CARTELL DEL SERVEI CARTELL DEL SERVEI

Cartel del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

MÉS INFORMACIÓ MÉS INFORMACIÓ

 Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB

 projectescofb.net

 93 244 07 10 (ext. 2) 

  Farmaceuticonline, pàgina web del programa i apartat de la web de l'Hospital del Parc Taulí

 Blog del COFB

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE (PDPCCR) PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE (PDPCCR)

 

QUÈ ÉS EL PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE (PDPCCR)?

Es tracta d'un servei per la detecció precoç del càncer de còlon i recte mitjançant la cerca de sang oculta en femta. A les províncies de Barcelona i Girona, la farmàcia participa donant consell farmacèutic per la prevenció del càncer de còlon i recte, resolent consultes i dubtes, detectant criteris d’exclusió, facilitant els kits per prendre la mostra, donant informació sobre la presa de mostra, verificant les dades de l’usuari, recollint les mostres i enviant-les al laboratori d’anàlisi

 

QUIN OBJECTIU TÉ?

Diagnosticar i tractar els casos de càncer de còlon i recte com més aviat millor per augmentar possibilitats de curació, així com incrementar la participació de la població diana del programa. El cribratge permet detectar lesions precanceroses i intervenir en les fases primerenques evitant la seva evolució a estadis més avançats on la taxa de supervivència és inferior i la mortalitat més elevada.

 

COM FUNCIONA?

El cribratge s’organitza en rondes de 2 anys i es convida a participar tota la població sana i asimptomàtica entre 50 i 69 anys. Des de les oficines tècniques de cribratge del territori, s’envia una carta convidant a participar la població que compleix els criteris d’inclusió al programa. Per poder fer la prova, s’ha d'anar a la farmàcia a buscar el kit del programa. Un cop s'ha recollit a casa la mostra, es retorna el kit a la farmàcia, que s’encarrega d’enviar-la al laboratori de referència per la seva anàlisi. Es tracta d'una prova gratuïta per l’usuari, ja que es tracta d'un servei concertat amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

QUÈ S'HA ACONSEGUIT?

  • Durant el 2018, més de 303.217 persones van ser ateses des de les 1.468 farmàcies de la província de Barcelona participants (mitjana del 83,1%).
  • Més concretament, des de la 1a ronda del Programa que es va celebrar a Barcelona ciutat (desembre 2009-desembre 2011), fins a la 3a ronda (gener 2014 – desembre 2015), s’ha mantingut la taxa de participació propera al 50% i s’han disminuït significativament els casos detectats d’adenomes d’alt risc (dels 1.704 casos detectats a la 1a ronda, s’ha passat a 458 a la 3a ronda). En aquest període, també s’han reduït els casos de càncers invasius de 267 a 129. ​
  • Des de la Xarxa de Distribució s'han entregat 58.044 bosses de transport del Programa
  • Durant el 2018, s'han format 1.715 farmacèutics

 

ON ES DUU A TERME?

Es duu a terme a les farmàcies de la província de Barcelona i Girona, mentre que a les províncies de Tarragona i Lleida es fa a partir dels CAPs.