CARTELL DEL SERVEI CARTELL DEL SERVEI

MÉS INFORMACIÓ MÉS INFORMACIÓ

PER RESERVAR SESSIONS PER RESERVAR SESSIONS

 Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB

 Marta Ollé

 mollecofb.net

 93 244 07 10 (ext. 2)

PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀRIA A LA GENT GRAN (PESGG) PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀRIA A LA GENT GRAN (PESGG)

 

QUÈ ÉS EL PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀRIA A LA GENT GRAN (PESGG)?

El Programa d’educació sanitària a la gent gran sobre el bon ús dels medicaments (PESGG) és una iniciativa que consta de xerrades informatives impartides per farmacèutics comunitaris.

 

QUIN OBJECTIU TÉ?

Augmentar el coneixement sobre l’ús dels medicaments i millorar les habilitats en el seu maneig.

 

COM FUNCIONA?

El farmacèutic imparteix  les xerrades en format taller en els equipaments de les entitats i organitzacions que ho demanin, com poden ser biblioteques, locals comunitaris municipals, casals de la gent gran, centres cívics,  centres d’atenció primària, o la mateixa farmàcia, entre altres.

El Programa s'emmarca en les línies estratègiques del CatSalut i del Pla de salut i ofereix 7 temes titulats: “Què cal saber de la hipertensió arterial”, “Què cal saber de la hipercolesterolèmia”, “Què cal saber de la diabetis”, “Què cal saber sobre els antibiòtics”, “Què cal saber sobre el dolor” i un cicle de dues sessions; una primera amb conceptes bàsics sobre “El bon ús dels medicaments” i una segona sessió en format taller sobre la “Importància de seguir bé els tractaments”.

Les sessions tenen una durada aproximada de 45 minuts i l’assistència és voluntària i sense cap cost pels participants. Durant el desenvolupament d'aquestes, es passa una enquesta als assistents que recull els seus hàbits i el grau de coneixement de conceptes sobre l’ús adequat dels medicaments.

El PESGG és fruit de la col·laboració entre el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el CatSalut.

 

QUÈ S'HA ACONSEGUIT?

  • S'han realitzat 77 sessions en 26 poblacions de Barcelona, a les quals han assistit 1.429 persones. 

 

ON ES DUU A TERME?

Barcelona ciutat i província.