal, com pot ser internet. En cas que existís algun producte, caldria que la seva dispensació fos precedida de prescripció.
  4. Conscients que la realització de proves que permetin confirmar la presència del virus SARS-CoV-2 és imprescindible per determinar la implementació de mesures efectives i precises per aturar la seva propagació, com ja va traslladar el Consell (CCFC) a l'Administració des del mes d'abril, la xarxa de farmàcies comunitàries podria ser un recurs sanitari en el cribratge poblacional mitjançant l'ús de proves diagnòstiques ràpides. Alhora, podrien permetre conèixer el grau d'immunització de la població en general o bé de determinats grups poblacionals que requereixin un seguiment més acurat.
  5. Entenem que la farmàcia comunitària, com a recurs més pròxim i accessible al ciutadà, així com la seva experiència en altres tipus de cribratge (per ex. VIH, detecció precoç de càncer de còlon i recte, determinació de paràmetres en química seca) i la possibilitat de comptar amb un sistema de registre dins el sistema de salut, situen el farmacèutic comunitari en una posició idònia per poder oferir aquest tipus de proves, sempre seguint el protocol d'actuació que es defineixi.