CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

TALLERS DE BONES PRÀCTIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE MEDICAMENTS - TALLER 5. VALIDACIO DE LES RUTES DE TRANSPORT (GRUP 1)

25/04/2019 ( Les inscripcions comencen el 27/03/2019 ).

Organitzats conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i

l’Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria – Secció catalana

Dates

Taller 5 (Grup 1): 25 d’abril del 2019

  

Matrícula

Col·legiats, membres de les Vocalies de Distribució i Indústria o socis d’AEFI: 50€ (les places s’assignaran per estricte ordre d’inscripció i UNA PERSONA PER EMPRESA) No col·legiats o no socis d’AEFI: 70€ (només s’hi poden inscriure si dos dies abans de començar el taller queden places lliures)

Inscripcions

del 27/03/2019 al 25/04/2019

Horari

De 16 a 19 hores

 

Lloc

Locals col·legials

Hores Lectives

3

Places

30

INTRODUCCIÓ
Les bones pràctiques de distribució de medicaments (BPD) són un marc de referència, de compliment obligat en la normativa per desenvolupar els sistemes de garantia de qualitat que han de seguir les empreses que distribueixen medicaments d’ús humà a la Unió Europea. Entre altres, aquesta responsabilitat serveix per garantir la qualitat i l’autenticitat dels medicaments distribuïts, evitar l’entrada de medicaments falsificats al canal legal de distribució i venda i protegir la salut de la població.
 
Conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la secció catalana de l’Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI), el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona organitza aquesta nova sèrie de tallers de BPD per donar continuïtat a la formació que van començar el maig del 2015 en resposta a les demandes i les necessitats de formació del sector. 
 
Els tallers combinen una part teòrica amb una d’essencialment pràctica perquè els alumnes tinguin les eines necessàries per aplicar més fàcilment els coneixements adquirits a les entitats de distribució a què estan vinculats.
OBJECTIUS

Saber fer una validació de les rutes de transport, tant de llarga distància com capil·lar, amb anàlisi de riscos de les rutes, definint el protocol i les proves per a la validació, desenvolupant l'estudi corresponent, analitzant les dades obtingudes i presentant els resultats en un informe.

PROGRAMA
  • Aspectes essencials en la validació de les rutes d’acord amb les BPD. Exemples de deficiències observades en les inspeccions i mesures correctores proposades. Sessió teòrica i pràctica dedicada a caracteritzar la cadena de subministrament, fer una anàlisis de riscos, efectuar la validació, avaluar els resultats i redactar l'informe de validació.
EQUIP DOCENT

Betés, Concepció, inspectora farmacèutica del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut

Marfil, Meritxell, cap de qualitat de LOGISTA PHARMA

 

 

COORDINACIÓ

Anna Maria Culleré Córdoba, vocal de Distribució del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Raquel Arenós Sambro, vocal de Garantia de Qualitat d’Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria – Secció Catalana

Salvador Cassany Pou, cap del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut

ADREÇAT A

Directors tècnics d’entitats de distribució de medicaments i laboratoris farmacèutics i altres tècnics responsables de la distribució farmacèutica i dels titulars de l’autorització de comercialització de medicaments. 

Amb la col·laboració de: