CARTELL DEL PROGRAMA CARTELL DEL PROGRAMA

Més informació Més informació

 Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB

 projectescofb.net

 93 244 07 10 (ext. 2)

 Farmaceuticonline Gencat

PROGRAMA DE MANTENIMENT AMB METADONA (PMM) PROGRAMA DE MANTENIMENT AMB METADONA (PMM)

 

QUÈ ÉS EL PROGRAMA DE MANTENIMENT AMB METADONA (PMM)?

El Programa de Manteniment amb Metadona (PMM) és un dels tractaments d'elecció utilitzats per a la dependència de l'heroïna. Les farmàcies hi participen des del 1990 i ho fan juntament amb altres agents sanitaris i socials.

 

QUIN OBJECTIU TÉ?

Apropar els tractaments de manteniment amb agonistes opiacis als usuaris, fent-los més accessibles i incrementant la cobertura per millorar el tractament i modificar les pràctiques de risc

 

COM FUNCIONA?

El tractament inclou l'administració individualitzada de l’agonista opioide (metadona) juntament amb actuacions multidisciplinàries en l'àrea mèdica, social, de salut i legal de les persones usuàries.

S'emmarca dins de les actuacions i estratègies de reducció de danys, és a dir, en el conjunt de mesures socials i sanitàries individuals i col·lectives que pretenen disminuir els efectes negatius del consum de drogues tan físics, psíquics o socials.

Actualment, a Catalunya podem trobar el programa en diferents recursos de la xarxa sanitària prèviament autoritzats: centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS), ambulatoris, farmàcies, centres d'atenció primària i centres de salut mental.

 

QUÈ S'HA ACONSEGUIT?

L'any 2021:

  • Hi han col·laborat 82 farmàcies.
  • S'han atès 557 pacients.

ON ES DUU A TERME?

En aquelles farmàcies de Barcelona que estiguin adherides a la prestació del serveiconcertat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.