SERVEIS A LA POBLACIÓ SERVEIS A LA POBLACIÓ

Els farmacèutics són els professionals sanitaris més accessibles als ciutadans i qualsevol nou servei que es pugui desenvolupar a les farmàcies repercuteix en beneficis directes per a la salut de la població. Per aquest motiu, un dels eixos de treball del COFB és el desenvolupament de serveis que s'ofereixen des de les farmàcies.

En aquest sentit, el Col·legi dissenya programes de formació per als farmacèutics i nous projectes d’acord amb els objectius de salut marcats per les autoritats sanitàries. Es tracta de treballar en l’àmbit de la prevenció per evitar haver-ho de fer en el de la malaltia.

 

A QUINS SERVEIS ES POT ACCEDIR DES DE LES FARMÀCIES?

cardimage
Seguiment farmacoterapèutic amb SPD

1.445 farmàcies adherides, amb 6.327 farmacèutics i 1.824 tècnics auxiliars formats

cardimage
Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

Hi han col·laborat 1.226 farmàcies i s'han format 731 farmacèutics

cardimage
Programa d’Educació Sanitària pel Bon Ús dels Medicaments

S'han realitzat 20 sessions a 4 poblacions diferents, amb 237 assistents

cardimage
Programa de cessació tabàquica

229 farmàcies participants

cardimage
Radars

513 farmàcies participants i 1.635 usuaris detectats

cardimage
Atenció Diabetis

Campanya realitzada del 13 al 22 de novembre de 2017, en què van participar 400 farmàcies i més de 1.000 persones

cardimage
Atenció Pell

Campanya que es va dur a terme entre 2016 i 2018. Més de 800 farmacèutics formats i més de 1.500 participants (any 2018)

cardimage
Programa de detecció precoç del VIH amb test ràpid

71 farmàcies col·laboradores, de 20 localitats, han realitzat 813 tests

cardimage
Programa de manteniment amb metadona

87 farmàcies han atès 598 pacients

cardimage
Programa d'intercanvi de xeringues

Amb 296 farmàcies participants