BONIFICACIÓ I FINANÇAMENTS D'ESTUDIS BONIFICACIÓ I FINANÇAMENTS D'ESTUDIS

SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Està dissenyat per millorar i actualitzar la qualificació professional i la competitivitat dels treballadors. Totes les empreses que tinguin treballadors a càrrec poden gaudir d’una ajuda econòmica per a formació, que es denomina crèdit formatiu i que es fa efectiu a través de les bonificacions a les cotitzacions de la Seguretat Social. 

El crèdit formatiu anual mínim és de 420 euros i augmenta en funció del volum de l'empresa. Aquest s'ha de destinar a formació que s'imparteixi entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre. Podeu consultar el crèdit formatiu que té la vostra empresa a través del document de Adhesión al Contrato de Encomienda de Organización de la Formación degudament emplenat

 • COM HO HE DE FER?

  L'empresa pot decidir quina formació necessita, quan fer-la o amb qui la vol fer i gestionar-la ella mateixa o buscar la col·laboració d'una entitat organitzadora de cursos i delegar-hi tots els tràmits. L'any 2006, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona es va constituir com a entitat organitzadora i des d'aleshores, de forma gratuïta, s'encarrega de fer els tràmits per recuperar el crèdit anual de les empreses que participen en els cursos que organitza.

 • ENTREN TOTS ELS CURSOS?

  Es tracta dels que figuren en el programa amb la denominació BONIFICABLE perquè s'ajusten a les condicions que marca el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

 • PASSOS A SEGUIR

  15 dies hàbils abans que comenci el curs al qual voleu inscriure algun empleat, heu de presentar al Col·legi la documentació següent:

  1. Adhesió al Contrato de encomienda de organización, emplenat i signat digitalment pel titular o representant legal de l'empresa. És molt important enviar aquesta documentació per correu electrònic a formacio@cofb.net

  2. Formulari amb les dades dels assistents i signat pel treballador (totes les dades demanades apareixen al full de salari del treballador). És molt important enviar aquesta documentació escanejada amb la signatura del treballador per correu electrònic a formacio@cofb.net

  3. Contrato de encomienda de organización. Aquest document només cal llegir-ho per signar l'adhesió. No és necessari enviar-ho.

  Si l'empresa té representació legal dels treballadors (comitè d'empresa, delegat de personal), té obligació d'anunciar per escrit als representants legals dels treballadors la realització del curs 15 dies abans del començament.

  IMPORTANT: Una vegada s'hagi presentat aquesta documentació al Col·legi, per als propers cursos bonificables només caldrà presentar el formulari amb les dades dels assistents 15 dies hàbils abans del començament del curs.

 • ALTRES ASPECTES ECONÒMICS

  La reforma del mes de març de 2015 de la legislació que regula la formació bonificada implica que les empreses hauran de tenir en compte els següents punts:

  El càlcul del crèdit formatiu anual per les empreses no ha canviat, el mínim continua sent de 420 €, però ha canviat la manera de bonificar-ho en els cursos. Ara s'apliquen els mòduls econòmics a totes les formacions i a totes les empreses, independentment del nombre de treballadors que tinguin.

  Mòduls econòmics:

  MODALITAT D'IMPARTICIÓ

  NIVELL DE FORMACIÓ

  Nivell Bàsic    

  Nivell mitjà/superior

  Presencial

  9 euros/hora lectiva

  13 euros/hora lectiva

  Teleformació, online

  7,5 euros/hora lectiva

  Mixta

  S'aplicaran els mòduls econòmics en funció de les hores de formació presencial i online que tingui l'acció formativa

   

   

  Per tant, encara que no es pugui bonificar la totalitat de la matrícula, les empreses hauran de garantir la gratuïtat de la formació als seus treballadors.

  Ex:

  • Curs presencial de 10 hores que val 200 € i participa un treballador de l'empresa, la bonificació màxima serà de 130 € (10 hores* 13€/hora* 1 treballador)
  • Curs online de 12 hores que val 150 € i participa un treballador de l'empresa, la bonificació màxima serà de 90 € (12 hores* 7,5€/hora* 1 treballador)

  Si voleu aclarir algun dubte o algun punt que no queda prou explícit, poseu-vos en contacte amb el Departament de Formació i Desenvolupament Professional trucant al telèfon 93 2440713 o escrivint a l'adreça electrònica formacio@cofb.net

 • REQUERIMENTS

  Requeriments tramitació:

  · Estar treballant a una empresa privada. No s’admeten funcionaris de l’Administració Pública.

  · Trobar-se cotitzant en Règim General de la Seguretat Social.

  · Sol·licitar un curs relacionat amb el lloc de treball o amb l'activitat empresarial.

  · Que l’empresa autoritzi la formació.

  · Que l’empresa disposi de suficient crèdit formatiu per cobrir el cost del curs.

   

  Requeriments bonificació:

  · L'alumne ha de visualitzar el 100% del contingut del campus virtual.

  · L'alumne ha d'aprovar totes les autoavaluacions i els exàmens.

  · L'alumne ha d'estar connectat al campus virtual almenys 75% de les hores de formació on line del programa  formatiu o assistir presencialment al 75% de les sessions

  · L'alumne ha de tenir un contracte de treball amb l'empresa que demana la bonificació

  · L'empresa ha de tenir crèdit formatiu per poder bonificar la formació.