CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DE LA PATOLOGIA EN L'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA - PRESENCIAL

01/03/2021 ( Inscripcions obertes ).

Dates

1, 3, 8, 10, 15 i 17 de març del 2021  

Matrícula

Col·legiats dels COF: 270€
Col·legiats a l'atur (cal presentar documentació acreditativa expedida pel Servei d'Ocupació de Catalunya), estudiants de farmàcia amb un mínim de 210 crèdits ECTS i precol·legiats:135€
No col·legiats: 420€

Inscripcions

del 20/01/2021 al 01/03/2021

Horari

14 a 16 hores

 

Lloc

Locals col·legials

Hores Lectives

12

Places

15

INTRODUCCIÓ

El programa d’harmonització farmacoterapèutica (PHF) s’aplica als medicaments que dispensen els serveis de farmàcia hospitalaris i a aquells que són de recepta mèdica dispensats en les oficines de farmàcia, per garantir-ne l’equitat en l’accés en el conjunt d’un sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i millorar els nivells d’eficiència i d’efectivitat i la utilitat terapèutica d’acord amb els principis d’ús racional, tenint sempre en compte el marc de disponibilitat i la necessària optimització de recursos.

En el curs revisem les patologies per a les quals CatSalut ha elaborat pautes d’harmonització farmacoterapèutica i aprofundim en el coneixement d’aquestes pautes.

OBJECTIUS

Ampliar els coneixements de les sis patologies per a les quals CatSalut ha marcat les pautes d’harmonització farmacoterapèutica d’acord amb el PHF: depressió major en adults, malaltia d’Alzheimer, diabetis mellitus de tipus 2, malaltia pulmonar obstructiva crònica, anticoagulants i malaltia renal crònica.

Ser capaç de millorar el desenvolupament de l’atenció farmacèutica i la intervenció pràctica assistencial en aquestes àrees específiques.

METODOLOGIA

Cada tema és tractat en dues parts, una de teòrica i una altra de casos pràctics

Modalitat d'assistència doble: presencial o virtual

Si en el moment de fer el curs estiguéssim en període de confinament, el curs el faríem virtualment via Zoom-Col·legi

PROGRAMA
  • Introducció 

  • Depressió major en adults

  • Diabetis Mellitus de tipus 2

  • Malaltia d’Alzheimer

  • Malaltia pulmonar obstructiva crònica

  • Anticoagulants

  • Malaltia renal crònica

EQUIP DOCENT

Bonet, Pere, president del Consell Assessor de Salut Mental, director de la Càtedra de Salut Mental, UVic-UCC

de Andrés, Ana M., doctora per la UB, farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, Parc Sanitari Pere Virgili

Diego, Laura, farmacèutica, coordinadora tècnica del CedimCat, Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya

Hortelano, Maria Angeles, metgessa EAP Chafarinas

Madridejos, Rosa, farmacèutica d’atenció primària, Mútua de Terrassa

Mata, Manel, metge, CAP La Mina, USR Barcelona IDIAP-Jordi Gol

Mateo, José, hematòleg, cap clínic de teràpia anticoagulant, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Molina, Andrea, farmacèutica, Gerència del Medicament, Àrea Assistencial, Servei Català de la Salut (CatSalut)

Pellicer, Àngels, farmacèutica, Unitat de Farmàcia, Institut Català de la Salut Girona, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, DAP Girona 

Riu, Sebastià, metge de família i gerontòleg, membre del grup de treball de la gent gran de la CAMFIC i de demències de la SEMFYC, Subsecció Assistència Sanitària, Oficina de Gestió Assistencial, Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, Àrea d’Atenció a les Persones, Diputació de Barcelona

Simonet, Pere J., metge de família de l’EAP Viladecans 2, l’Institut Català de la Salut, membre del GdT Malalties respiratòries CAMFiC

Troncoso, Amelia, farmacèutica, Gerència Territorial de Barcelona, Institut Català de la Salut

Vallano, Antoni, farmacòleg, Gerència del Medicament, Àrea Assistencial, Servei Català de la Salut (CatSalut)

Vallès, Roser, farmacèutica d’Atenció Primària, vocal d’Atenció Primària del COF de Barcelona

COORDINACIÓ

Roser Vallès Fernàndez, vocal d’Atenció Primària del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris, d’hospitals, d’atenció primària i de l’administració sanitària